Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Konfigurationshantering med Chef
B3 Init

Jonas Linde <jonas.linde@b3.se>

B3 Init AB

 • IT-konsulter sedan 1994
 • Infrastruktur
 • Systemutveckling
 • Ledning och Styrning
 • DevOps
 • Sedan 2017 en del av B3 Consulting Group

[init ab]

Jonas Linde

 • IT-konsult sedan 1997
 • Infrastruktur
 • Systemutveckling
 • Ledning och Styrning
 • DevOps

[me]

Agenda

 • Bakgrund
 • Övning
 • Uppbyggnad
 • Exekvering
 • Sammanfattning
 • Övningar

[lingon]

Bakgrund

Alternativ

 • CFEngine - 1993
 • Puppet - 2005
 • Chef - 2009
 • Ansible - 2012
 • Docker - 2013
 • Serverless - 2014

[dominoes]

Chef

 • OpsCode Inc - 2009
 • Chef Inc - 2013
 • Open Source Chef
 • InSpec - securty & compliance
 • Habitat - platform-independent build artifacts
 • Chef Automate - enterprise platform
 • bygger på Chef InSpec och Habitat

[Chef]

Buzz words

 • Systems Integration Framework
 • Configuration Management and Automation Platform
 • Configuration as Code

Arkitektur

[Client-Server-Controller]

 • workstation
 • server
 • nodes

Chef Server

 • Centralt lager för kokböcker och metadata
  • cookbooks
  • roles
  • environments
  • data_bags
  • nodes
 • Har ett WebUI
  • inte Open Source
  • gratis upp till 25 noder

Workstation

 • Hanterar servern

 • Använder knife för att kommunicera med servern och noderna

 • Kan använda chef-run för att köra ad-hoc på noder

 • chefdk är ett liknande paket byggt av communityn

 • Med knife kan man hämta community-skrivna kokböcker

  knife supermarket search apt
  knife supermarket download aptly
  

Node

 • Kör chef-client regelbundet
 • Hämtar konfiguration från servern
 • Exekverar kokböcker
  • test and repair
 • Med chef-solo kan man köra utan central server

Övning

 • Installera Chef Workstation
 • Kör steg 1-3
  • det finns buggar i steg 3 respektive 5
  • om man kör steg 4 före steg 3 så försvinner det första problemet - varför?

Uppbyggnad

Basbegrepp

chef-repo

Role

{
 "chef_type": "role",
 "json_class": "Chef::Role",
 "name": "webserver",
 "description": "The base role for systems that serve HTTP traffic",
 "default_attributes": {
  "apache2": {
   "listen_ports": [
    "80"
   ]
  }
 },
 "run_list": [
  "recipe[apache2]",
  "recipe[apache2::mod_ssl]",
  "role[monitor]"
 ]
}

Environment

{
 "chef_type": "environment",
 "json_class": "Chef::Environment",
 "name": "dev",
 "description": "Dev Environment",
 "default_attributes": {
  "apache2": {
   "listen_ports": [
    "80"
   ]
  }
 },
 "cookbook_versions": {
  "couchdb": "= 11.0.0"
 }
}

Data bag

data_bags/
 sample_bag_1/
  sample_item_1_1.json
  sample_item_1_2.json
  sample_item_1_3.json
 sample_bag_2/
  sample_item_2_1.json
  sample_item_2_2.json

{
 // This is a comment
 "id": "ITEM_NAME",
 "anykey": "anyvalue"
}

Cookbook

Recipe

Exempelrecept

$ cat webserver/recipes/default.rb
#
# Cookbook:: webserver
# Recipe:: default
#
# Copyright:: 2018, The Authors, All Rights Reserved.
apt_update

package 'apache2'

template '/var/www/html/index.html' do
 source 'index.html.erb'
end

service 'apache2' do
 action [:enable, :start]
end

Några resurser

 • cron
 • execute
  • bash
 • file
 • package
  • apt_package
  • apt_update
 • service
 • template
 • user

Resursexempel

package 'tar' do
 version '1.16.1'
 action :install
end

eller

package 'tar' do
 version '1.16.1'
end

eller

package 'tar'

Resursexempel

bash 'extract_module' do
 cwd ::File.dirname(src_filepath)
 code <<-EOH
  mkdir -p #{extract_path}
  tar xzf #{src_filename} -C #{extract_path}
  mv #{extract_path}/*/* #{extract_path}/
  EOH
 not_if { ::File.exist?(extract_path) }
end

Kedja

execute 'test-nagios-config' do
 command 'nagios3 --verify-config'
 action :nothing
end

template '/etc/nagios3/configures-nagios.conf' do
 # other parameters
 notifies :run, 'execute[test-nagios-config]', :delayed
end

eller

execute 'test-nagios-config' do
 command 'nagios3 --verify-config'
 action :nothing
 subscribes :run, 'template[/etc/nagios3/configures-nagios.conf]', :immediately
end

Attributes

 • Kommer från

  • ohai - verktyg som samlar fakta om noden
  • attributes/ - i en kokbok
  • recipes/ - i en kokbok
  • environments/ - från chef-repo
  • roles/ - från chef-repo
 • Exempel:

  $ cat cookbooks/starter/attributes/default.rb
  default["starter_name"] = "Sam Doe"
  override["system_name"] = "Chef Starter"
  
 • Läs mer: https://docs.chef.io/attributes.html

Attributordning

[Chef Attributes]

Template

 • Exempel:

  $ cat webserver/templates/index.html.erb
  <html>
   <head>
    <title>Learn Chef Demo</title>
   </head>
   <body>
    <h1>Hello Learn Chef</h1>
    <p>This is <%=node['hostname']%></p>
   </body>
  </html>
  

Exekvering

Grundflöde

 • På workstation skrivs kokböcker och roller m.m.
 • Med knife laddas allt upp till servern
 • Noderna kör chef-client som hämtar konfiguration från servern och exekverar recepten
 • cron kan användas för att starta chef-client periodiskt
 • Med knife kan man bootstrap:a en nod

Solo

 • chef-solo är en lokal Chef-server
 • Kommandot 'chef-client -z ...' startar en lokal server
  • och kör sedan mot den

Ad-hoc

 • Kommandot chef-run kör enstaka recept på en eller fler noder

Körlista

 • Listan av recept som ska exekveras kan anges

  • på kommandoraden:

   chef-client --runlist "apache2,recipe[apache2::mod_ssl],role[webserver]"
   
  • på kommandoraden i cron

  • i en roll:

   "run_list": [
    "recipe[apache2]",
    "recipe[apache2::mod_ssl]",
    "role[webserver]"
   ]
   
 • Om ingen run_list anges, används senaste lyckade exekvering

  • sparas i node-objektet på servern

Sammanfattning

Configuration as Code

 • Resurser specificeras i recept i kokböcker
 • Environments och roller specificerar vilka recept som ska köras
 • Attribut kan sättas på många olika sätt
 • Avsett att köras med pull i client-server-arkitektur
 • Men kan även köras med push med eller utan server

Nackdelar

 • Kokbokshanteringen är ömtålig
 • Attributordningen är hemsk
 • Serverbegreppet är gammalmodigt
 • Pull-metoden kräver övervakning
 • Servern är besvärlig

Fördelar

 • Kan hantera hela infrastrukturen
  • automatisering
  • kontroll
 • Pull-metoden ger parallella körningar
 • Kraftfullt språk
 • Finns för många OS
 • Kan hantera publika moln

Övningar

 • Kör färdigt try-chef

  • Föreslå en lösning på felet i steg fem

   curl: (7) Failed to connect to lb port 80: Connection refused
   
 • Skriv en enkel egen kokbok som t.ex.

  • skapar en fil som ägs av myuser:mygroup och har filskyddet -r--r--r--
  • skapar en fil med innehållet "filen ligger på <hostname>" där <hostname> är web1, web2 eller lb beroende på nod
  • uppgraderar alla paket på en nod
 • Skaffa en chef-server

Tack för ordet!

[more dominoes]