For Distortion 2012
Java Arduino
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Knobtest
DistortionCykel.pde
README.txt
cykelrace.ino
indlaeg.gcode
indlaeg.png
indlaeg.scad
indlaeg.stl

README.txt

Kode til CykelRace-setup til Distortion 2012

Det blev til een cykel hvor rytteren skal holde trit med en tilfældig hastigheds måler
- Een Arduino (MEGA) styrede det hele
- Et stativ + motor + cykel. Rytterens fart på cyklem blev en spændning målt af Arduioen
- En måler (stor) med to analog pinde (drevet af servo'er) og en 7-seg tal indikator
- En knap med lys på cyklen

Stativ - holder cykel. Der skulle noget til så det blev stabilt nok
  at en fulderik kan trampe løs i pedalerne

Koden er skrevet - se DistortionCykel.pde
(tidligere version cykelrace.ino er for historik - de det skulle være to cykler)