Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

IoT - Öppet eller stängt?
Init AB

Jonas Linde <jonas@init.se>

Internet of Things

 • 10 miljarder enheter 2010
 • Gartner: 25 miljarder enheter 2020
 • Cisco: 50 miljarder enheter 2020
 • IBM: 1 biljon enheter 2015 !!!!!

[dominoes]

Regleringar

 • Både EU och USA håller på att ta fram regleringar
 • I USA har det förkommit rättsfall med uppgörelser på stora belopp
 • EU-kommissionen satsar på en gemensam marknad för IoT
 • … under tiden tar industrin fram egna standarder

[EU]

Utmaningar

 • Datainsamling
 • Datasäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Privatliv
 • Bandbredd
 • Kompatibilitet

[Rubik's Cube]

Datasäkerhet

 • Data ägs inte nödvändigtvis av den som äger enheten
 • Anonymisering funkar …
 • … men det gör re-identifiering också
 • Företag kommer sannolikt att hållas ansvariga

[Anonymous]

Internet of things research study, HP 2015

 • 90% samlar in minst en personuppgift
 • 70% överför data utan krypering

[Hewlett Packard]

Policy

 • Företag försöker minimera sina risker

[policy]

Kompatibilitet

 • En stor mängd standarder är under framtagning
 • En större mängd enheter är under framtagning
 • Lönsamheten i instängt data är stor
 • När mängden data växer, ökar potentialen för delat data
 • En modell är att data köps och säljs …

[lingon]

Self-sovereign Identity

 • … en annan modell är att enskilda tar kontrollen över sitt data
 • Kanske med hjälp av block chains

[Identity?]

Kan vi lita på IoT?

 • Jämför med jordbruksrevolutionen
 • ett stort kliv för mänskligheten
 • men för individen?

[nuts and berries]

[wheat, wheat and wheat]

Öppet eller stängt

 • Icke-öppna standarder hämmar utvecklingen!
 • Proprietärt data är värdefullt!
 • Människor är lata …

[This way or that?]

Öppet eller stängt

 • Öppna standarder tar tid.
 • Proprietärt data är riskabelt.
 • Människor är uppfinningsrika …

[This way or that?]

Tack för ordet!

[more dominoes]