Klientská knihovna pro práci se službou Dopis Online České pošty
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
test
.gitignore
.travis.yml
Gemfile
LICENSE
README.md
Rakefile
dopis_online_client.gemspec

README.md

dopis_online_client

Build Status

DopisOnline je služba České pošty, s.p., která "umožnuje zákazníkovi podání dokumentu v elektronické formě (formát PDF), přičemž dodáná je uskutečněno formou klasického vytištěného dopisu."

Vice informaci na https://online.postservis.cz/Download/DopisOnline/DopisOnline.pdf

Usage:

require 'lib/dopis_online_client'

DopisOnlineClient.base_uri 'https://online.postservis.cz/cmdedopis'
DopisOnlineClient.auth('jmeno','heslo')

DopisOnlineClient::Request.send("letter.pdf")

Copyright

Copyright (c) 2009-2013 Jiří Kubíček, KRAXNET s.r.o.. See LICENSE for details.