Skip to content

lang-uk/tone-dict-uk

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

Український тональний словник

Версія 2016-09-08

Словник знаходиться у файлі tone-dict-uk.tsv. Він містить 3442 слів української мови, які мають не нейтральну тональність (-2, -1, 1, 2).

Дані отримані з двох джерел:

  • файл tone-dict-uk-manual.tsv отриманий усередненням оцінок декількох експертів
  • файл tone-dict-uk-auto.tsv сгенеровано автоматичним розширенням словника tone-dict-uk-manual за допомогою ML-моделі з використанням векторів слів word2vec та lex2vec, а також незначною пост-обробкою людиною

Формат даних — tab-separated з наступними колонками:

  • слово
  • дискретна тональність (з діапазону: -2, -1, 0, 1, 2)

В словнику по-можливості всі слова приведені до базової граматичної форми, а також прислівники замінені на спільнокореневі прикметники.

Дані експертних оцінок надані: Олександром Маріковським та В'ячеславом Тихоновим

Розширений словник підготовлений: Сергій Шеховцов, Олесь Петрів, Дмитро Чаплинський, Всеволод Дьомкін

About

Ukrainian tone dictionary

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published