Shows random quotes from Mustafa Kemal Ataturk
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
EN_ReadMe.md
LICENSE
README.md
TR_Beni_Oku.md
ataturk.php

README.md

1 Türkçe
2 English

--Türkçe--

Gereklilikler

  • Wordpress

Nasıl Kullanılır?

Wordpress eklentiler klasörünüzün içerisine ataturk.php dosyasını kopyalayın veya ftp içerisinden bu dosyayı oluşturup kodları içerisine yapıştırın. Ardından WordPress yönetici paneline giriş yapıp, eklentiler bölümünden etkinleştirme işlemini gerçekleştirin. Artık yönetici panelinin sağ tarafında alıntıları görebileceksiniz. Bu eklenti WordPress içerisindeki 'Hello Doly' eklentisi değiştirilerek yapılmıştır.

<p style="font-size:12px;"><b>Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntılar</b><blockquote style="font-size:12px;"><?php echo mustafa_kemal(); ?></blockquote></p>

Kodunu WordPress sitenizin istediğiniz bölümüne yapıştırarak rastgele alıntıların o bölümde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Önemli olan kod parçası:

<?php echo mustafa_kemal(); ?>

Diğer kod parçalarını sitenizin tasarımına uygun olarak yeniden şekillendirebilirsiniz.

Yukarıdaki kodda yer alan biçimleri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

Örnekler ##


--ENGLISH--

Requirements

  • Wordpress

How to use?

Copy ataturk.php to your Wordpress plugin folder or create ataturk.php in that folder and copy-paste codes. And then activate it from admin panel. Now you can see quotes in your upper right corner in your admin panel.

<p style="font-size:12px;"><b>Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntılar</b><blockquote style="font-size:12px;"><?php echo mustafa_kemal(); ?></blockquote></p>

Copy the code above and paste it to where you would like to show in your Wordpress theme.

Important part of above code is:

<?php echo mustafa_kemal(); ?>

You can change other formating in the code as you wish.

This plug in altered from WordPress's 'Hello Doly' plugin.

Examples ##