Набір різноманітних колекцій даних українською мовою зібраний протягом роботи над антикорупційними проектами. CSV–формат, до деяких датасетів також наявний переклад англійською або російською.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
aircrafts.csv
boats.csv
capitals.csv
cars.csv
currencies.csv
iso3166-1.csv
motos.csv
trucks.csv

README.md

ua-gazetteers

Набір різноманітних колекцій даних українською мовою, зібраний протягом роботи над антикорупційними проектами. CSV–формат, UTF-8, до деяких датасетів також наявний переклад англійською або російською.

ISO-3166-1 (iso3166-1.csv)

Назви країн та юрисдикцій за стандартом ISO-3166-1. Кожен запис складається з числового коду, Alpha 2 коду (UA, GB, US), Alpha 3 коду (UKR, GBR, USA), та назви українською, російською та англійською.

Джерела даних: UA wiki, EN wiki, RU wiki

Столиці та країни світу (capitals.csv)

Кожен запис складається з назви країни, назви столиці, та регіону (Африка, Азія, Європа, Південна Америка, Північна Америка, Австралія і Океанія). Для деяких країн наприкінці списку вказано декілька столиць.

Джерела даних: UA wiki 1, UA wiki 2

Валюти (currencies.csv)

Кожен запис складається з назви країни, назви офіційної валюти, та її літерного та цифрового кода. Для деяких країн вказано декілька валют.

Джерела даних: UA wiki.

Автівки (cars.csv)

Марка та модель найпоширеніших автівок. На жаль, джерело даних не має нормальної української версії, тож назви деінде російські.

Джерело даних: AUTO.RIA

Мотоцикли (motos.csv)

Марка та модель найпоширеніших мотоциклів. На жаль, джерело даних не має нормальної української версії, тож назви деінде російські.

Джерело даних: AUTO.RIA

Вантажівки (trucks.csv)

Марка та модель найпоширеніших вантажівок та тягачів. На жаль, джерело даних не має нормальної української версії, тож назви деінде російські.

Джерело даних: AUTO.RIA

Човни (boats.csv)

Марка та модель найпоширеніших човнів та яхт. На жаль, джерело даних не має нормальної української версії, тож назви деінде російські.

Джерело даних: AUTO.RIA

Літаки (aircrafts.csv)

Марка та модель найпоширеніших приватних літаків. На жаль, джерело даних не має нормальної української версії, тож назви деінде російські.

Джерело даних: AUTO.RIA