Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (10 sloc) 610 Bytes
Kode til CykelRace-setup til Distortion 2012
Det blev til een cykel hvor rytteren skal holde trit med en tilfældig hastigheds måler
- Een Arduino (MEGA) styrede det hele
- Et stativ + motor + cykel. Rytterens fart på cyklem blev en spændning målt af Arduioen
- En måler (stor) med to analog pinde (drevet af servo'er) og en 7-seg tal indikator
- En knap med lys på cyklen
Stativ - holder cykel. Der skulle noget til så det blev stabilt nok
at en fulderik kan trampe løs i pedalerne
Koden er skrevet - se DistortionCykel.pde
(tidligere version cykelrace.ino er for historik - de det skulle være to cykler)
Something went wrong with that request. Please try again.