Această colecție este pentru cei interesați de o resursă deschisă dedicată înțelegerii JavaScript.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.imdone
1-la-1-PRACTICA
APIs
Module
closures
controlflow-iteratii-sintaxe
event-loop-call-stack-callback
functii
obiecte
operatori
patterns
retete-software
scope-context
this
valori
variabile
.gitignore
AtomiiLexicali.png
CR.example.screenshot.libreoffice.png
CeEsteUnSir.png
EnuntExpresie.png
FluxDeLaProblemaLaAplicare.png
FunctionCallSymbo.png
FunctionConstructSymbol.png
FunctionECMAScriptCodeSymbol.png
FunctionEnvironmentSymbol.png
FunctionHomeSymbol.png
FunctionKindSymbol.png
FunctionParametersSymbol.png
FunctionRealmSymbol.png
FunctionScriptOrModuleSymbol.png
FunctionStrictModeSymbol.png
FunctionThisModeSymbol.png
George_Boole_color.jpg
Grace_Hopper_and_UNIVAC.jpg
H96566k.jpg
Hieronymus_Bosch_-_The_Garden_of_Earthly_Delights_-_The_exterior_(shutters).jpg
Identificatori.jpg
IdentificatoriIsland.png
IlustratieObiectCaRobotelCodat-Obiect-reprezentare.png
InternalSlotsFunctions.png
InternalSlotsObjects.png
LiteralValue.png
MaiDeparte.md
ObiecteFundamentale.png
ObjectDefineOwnProperty.png
ObjectDeleteSymbol.png
ObjectGetOwnPropertySymbol.png
ObjectGetPrototypeOfSymbol.png
ObjectGetSymbol.png
ObjectHasPropertySymbol.png
ObjectIsExtensibleSymbol.png
ObjectPreventExtensionsSymbol.png
ObjectPropertyKeys.png
ObjectPrototypeSymbol.png
ObjectSetPrototypeOf-v-Symbol.png
ObjectSetSymbol.png
OperanziSiOperator.png
OperanziSiOperatorLHS-RHS-spaces.png
Perspectiva-peste-taramul-javascript.md
README.md
Realm.jpg
StartDebugger.png
StructuraMotoruluiJSV8.svg
TextSursa.png
VariabileHoistedCuUndefined.png
VariablesThisUndefined.png
Young_frege.jpg
codarea-caracterelor-utf.md
compilare-si-executie.md
dualitatea-obiect-functie.md
instrumentar-de-lucru.md
intrinsics.png
introducere.md
limbajDeProgramare.png
programare-functionala.md
realmRec.png
termeni-si-definitii.md

README.md

JavaScript învăt eu, înveți și tu este o colecție structurată de texte care lămuresc subiecte legate de limbajul de programare JavaScript în limba română.

Aceste texte nu sunt definitive modificându-se ca formă și conținut într-o continuă îmbunătățire pe măsură ce timpul o va permite.

Toate textele și ilustrațiile sunt disponibile oricui sub o licență Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Acest lucru înseamnă că puteți lua aceste resurse și puteți face ceva mai mult, mai bine cu mai mare folos pentru voi înșivă, dar fără drept de comercializare și distribuție. Asta înseamnă că le puteți folosi în scop personal sau la clasă pentru a împlini un act de instruire sau cercetare. În cazul în care se realizează profit din activitățile educaționale sau de instruire, creatorul așteaptă o donație generoasă cu deplina recunoaștere. La rândul său, va închide cercul virtuos și va dona o parte la dezvoltarea instrumentelor cu sursă deschisă pe care le folosește.

Rezerv restul drepturilor patrimoniale pentru posibile căi de valorificare, care sa susțină dezvoltarea mai departe a resurselor cu o calitate și o dinamică crescută.

Dacă totuși doriți să faceți cunoscute prin distribuire aceste materiale, vă rog să o faceți sub aceeași licență pentru ca cei cărora le-au fost destinate să accepte și să o înțeleagă la rândul lor. Pentru alte utilizări care depășesc cadrul personal sau cel al unui grup restrâns, vă invit să contactați creatorul. Orice donație este binevenită și se va adăuga la plata facturilor și mulțumirea celui care astăzi vi le oferă deschis.

Colecția va fi actualizată foarte des, iar scopul final este realizarea un manual vizual, care să vină în sprijinul celor care doresc să înțeleagă acest limbaj de programare. Bazele programării sunt atinse în aceste materiale. Pentru cei care doresc să învețe și alte limbaje, au un start bun prin parcurgerea resurselor introductive și a celor referitoare la structurile de date.

Multe dintre resursele dedicate învățării limbajului fac parte din propriile cercetări și studii de-a lungul timpului. La finalul majorității subiectelor prezentate vor fi menționate sursele și referințele bibliografice pentru realizarea unui context lărgit de aprofundare. Am dorit o ilustrare bogată pentru că astfel se adaugă cel mai ușor lămuriri asupra părților obscure în atingerea unei bune fixări a cunoștințelor net superioare nivelului textual. În acest sens, au fost desenate și imaginate scenarii cu diferite niveluri de abstractizare. Toate ilustrațiile proprii poartă licența generală a manualului, iar instantaneele fotografice folosite au fost alese atent pentru a se conforma cu licența specificată de creatorii lor; licențe care să permită reutilizarea și cu drept comercial.

Mare parte a codului conține nume de variabile în limba română din dorința de a fi explicate cât mai bine resursele cu care se operează fără a calchia din exemplele redactate în limba engleză.

Colecția nu este una finală și poate suferi multe modificări. Materialele vor fi redactate în Markdown. Cei care doresc alte formate vor putea transforma textele cu ajutorul utilitarului pandoc în formate care să avantajeze obișnuințele proprii de lectură.

JavaScript, I learn, you learn is a collection of texts meant to shed light on JavaScript topics aiming to become a free educational resource for all those who would like to learn the language. The content is in the Romanian language, but all the graphics are using English words enlarging the scope of their usefulness.

All the resources are under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.