Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Go to file
Code
This branch is 67 commits ahead of ttskch:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

L10N.cz

Build Status

Repositář pro web L10N.cz. Web používá generátor statických stránek Jekyll.

Úpravy obsahu

Šablona

Web používá šablonu ttskch/jekyll-ttskch-theme. Některé změny oproti ní se nachází v adresářích _layouts, _pages, _sass a assets.

Obsah

Obsah všech stránek je v adresáři _pages a je psaný v HTML nebo Markdownu. Analogicky příspěvky na blog jsou v adresáři _posts. Pár stránek o Markdownu:

Příprava

Abyste byli schopni spustit níže uvedené příkazy, je nutné mít nainstalované Ruby a Bundler.

Před prvním zobrazením (nebo po změně souboru Gemfile) je potřeba stáhnout potřebné závislosti.

$ bundle install --path vendor/bundle

Náhled

Při úpravách vzhledu i obsahu je dobré rovnou se podívat na výsledek. Níže uvedený příkaz sestaví obsah repositáře a zpřístupní ho na lokální adrese http://localhost:4000/.

$ bundle exec jekyll serve

Příkaz stačí spustit jednou v samostatném terminálu a nechat běžet. Pokud pak ve zdrojových souborech provedete nějakou změnu, Jekyll sestaví stránky znovu. Pro zobrazení efektu změn stačí obnovit načtenou stránku v prohlížeči (F5).

Sestavení statické verze

Pro sestavení webu slouží tento příkaz.

$ bundle exec jekyll build

Statická verze stránek je vygenerovaná do adresáře _site. Pro nasazení stačí jeho obsah nahrát na server třeba přes FTP.

You can’t perform that action at this time.