Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
For Distortion 2012
Java Arduino
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
Knobtest
DistortionCykel.pde
README.txt
cykelrace.ino
indlaeg.gcode
indlaeg.png
indlaeg.scad
indlaeg.stl

README.txt

Kode til CykelRace-setup til Distortion 2012

Det blev til een cykel hvor rytteren skal holde trit med en tilfældig hastigheds måler
- Een Arduino (MEGA) styrede det hele
- Et stativ + motor + cykel. Rytterens fart på cyklem blev en spændning målt af Arduioen
- En måler (stor) med to analog pinde (drevet af servo'er) og en 7-seg tal indikator
- En knap med lys på cyklen

Stativ - holder cykel. Der skulle noget til så det blev stabilt nok
  at en fulderik kan trampe løs i pedalerne

Koden er skrevet - se DistortionCykel.pde
(tidligere version cykelrace.ino er for historik - de det skulle være to cykler)
Something went wrong with that request. Please try again.