Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on May 3, 2017
 1. ustawienia poprawki

  krzbbaranowski committed May 3, 2017
 2. Ekran ustawien

  krzbbaranowski committed May 3, 2017
  poprawki w artykułach
Commits on May 1, 2017
 1. Nowe entity dla towarów

  krzbbaranowski committed May 1, 2017
  Przygotowywanie widoku tabeli artykułow oraz podlglądu artkułu.
  Wstępna konfuguracja AutoMappera
Commits on Apr 29, 2017
 1. Poprawki

  krzbbaranowski committed Apr 29, 2017
 2. Zmiany w widokach

  krzbbaranowski committed Apr 29, 2017
  zamykanie okien
Commits on Apr 28, 2017
 1. Usuwanie kontrahenta

  krzbbaranowski committed Apr 28, 2017
  migracja
Commits on Apr 14, 2017
 1. Refaktoryzacja, podpięcie repozytoriów.

  krzbbaranowski committed Apr 14, 2017
  Poprawne wyswietlenie ekranu szcegółów kontrahenta.
Commits on Apr 13, 2017
Commits on Apr 10, 2017
 1. poprawka

  krzbbaranowski committed Apr 10, 2017
Commits on Apr 6, 2017
 1. Zmiany w entity- migracje.

  Krzysztof Baranowski
  Krzysztof Baranowski committed Apr 6, 2017
Commits on Apr 5, 2017
 1. okna dialogowe

  krzbbaranowski committed Apr 5, 2017
 2. Refaktoryzacja,

  krzbbaranowski committed Apr 5, 2017
  usniecie widoku modeli paska narzedziowego
Commits on Mar 31, 2017
 1. Refaktoryzacja kodu.

  krzbbaranowski committed Mar 31, 2017
  Dodanie słownika.
  Widok tabeli kontrahentów
Commits on Mar 28, 2017
Commits on Mar 18, 2017
Commits on Mar 9, 2017
 1. poprawka

  krzbbaranowski committed Mar 9, 2017
Commits on Mar 8, 2017
 1. Poprawki

  krzbbaranowski committed Mar 8, 2017
Commits on Mar 3, 2017
 1. .

  krzbbaranowski committed Mar 3, 2017
 2. poprawki

  krzbbaranowski committed Mar 3, 2017
Commits on Mar 1, 2017
Commits on Feb 23, 2017
Commits on Feb 22, 2017
 1. Zmiany

  krzbbaranowski committed Feb 22, 2017
Commits on Feb 21, 2017
 1. Merge branch 'master' into ZmianaTabow

  Krzysztof Baranowski
  Krzysztof Baranowski committed Feb 21, 2017
Commits on Feb 20, 2017
 1. poprawki w tabach

  krzbbaranowski committed Feb 20, 2017
 2. ConnectionHelper

  Krzysztof Baranowski
  Krzysztof Baranowski committed Feb 20, 2017
Commits on Feb 19, 2017
 1. .

  krzbbaranowski committed Feb 19, 2017
 2. udoskonalenia

  krzbbaranowski committed Feb 19, 2017
Commits on Feb 18, 2017
 1. .

  krzbbaranowski committed Feb 18, 2017
 2. ,

  krzbbaranowski committed Feb 18, 2017