Skip to content
This repository

Jan 21, 2007

  1. Lidt smårettelser her og der, fik det til at compile igen, lavede en …

    …"ruby.bat" så man kan kalde hotruby fra kommandolinjen.
    
    git-svn-id: https://svn.trifork.com/svn/trifork/projects/hotruby@43 931d27ba-d1ef-0310-baf8-e73a6a934ec9
    ofo authored
Something went wrong with that request. Please try again.