Skip to content
Pre-release
Pre-release

@kubaszostak kubaszostak released this Apr 10, 2016 · 14 commits to master since this release

This is precursor of Geo7 working with AutoCAD 2000 - 2004. User interface and documentation developed in polish language.


To jest prekursor Geo7 pracujący z AutoCAD 2000 - 2004.

Do poprawnego działania makr GeodACad niezbędny jest AutoCAD 2000 lub nowszy z zainstalowanym VBA (Visual Basic for Application). Makra GeodACAD nie działają z programem AutoCAD LT, który nie ma obsługi makr napisanych w Visual Basic.

Assets 3
You can’t perform that action at this time.