Přípravné texty na maturitu z ČJ (2003)
Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README
appendix.tex
doit.sh
l03.tex
l04.tex
l05.tex
l06.tex
l07.tex
l08.tex
l09.tex
l10.tex
l11.tex
l12.tex
l13.tex
l14.tex
l15.tex
l16.tex
l17.tex
priprava.pdf
priprava.tex

README

Našel jsem sice nedokončené, ale přesto někomu možná užitečné
přípravné texty k maturitě z ČJ.

Zdroje jsou napsané v LaTeXu, ale jsou čitelné i bez překladu;
po překladu přes pdfcslatex z toho vznikne něco jako kniha
s obsahem a rejstříkem.

Přímé stažení zde:
https://github.com/langpavel/Maturita-z-ceskeho-jazyka/blob/master/priprava.pdf?raw=true