Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Install Ukrainian Unicode Layout.app/Contents Update Ukrainian Unicode layout Apr 21, 2016
Install Ukrainian Unicode Layout.dmg
README.md

README.md

Чому?

Для юзерів котрі пересіли з PC на Mac/Hack* важко адаптуватись до стандартної української розкладки. Тому Олег Боженко адаптував Українську розкладку клавіатури з символами Unicode для OS X. А я в свою чергу зробив bundle та простенький інсталятор.

macOS High Sierra

В цій версії ОС наявні глюки при встановленні розкладки для всіх користувачів. Потрібно встановлювати для окремого користувача, в ~/Library.

Інсталяція

  1. Завантажте Install Ukrainian Unicode Layout.dmg
  2. Змонтуйте викачаний образ
  3. Запустіть Install Ukrainian Unicode Layout.app

* Hack (Hackintosh) - так прийнято називати звичайні компютери на котрих встановлена OS X.