Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Delivery Pipelines
Init AB

Jim Svensson <jimpa@init.se> & Jonas Linde <jonas@init.se>

Frågeställningar

 • Vad är/ingår en/i delivery pipeline?
 • Best practice? Verktyg?
 • Huvudsakliga problem som måste adresseras?
 • Automatiska & manuella flöden?

[pipeline]

Vad ingår i en delivery pipeline?

 • Källkodsrepository
 • Bygga
 • Enhetstesta
 • Paketera
 • Kolla kodkvalitet
 • Mockade integrationstester
 • Skapa testmiljö
 • Leverera
 • Testa

[check]

Best practice?

 1. Checka in till en branch
 2. Enhetstesta
 3. Merga till master
 4. Leverera till testmiljöer
 • Avbryt vid fel!
 • Automatisk rollback?

[testbot]

Verktyg?

 • Jenkins
 • Travis CI
 • Go CD
 • Sonar kodanalys
 • ...

[Jenkins]

Best practice för verktyg?

 • Även pipeline-definitionen är kod!
 • Visualisering är viktigt!

[dominoes]

Huvudsakliga problem som måste adresseras?

 • Repeterbarhet
 • Hastighet
 • Testtäckning
 • Produktionslikhet
 • Hemligheter

[lingon]

Automatiska & manuella flöden?

 • Så mycket som möjligt ska ske automatiskt
 • Långsamma tester kan läggas utanför pipelinen
  • ex.v. prestandatester
 • Tunga tester kan även delas upp och köras parallellt
 • Produktionssättning kan vara automatisk
  • om man litar på testerna

[deploy button]

Frågor?

[question mark]

Tack för ordet!

[more dominoes]