Allmänna villkor och integritetspolicy för PrinsensMinne
Clone or download
kristk Förtydligade stycket om hur bilder mm används i marknadsföring samt l…
…a till Mailgun och Mailchimp som tjänsteleverantörer.
Latest commit 68fc77e May 23, 2018

README.md

Villkor för deltagande i PrinsensMinne

Här lagras de allmänna villkor som gäller för deltagande i PrinsensMinne. Även olika typer av policies lagras här, till exempel vår integritetspolicy.

Genom att de här dokumenten lagras på GitHub går det enkelt att följa hur de uppdateras och vilka ändringar som har gjorts.

För mer information om PrinsensMinne, se hemsidan.