ballerupgis edited this page Jul 30, 2015 · 6 revisions

Start Wiki til QGIS

Frie og åbne øvelser til at komme igang med QGIS

Vælg de enkelte vejledninger nedenfor til at komme igang hvis du er helt ny, eller vælg et emne på listen nederst på siden hvis der er en emne du gerne vil vide mere om.

Download materialerne til øvelserne her.

1. Quick start guide

2. Print guide

3. Åbn data

4. Tegningsguide

5. Videovejledning

Hvis du er intereseret i at bidrag til denne QGIS Wiki, kan du læse om mulighederne her.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.