Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

Apostrofs

Klaviatūras izkārtojums, lai varētu Windows vidē klaviatūras latviešu izkārtojumam mēmais taustiņš būtu apostrofs vai tilde.

Kompilētie faili ir pieejami šeit: http://laacz.lv/apostrofs/

About

Klaviatūras izkārtojums ar apostrofu vai tildi kā mēmo taustiņu

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.