Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

DevOps - ett kundcaseB3 Init

Rising Stars

Jonas Linde <jonas.linde@b3.se>

Kundbeskrivning

 • ett företag i finansbranchen
 • vill förbättra shoppingupplevelsen
 • huvudsakligen digitala tjänster

img/online_shopping.jpg

Organisation

 • några hundra produktteam om vardera 5-10 personer
  • varje team har fullt ansvar för sin tjänst
 • de flesta teamen har tjänster som hanterar konsumentdata
 • ingen driftsorganisation
  • några team har tjäster som används av andra team

img/crossfunctional.png

Tekniska val

 • huvudsakligen AWS
 • ett fåtal egna servrar
 • Tech Radar

img/tools.jpg

Tech Radar

img/tech_radar.jpg

Tekniska rekommendationer

 • kommunikation
  • G Suite
  • Slack
 • versionshantering
  • Bitbucket
 • platform
  • GNU Linux - CentOS
  • virtuella servrar (AWS EC2)
  • docker (AWS ECS)
 • mätning, monitorering och loggning
  • Datadog
  • Splunk

img/dominoes.png

Tekniska rekommendationer

 • larmhantering
  • OpsGenie
 • automatisering
  • Jenkins
  • Concourse
 • konfigurationshantering
  • Ansible
 • språk
  • Java
  • Node
  • Python

img/dominoes.png

DevOps?

 • empowered teams
 • end-to-end responsibility
 • automated builds and testing
 • metrics and monitoring
 • blameless post mortems
 • experimentation platform

img/checkbox.gif

C.A.M.S.

 • Culture
  • empowered teams
  • end-to-end responsibility
  • experimentation platform
 • Automation
  • automated builds and testing
 • Metrics
  • metrics and monitoring
 • Sharing
  • blameless post mortems

img/CAMS-graphic_V2.jpg

The three ways

 • First way - systems thinking
  • empowered teams
  • end-to-end responsibility
 • Second way - feedback loop
  • metrics and monitoring
  • blameless post mortems
 • Third way - culture of continuous experimentation
  • automated builds and testing
  • experimentation platform

img/thethreeways-devops.png

DevOps i praktiken - problem ett

 • ett team tillhandahåller Jenkins-servrar till övriga team
 • policyn säger att säkerhetspatchar ska appliceras inom 30 dagar
 • vem ansvarar?

img/jenkins.png

DevOps i praktiken - problem två

 • vissa nätverksändringar sker via JIRA-ticket
 • en DNS-ändring kan ta en vecka

img/jira.jpg

DevOps i praktiken - problem tre

 • alla utvecklare använder samma licensserver
 • okända kostnader för produktteamen

img/jetbrains.png

DevOps i praktiken - problem fyra

 • under Thanksgiving och Jul är det ändringsstopp
 • stressade ändringar innan
 • ansamlade ändringar efter
 • undantag om man implementerat continuous delivery

img/Freezing-Time.jpg

Sammanfattning

 • kunden vet hur de vill att det ska fungera
 • men kulturförändringar är svårt
 • DevOps är kanske mer ett mål än ett medel

img/shangi-la.jpg

Tack för ordet!

img/dominoes2.jpg