Skip to content
Compare
Choose a tag to compare

GeodACad 2.2.2

Pre-release
Pre-release
@kubaszostak kubaszostak released this
· 14 commits to master since this release
Compare
Choose a tag to compare

This is precursor of Geo7 working with AutoCAD 2000 - 2004. User interface and documentation developed in polish language.


To jest prekursor Geo7 pracujący z AutoCAD 2000 - 2004.

Do poprawnego działania makr GeodACad niezbędny jest AutoCAD 2000 lub nowszy z zainstalowanym VBA (Visual Basic for Application). Makra GeodACAD nie działają z programem AutoCAD LT, który nie ma obsługi makr napisanych w Visual Basic.