Skip to content
Koodiklinikka on kaikille avoin softakehitykseen keskittynyt yhteisö.
TypeScript CSS Shell JavaScript
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
components
data
pages
public
styles
typings
.editorconfig
.eslintignore
.eslintrc
.gitignore
.travis.yml
LICENSE.md
README.md
TODO.md
deploy-surge.sh
logo.psd
next-env.d.ts
next.config.js
package-lock.json
package.json
tsconfig.json

README.md

Koodiklinikka

Travis

Koodiklinikka-logo

Koodiklinikka.fi lähdekoodi. Issueita ja Pull Requestejä otetaan lämpimästi vastaan. Yritämme pitää kynnyksen kontribuoida projektiin alhaisena, jotta mahdollisimman moni pääsisi jättämään siihen jälkensä. Kaikki koodi katselmoidaan läpi ja mergetään projektiin kun näyttää hyvälle. Muutamasta mergetystä Pull Requestista oikeudet ylläpitää projektia.

Issueita voidaan käyttää myös sivun:

  • toiminnallisuuteen
  • designiin
  • HTTP-rajapintaan
  • projektin hallintaan liittyviin asioihin
  • tai koko Koodiklinikkaan yleisesti.

Projektin asennus

Vaaditut työkalut

  • Asenna Node.js
  • Asenna Git client lähdekoodin hallintaan

Kloonaa projekti koneellesi

git clone https://github.com/koodiklinikka/koodiklinikka.fi.git

Käynnistä kehitystila

cd koodiklinikka.fi
npm install
npm start

Avaa esikatselu selaimessa

Avaa selaimessasi: http://localhost:3000

Komennot

npm install

Asentaa projektin riippuvuudet

npm start

Kääntää lähdetiedostot ja palvelee sovellusta porttiin 3000

npm run build

Kääntää lähdetiedostot -> out/ -hakemistoon

You can’t perform that action at this time.