Koodikoulun materiaalit
HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
styles
1_turtle_roy.md
1_turtle_roy_ope.md
LICENSE.txt
README.md
diplomi_koodikoulu.pdf
diplomi_koodikoulu2.pdf
diplomi_koodikoulu3.pdf
diplomi_koodikoulu4.pdf
index.html
tarra1.pdf
tarra2.pdf

README.md

Koodikoulu -opetusmateriaalit

Tutustu Koodikouluun sivustolla koodikoulu.fi!

Täältä Githubista löytyy materiaalia koodikoululaisille ja koodikoulun opettajille opetuksen tueksi. Materiaali on viimeistelemätöntä, ja siksipä kannustan sinua osallistumaan sen kehitykseen.

Lisäksi kannattaa tutustua

  • Koodikerho.fi järjestää koodikerhoja kouluissa ja tarjoaa opetusmateriaaleja kerhojen pitäjille
  • Koodikirja.fi tarjoaa Koodikoulu-henkistä itseopiskelumateriaalia pikku koodareille
  • Yhdysvaltalaisen Code.org -sivuston Learn-sivuun, jolta löytyy useita hienosti viimeisteltyjä interaktiivisia oppitunteja. Näistä ainakin ensimmäisessä on mahdollista valita kieleksi myös suomi. Myös suomenkieliseltä koodaustunti.fi -sivustolta löytyy linkkejä.
  • MIT-yliopiston Scratch-oppimisympäristöön
  • Taulukko oppimisympäristöistä, eli "Rehtorin lista"

Voit tutustua Milan koodausseikkailuihin englanninkielisessä blogissani Girls Can't Code. Tsekkaa myös hauska Koodikoulu-video Vimeossa.

Terveisin,

Juha Paananen - "koodikoulun rehtori" ja Milan isi


CC BY-SA 4.0

Tämä materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.