Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Dec 5, 2009
 1. add apache license

  krestenkrab committed Dec 5, 2009
Commits on Jun 29, 2007
 1. make jruby's bench_method_dispatch work. (we're 10x cruby, and 40x jr…

  krab
  krab committed Jun 29, 2007
  …uby! )
  
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@761 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. % implemented (lightweight)

  jju
  jju committed Jun 29, 2007
  added quite a few methods on array
  output is formatted with newline
  
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@760 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Jun 13, 2007
 1. reimplement Object#===

  krab
  krab committed Jun 13, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@652 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on May 25, 2007
 1. remove debug print

  krab
  krab committed May 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@528 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. make unittest work

  krab
  krab committed May 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@527 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 3. make unittest work

  krab
  krab committed May 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@526 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 4. make unittest work

  krab
  krab committed May 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@525 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Mar 8, 2007
 1. A bit more Time implemented

  jju
  jju committed Mar 8, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@104 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Mar 6, 2007
 1. Array-literals som metodeargumenter virker nu igen. Har stadig ikke f…

  ofo
  ofo committed Mar 6, 2007
  …ikset det med negative tal der bliver til "unary minus".
  
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@103 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. Parser-test, "float literals" osv. kan nu indeholde "-", "literal arr…

  ofo
  ofo committed Mar 6, 2007
  …ays" som 1. parameter i et metodekald uden parenteser fungerer nu.
  
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@101 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Mar 4, 2007
 1. Unit test for parser (first shot), fixed some missing line numbers. M…

  ofo
  ofo committed Mar 4, 2007
  …oved RubyParserSmokeTest.
  
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@100 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Mar 3, 2007
 1. String escape sequences.

  ofo
  ofo committed Mar 3, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@99 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. En del "escapes" i String. En følgerettelse i RegularExpressionTransl…

  ofo
  ofo committed Mar 3, 2007
  …ator.
  
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@98 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Mar 2, 2007
 1. \n konverteres nu til newline i "double quote string literals".

  ofo
  ofo committed Mar 2, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@97 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. a little more refactoring

  jju
  jju committed Mar 2, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@96 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Mar 1, 2007
 1. some refactoring and more methods

  jju
  jju committed Mar 1, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@95 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. implemented Integer.times

  jju
  jju committed Mar 1, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@94 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Feb 28, 2007
 1. påbegyndt implementationen af time.rb

  jju
  jju committed Feb 28, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@93 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. Ignored autogenerated files

  jko
  jko committed Feb 28, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@92 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 3. Deleted autogenerated files

  jko
  jko committed Feb 28, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@91 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 4. Use newInteger instead of custom logic

  jko
  jko committed Feb 28, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@90 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 5. Ignore bin folders

  jko
  jko committed Feb 28, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@89 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 6. Deleted bin folders

  jko
  jko committed Feb 28, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@88 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 7. git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@87 9…

  jko
  jko committed Feb 28, 2007
  …31d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Feb 26, 2007
 1. git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@86 9…

  jko
  jko committed Feb 26, 2007
  …31d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@85 9…

  jko
  jko committed Feb 26, 2007
  …31d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Feb 25, 2007
 1. Så skal "upto" bruges til noget!

  ofo
  ofo committed Feb 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@84 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 2. "upto" og "downto" i Integer. (Py-ha, dem har jeg savnet!)

  ofo
  ofo committed Feb 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@83 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 3. Et par flere tests sat ind (i udkommenteret stand...)

  ofo
  ofo committed Feb 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@82 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 4. Bare lidt formatering.

  ofo
  ofo committed Feb 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@81 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 5. Så er MatchData komplet.

  ofo
  ofo committed Feb 25, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@80 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
 6. Regexp er komplet, String kan nu instantieres, MatchData bliver mere …

  ofo
  ofo committed Feb 25, 2007
  …og mere komplet,
  
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@79 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
Commits on Feb 23, 2007
 1. Regexp.last_match fungerer nu.

  ofo
  ofo committed Feb 23, 2007
  git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@78 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9