Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

T-Mobile SK #132

Closed
kparal opened this issue May 23, 2015 · 2 comments
Closed

T-Mobile SK #132

kparal opened this issue May 23, 2015 · 2 comments

Comments

@kparal
Copy link
Owner

@kparal kparal commented May 23, 2015

Můžete přidat do programu posílání SMS na slovenský T-Mobile (třeba +421 
904)?? Díky.

Can you add sending to T-Mobile SK (+421 904, etc...) please??


Original issue reported on code.google.com by dabler on 2009-02-11 15:52:48

@kparal
Copy link
Owner Author

@kparal kparal commented May 23, 2015

Zřejmě myslíš tuto bránu:
http://www.t-mobile.sk/sk/!pages.get?id=140802

Bohužel, nemohl. Ze dvou důvodů:
1. Sám již spravuji mnoho bran a přidávání dalších bran, o které bych se měl starat,
by způsobilo, že bych neměl čas na další vývoj programu.
2. T-mobile SK nemá volně přístupnou bránu, ale jen pro zákazníky. Takže k vytvoření
brány je nutné u něj mít účet, což samozřejmě nemám. Bez toho vytvořit bránu nelze,
není to ani jak napsat ani jak vyzkoušet.

Pokud se ale najde programátor, který má účet a vytvoří bránu pro T-mobile SK (není
to nijak extra složité), tak ji velmi rád přijmu. Kvůli tomu jsem vytvořit zásuvný
systém operátorů, aby mohl psát brány kdokoliv, a jen zaslat.

Original issue reported on code.google.com by ripper42 on 2009-02-11 16:53:21

@kparal
Copy link
Owner Author

@kparal kparal commented May 23, 2015

cez smsdiscount ide posielat aj na tmobile-sk samozrejme za 3 centy :)

Original issue reported on code.google.com by tomas.kovacik on 2009-02-12 07:10:55

@kparal kparal closed this May 23, 2015
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
1 participant