Skip to content

kuratowsky/YOURLS-ca_ES

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducció de YOURLS al català

(Catalan YOURLS translation)

Traducció realitzada gràcies a les memòries de traducció de l'equip de Softcatalà https://www.softcatala.org/recursos/memories/

Versión actual

Per a YOURLS 1.8

Como utilizar-ho

  1. Descarregar els fitxers ca_ES.po i ca_ES.mo dins user/languages
  2. Afegeix define( 'YOURLS_LANG', 'ca_ES' ) dins el teu user/config.php
  3. Ja ho tens! Accedeix a la teva instància de YOURLS per a comprovar que és correcte.

Hi ha alguna errara?

Obre un tiquet i fes-m'ho saber!

Crèdits

Traducció mantinguda per Benet Joan Darder Canyelles

Llicència

Fes el que vulguis

Quins son els idiomes que ja hi ha disponibles per a YOURLS?

Revisa el repositori https://github.com/YOURLS/awesome-yourls

About

Traducció al català del programari YOURLS

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published