Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

Python skripte TIIK

Python skripte s primeri za predavanja pri predmetu Teorija Informacij in Izvorno Kodiranje

Korenska mapa: Binder

Predavanje 5 (Teorija informacij): Binder

Predavanje 6 (Sardinas-Patterson): Binder

Predavanje 7 (Porazdelitev simbolov pri prehodu skozi informacijski kanal): Binder

Predavanje 8 (Kapaciteta binarnega simetričnega kanala): Binder

Predavanje 9 (Kapaciteta Gaussovega kanala - spektralna učinkovitost): Binder

Predavanje 11 (Kvantizacija): Binder

Predavanje 12 (DPCM, ADPCM): Binder

Predavanje 13 (Kodiranje Zvoka - Spektralno in časovno maskiranje): Binder

Predavanje 14 (Kodiranje govora - skalabilnost): Binder Binder

About

Python scripts for TIIK subject running on Binder

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published