Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Android/Tracker
ESP32
React
iOS
README.md

README.md

Device tracker voor bibliotheek de krook

Dit project kan ESP32's, Android toestellen en iOS toestellen volgen binnenin bibliotheek de krook. Het gebruikt een Firebase realtime database als backend en React als frontend webapplicatie. Een voorbeeld van de webapplicatie kan hier bekeken worden.

Om dit project te gebruiken moet er een Firebase project worden opgezet. Voor gebruik van React, ESP32, Android of Apple wordt verwezen naar volgende mappen :

  1. React frontend
  2. ESP32
  3. Android
  4. Apple