Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

DevOps-processer
Init AB

Jonas Linde <jonas@init.se>

Init AB

 • IT-konsulter sedan 1994
 • Infrastruktur
 • Systemutveckling
 • Ledning och Styrning
 • DevOps

[init ab]

Jonas Linde

 • IT-konsult sedan 1997
 • Infrastruktur
 • Systemutveckling
 • Ledning och Styrning
 • DevOps

[me]

Bakgrund

DevOps ≈ C.A.M.S.

 • Culture
 • Automation
 • Metrics
 • Sharing

[DevOps]

Prioritering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg

[dominoes]

Missuppfattningar

 • En produkt
 • En grupp
 • En titel

[lingon]

Hur har andra tänkt?

Gartner DevOps Toolchains

 • Build and Release Management Toolchain
 • Configuration Management Toolchain
 • Production Operations Management

DTO Service Delivery Platform

img/Service-Delivery-Platform.png

Puppet Labs Toolchain

 • Provisioning
 • Configuration Management
 • Code Check-in
 • Orchestration
 • Monitoring
 • Metrics

[Puppet Labs]

DevOps Toolchain Group

Att göra

Att göra-lista

 • Planering
 • Kodning
 • Bygge
 • Paketering
 • Testning
 • Driftsättning
 • Konfigurering
 • Drift
 • Monitorering
 • Automatisering
 • Virtualisering

[checkbox]

Att göra-lista


Planera

 

Konfigurera

 
 

Monitorera

 

Koda

Bygg

Paketera

Testa

Driftsätt

Drifta

.

 

Automatisera

 
 

Virtualisera

 

[checkbox]

Att göra-lista


Planera

 

Konfigurera

 
 

Monitorera

 

Koda

Bygg

Paketera

Testa

Driftsätt

Drifta

.

 

Automatisera

 
 

Virtualisera

 

[checkbox]

Planering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg

[dominoes]

Planering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg

[dominoes]

Testning

 • Täckande tester
 • Varje incheckning
 • Automatiskt
 • Continuous Integration

[testbot]

Automatisering

 • Byggen
 • Tester
 • Konfigurering
 • Driftsättning
 • Maskiner
 • Standardisering
 • Continuous Delivery

[Linefeed Deploy! box]

Virtualisering

 • Snabb
 • Enkel
 • Stabil
 • Platform as a Service

[OpenShift]

Prioritering

 1. Människor
 2. Processer
 3. Verktyg

[dominoes]

Tack för ordet!

[more dominoes]