Skip to content

lang-uk/ukrainian-word-stress-dictionary

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

7 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Словник наголосів української мови

Note Щоби проставити наголоси в тексті, скористайтся пакетом ukrainian-word-stress. Майже напевно вам потрібен саме цей пакет, а не словник.

English version

Цей словник подає наголоси для 2,931,496 словоформ та словосполук.

Наголос позначається Unicode символом COMBINING ACUTE ACCENT (U+0301). Цей символ ставиться після наголошеної голосної. Наприклад, слово ма́ма складається з такої послідовності символів:

>>> chars = ['м', 'а', '\u0301', 'м', 'а']
>>> print("".join(chars))
ма́ма

У словах, в яких можливий подвійний наголос, буде два таких символи (по́ми́лка).

Словник наголосів сформовано на основі "Словників України" Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

Releases

No releases published

Packages

No packages published