Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11373 lines (10506 sloc) 449 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../../../../../languagetool-core/src/main/resources/org/languagetool/rules/print.xsl" title="Pretty print" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="../../../../../../../../../languagetool-core/src/main/resources/org/languagetool/rules/rules.css" title="Easy editing stylesheet" ?>
<!--
Dutch grammar, typo and style rules for LanguageTool
Copyright (C) 2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011 R. J. Baars (baarsrj@xs4all.nl)
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Contributions and ideas from:
- taaladvies.net,
- Pander
- TaalTik (taaltik.nl)
- E. Sanders: Aarsrivalen, scheldkarbonades en terminale baden, uitgeverij Prometheus, met toestemming van de auteur.
- Jan de Ridder (missende regels aan de hand van fouten op Wikipedia)
- F. de Raat: Hoe bereidt je een paard, uitgeverij Nieuw Amsterdan (NRC), met toestemming van de auteur
-->
<!-- definieer macro's voor datumregels -->
<!DOCTYPE rules [
<!ENTITY weekdays "maandag|dinsdag|woensdag|donderdag|vrijdag|zaterdag|zondag">
<!ENTITY abbrevWeekdays "ma|di|wo|do|za|zo">
<!ENTITY months "januari|februari|maart|april|mei|juni|juli|augustus|september|oktober|november|december">
<!ENTITY abbrevMonths "jan|feb|(maa|mar|mrt)|apr|jun|jul|aug|sep|oct|nov|dec">
]>
<rules lang="nl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../../../../../../../languagetool-core/src/main/resources/org/languagetool/rules/rules.xsd">
<category id="SEMANTICS" name="Semantisch" default="off">
<rulegroup id="DATE_WEEKDAY" name="Dag komt niet overeen met datum">
<rule>
<pattern>
<!-- "Maandag 7 Oktober 2014" -->
<token regexp="yes">&weekdays;|&abbrevWeekdays;</token>
<token regexp="yes">\d\d?</token>
<token regexp="yes">&months;|&abbrevMonths;</token>
<token regexp="yes">\d\d\d\d</token>
</pattern>
<filter class="org.languagetool.rules.nl.DateCheckFilter" args="year:\4 month:\3 day:\2 weekDay:\1"/>
<message>\3 \4 \5 is geen \day, maar een {realDay}.</message>
<example correction=""><marker>Maandag 7 oktober 2014</marker>.</example>
<example><marker>Dinsdag 7 oktober 2014</marker>.</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<!-- "Maandag 7 Oktober 2014" -->
<token regexp="yes">&weekdays;|&abbrevWeekdays;</token>
<token>,</token>
<token regexp="yes">\d\d?</token>
<token regexp="yes">&months;|&abbrevMonths;</token>
<token regexp="yes">\d\d\d\d</token>
</pattern>
<filter class="org.languagetool.rules.nl.DateCheckFilter" args="year:\5 month:\4 day:\3 weekDay:\1"/>
<message>\3 \4 \5 is geen \day, maar een {realDay}.</message>
<example correction=""><marker>Maandag, 7 oktober 2014</marker>.</example>
<example><marker>Dinsdag, 7 oktober 2014</marker>.</example>
</rule>
<!--
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">&weekdays;</token>
<token min="0" max="1">,</token>
<token regexp="yes">\d\d?-\d\d?-\d\d\d\d</token>
</pattern>
<filter class="org.languagetool.rules.nl.DMYDateCheckFilter" args="date:\3 weekDay:\1"/>
<message>\1\2 \3 is geen <match no="1" case_conversion="alllower"/> maar een {realDay}.</message>
<example correction=""><marker>Woensdag 8-10-2014</marker>.</example>
<example><marker>Maandag 8-10-2014</marker>.</example>
</rule>
-->
<rule>
<antipattern> <!-- onder 13 is dubbelzinnig, dus niet testen -->
<token regexp="yes">&weekdays;</token>
<token regexp="yes">0{0,1}[1-9]|1[012]</token> <!-- maandnummer of weeknummer -->
<token regexp="yes">/</token>
<token regexp="yes">0{0,1}[1-9]|1[012]</token> <!-- maandnummer of weeknummer -->
<token regexp="yes">/</token>
<token regexp="yes">\d\d\d\d</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">&weekdays;</token>
<token regexp="yes">0{0,1}[1-9]|[12][0-9]|3[01]</token> <!-- dagnummers -->
<token regexp="yes">/</token>
<token regexp="yes">0{0,1}[1-9]|1[012]</token> <!-- maandnummer -->
<token regexp="yes">/</token>
<token regexp="yes">\d\d\d\d</token>
</pattern>
<filter class="org.languagetool.rules.nl.DateCheckFilter" args="year:\6 month:\4 day:\2 weekDay:\1"/>
<message>\2\3\4\5\6 is geen \1.</message>
<example correction="">Het was <marker>Maandag 17/10/2014</marker>.</example>
<example>Het was <marker>Vrijdag 17/10/2014</marker>.</example>
</rule>
</rulegroup>
<rulegroup id="INVALID_DATE" name="Ongeldige datum, bijv. '31 februari 2014'">
<rule>
<pattern>
<!-- "June 31, 2014" -->
<marker>
<token>31</token>
<token regexp="yes">april|apr|juni|jun|september|sep|sept|november|nov</token>
</marker>
</pattern>
<message>De maand \1 heeft maar 30 dagen.</message>
<example correction="">Het gebeurde <marker>31 november</marker> 2014.</example>
<example>Het gebeurde <marker>30 november</marker> 2014.</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<!-- " 30 februar1 2014" -->
<marker>
<token regexp="yes">3[01]</token>
<token regexp="yes">februari|feb</token>
</marker>
</pattern>
<message>Februari heeft maar 28 dagen, of 29 in schrikkeljaren.</message>
<example correction="">Het gebeurde op <marker>30 feb</marker> 2014.</example>
<example>Heet gebeurde op <marker>28 feb</marker> 2014.</example>
</rule>
</rulegroup>
</category>
<!--
<category id="..." name="Groene spelling - verplicht voor overheid en onderwijs" default ="on">
</category>
-->
<category id="WITTE_SPELLING" name="Witte spelling - geaccepteerd buiten overheid en onderwijs" default ="on">
<rule id="TaalTik_RESTAURANTS_a" name="italiaan => Italiaan">
<!--
2014-09-15 TaalTik nieuw
-->
<pattern>
<token case_sensitive="yes" regexp="yes" >italiaan|turk|griek</token>
</pattern>
<message>In de witte spelling horen de namen van restaurants ook een hoofdletter te krijgen: <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"/></suggestion>.</message>
<url>https://web.archive.org/web/20150327025155/https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/chinezen-bij-de-chinees</url>
<short>Hoofdletter</short>
<example correction="Italiaan">Hij at bij de <marker>italiaan</marker>.</example>
</rule>
<rule id="TaalTik_RESTAURANTS_b" name="chinees => Chinees">
<!--
2014-09-15 TaalTik nieuw
-->
<pattern >
<token><exception>ik</exception></token>
<marker>
<token case_sensitive="yes" >chinees</token>
</marker>
</pattern>
<message>In de witte spelling horen de namen van restaurants net als de taal een hoofdletter te krijgen: <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"/></suggestion>.</message>
<url>https://web.archive.org/web/20150327025155/https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/chinezen-bij-de-chinees</url>
<short>Hoofdletter</short>
<example correction="De">Hij at bij de <marker>chinees</marker>.</example>
<example>Ik <marker>chinees</marker> bij de Chinees.</example>
</rule>
</category>
<category id="LEESBAARHEID" name="Leesbaarheid">
<rule id="TaalTik_LANGER_DAN_18" name="Niet gemakkelijk leesbaar door lengte" default="off">
<!-- TaalTik 2014-09-12 nieuw -->
<pattern>
<token postag="SENT_START"/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token skip="12"/>
<token postag="SENT_END"/>
</pattern>
<message>Deze zin is al te lang voor de norm voor gemakkelijk lezen. Let op dat de gemiddelde zinslengte klein blijft (onder de 12 woorden).</message>
<url>http://taalunieversum.org/algemeen/toelichting-bij-het-keurmerk-makkelijk-lezen</url>
<example correction=""><marker>a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w.</marker></example>
<example>Een <marker>afdoend</marker> antwoord.</example>
</rule>
<rule id="TaalTik_LANGER_DAN_30" name="Te lange zin, lastig leesbaar" default="off">
<!-- TaalTik 2014-09-12 nieuw -->
<pattern>
<token postag="SENT_START"/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token skip="20"/>
<token postag="SENT_END"/>
</pattern>
<message>Deze zin is erg lang en daarom lastig te lezen. Probeer het in te korten tot maximaal 12 woorden.</message>
<url>http://taalunieversum.org/algemeen/toelichting-bij-het-keurmerk-makkelijk-lezen</url>
<example correction=""><marker>a b c d e f g h i j k l m a b c d e f g h i j k l m a b c d e f g h i j k l m.</marker></example>
<example>Een <marker>afdoend</marker> antwoord.</example>
</rule>
<rule id="TaalTik_LANGER_DAN_50" name="Veel te lange zin">
<!-- TaalTik 2014-09-12 nieuw -->
<pattern>
<token postag="SENT_START"/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/>
<token/><token/>
<token skip="400"/>
<token postag="SENT_END"/>
</pattern>
<message>Deze zin is (veel) te lang en dus moeilijk te lezen. Inkorten of opdelen moet mogelijk zijn. Bij voorkeur tot 12 woorden of korter.</message>
<url>http://taalunieversum.org/algemeen/toelichting-bij-het-keurmerk-makkelijk-lezen</url>
<example correction=""><marker>a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z</marker></example>
<example>Een <marker>afdoend</marker> antwoord.</example>
</rule>
</category>
<category id="EIGENNAMEN" name="Eigennamen beroemdheden etc.">
<rulegroup id="NAAM_FOUT_GESPELD" name="Jimmy Hendrix → Jimi Hendrix (etc.)">
<rule>
<antipattern>
<token>Jimi</token>
<token>Hendrix</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Jimm?[yi]</token>
<token regexp="yes">Hendrix|Hendric?ks</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jimi Hendrix</suggestion> als het gaat om de gitarist.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix</url>
<example correction="Jimi Hendrix">Kent u <marker>Jimi Hendricks</marker>?</example>
<example correction="Jimi Hendrix">Kent u <marker>Jimmy Hendrix</marker>?</example>
<example>Kent u Jimi Hendrix?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Barbara</token>
<token>Hendricks</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Barba?ra</token>
<token regexp="yes">Hendrix|Hendric?ks?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Barbara Hendricks</suggestion> als het gaat om de zangeres.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Hendricks</url>
<example correction="Barbara Hendricks">Kent u <marker>Barbara Hendrix</marker>?</example>
<example correction="Barbara Hendricks">Kent u <marker>Barbra Hendricks</marker>?</example>
<example>Kent u Barbara Hendricks?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Harpo|Chico|Groucho|Gummo|Zeppo|Léonard|Arthur|Julius|Milton|Herbert</token>
<token>Max</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>\1 Marx</suggestion> als het gaat om de Amerikaanse komiek.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Marx_Brothers</url>
<example correction="Groucho Marx">Kent u <marker>Groucho Max</marker>?</example>
<example>Kent u Groucho Marx?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Max</token>
<token>Brothers</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Marx Brothers</suggestion> als het gaat om de Amerikaanse komieken.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Marx_Brothers</url>
<example correction="Marx Brothers">Kent u de <marker>Max Brothers</marker>?</example>
<example>Kent u de Marx Brothers?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Karl</token>
<token>Marx</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">[CK]arl</token>
<token regexp="yes">Mar?x</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Karl Marx</suggestion> als het gaat om de Duitse filosoof-econoom.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx</url>
<example correction="Karl Marx">Kent u <marker>Karl Max</marker>?</example>
<example>Kent u Karl Marx?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Siegmund</token>
<token>Freud</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Sigmund Freud</suggestion> als het gaat om de grondlegger van de psychoanalyse.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud</url>
<example correction="Sigmund Freud">Kent u <marker>Siegmund Freud</marker>?</example>
<example>Kent u Sigmund Freud?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Bertrand</token>
<token>Russel</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>\1 Russell</suggestion> als het gaat om de filosoof-wiskundige uit Groot-Brittannië.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russel</url>
<example correction="Bertrand Russell">Kent u <marker>Bertrand Russel</marker>?</example>
<example>Kent u Bertrand Russell?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Will?[iy]<exception>Willy</exception></token>
<token regexp="yes">Brand?t</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Willy Brandt</suggestion> als het gaat om de politicus uit Duitsland.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt</url>
<example correction="Willy Brandt">Kent u <marker>Willi Brandt</marker>?</example>
<example>Kent u Willy Brandt?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Keira</token>
<token regexp="yes">Knight?e?le?y?<exception>Knightley</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Keira Knightley</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Groot-Brittannië.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Keira_Knightley</url>
<example correction="Keira Knightley">Kent u <marker>Keira Knightly</marker>?</example>
<example>Kent u Keira Knightley?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Kie?ra</token>
<token regexp="yes">Knight?le?y?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Keira Knightley</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Groot-Brittannië.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Keira_Knightley</url>
<example correction="Keira Knightley">Kent u <marker>Kiera Knightley</marker>?</example>
<example>Kent u Keira Knightley?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Debra</token>
<token>Winger</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">D[eé]bb?o?rr?h?ah?</token>
<token regexp="yes">Wingg?er</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Debra Winger</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Debra_Winger</url>
<example correction="Debra Winger">Kent u <marker>Debora Winger</marker>?</example>
<example>Kent u Debra Winger?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Steve</token>
<token regexp="yes">Carr?ell?<exception>Carell</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Steve Carell</suggestion> Als het gaat om de acteur uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Carell</url>
<example correction="Steve Carell">Kent u <marker>Steve Carrell</marker>?</example>
<example>Kent u Steve Carell?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Will</token>
<token regexp="yes">Ferr?ell?<exception>Ferrell</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Will Ferrell</suggestion> Als het gaat om de acteur uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Will_Ferrell</url>
<example correction="Will Ferrell">Kent u <marker>Will Ferrel</marker>?</example>
<example>Kent u Will Ferrell?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Jimmy</token>
<token>Page</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Jimm?[iy]</token>
<token regexp="yes">Pai?ge</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jimmy Page</suggestion> als het gaat om de gitarist van Led Zeppelin.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Page</url>
<example correction="Jimmy Page">Kent u <marker>Jimmy Paige</marker>?</example>
<example correction="Jimmy Page">Kent u <marker>Jimmi Page</marker>?</example>
<example>Kent u Jimmy Page?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Guns</token>
<token>N</token>
<token regexp="yes" spacebefore="no">[’']</token>
<token>Roses</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Guns?</token>
<token regexp="yes">And|N</token>
<token min="0" max="1" regexp="yes">[’´'‛′‘]</token>
<token regexp="yes">Roses?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Guns N’ Roses</suggestion> als het gaat om de band uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Guns_N'_Roses</url>
<example correction="Guns N’ Roses">Kent u <marker>Guns And Roses</marker>?</example>
<example correction="Guns N’ Roses">Kent u <marker>Gun N’ Roses</marker>?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Axl</token>
<token>Rose</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Axle?</token>
<token regexp="yes">Roses?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Axl Rose</suggestion> als het gaat om de zanger van Guns N' Roses.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Axl_Rose</url>
<example correction="Axl Rose">Kent u <marker>Axle Rose</marker>?</example>
<example correction="Axl Rose">Kent u <marker>Axl Roses</marker>?</example>
<example>Kent u Axl Rose?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Ozzy</token>
<token>Osbourne</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Ozz?(y|ie?)</token>
<token regexp="yes">Osbou?rne?s?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Ozzy Osbourne</suggestion> als het gaat om de zanger van Black Sabbath.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Ozzy_Osbourne</url>
<example correction="Ozzy Osbourne">Kent u <marker>Ozzy Osbourn</marker>?</example>
<example>Kent u Ozzy Osbourne?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Randy</token>
<token>Rhoads</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Rand[yi]e?</token>
<token regexp="yes">Rh?oa?de?s?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Randy Rhoads</suggestion> als het gaat om de gitarist uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Randy_Rhoads</url>
<example correction="Randy Rhoads">Kent u <marker>Randy Roads</marker>?</example>
<example>Kent u Randy Rhoads?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Justin</token>
<token>Beiber</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Justin Bieber</suggestion> als het gaat om de zanger uit Canada.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Justin_Bieber</url>
<example correction="Justin Bieber">Kent u <marker>Justin Beiber</marker>?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Lionel</token>
<token regexp="yes">Rit?chie?<exception>Richie</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Lionel Richie</suggestion> als het gaat om de soulzanger uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Lionel_Richie</url>
<example correction="Lionel Richie">Kent u <marker>Lionel Ritchie</marker>?</example>
<example>Kent u Lionel Richie?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Eddie</token>
<token>Rabbitt</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Edd[iy]e?</token>
<token regexp="yes">Rabb?itt?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Eddie Rabbitt</suggestion> als het gaat om de zanger uit Amerika.</message>
<example correction="Eddie Rabbitt">Kent u <marker>Eddie Rabbit</marker>?</example>
<example>Kent u Eddie Rabbitt?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Billie</token>
<token>Holiday</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Bill?[iy]e?</token>
<token regexp="yes">H[ao]ll?idays?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Billie Holiday</suggestion> als het gaat om de jazzzangeres uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday</url>
<example correction="Billie Holiday">Kent u <marker>Billy Holiday</marker>?</example>
<example>Kent u Billie Holiday?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Billy</token>
<token>Squire</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Billy Squier</suggestion> als het gaat om de zanger uit Amerika.</message>
<example correction="Billy Squier">Kent u <marker>Billy Squire</marker>?</example>
<example>Kent u Billy Squier?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Bonnie</token>
<token regexp="yes">Rate|Rait</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Bonnie Raitt</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Amerika.</message>
<example correction="Bonnie Raitt">Kent u <marker>Bonnie Rate</marker>?</example>
<example>Kent u Bonnie Raitt?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Janice</token>
<token regexp="yes">Jopp?line?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Janis Joplin</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin</url>
<example correction="Janis Joplin">Kent u <marker>Janice Joplin</marker>?</example>
<example>Kent u Janis Joplin?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Sid</token>
<token>Viscious</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Sid Vicious</suggestion>.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Sid_Vicious</url>
<example correction="Sid Vicious">Kent u <marker>Sid Viscious</marker>?</example>
<example>Kent u Sid Vicious?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Donna</token>
<token>Summer</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Donn?a</token>
<token regexp="yes">S[uo]mmers?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Donna Summer</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Donna_Summer</url>
<example correction="Donna Summer">Kent u <marker>Dona Summer</marker>?</example>
<example correction="Donna Summer">Kent u <marker>Donna Summers</marker>?</example>
<example>Kent u Donna Summer?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Megg?a[-‑‐]?dea?th<exception>Megadeth</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Megadeth</suggestion> als het gaat om de metalgroep uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Megadeth</url>
<example correction="Megadeth">Kent u <marker>Megadeath</marker>?</example>
<example>Kent u Megadeth?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Led</token>
<token>Zeppelin</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Lea?d</token>
<token regexp="yes">Zepp?e?ll?inn?e?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Led Zeppelin</suggestion> als het gaat om de rockgroep.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin</url>
<example correction="Led Zeppelin">Kent u <marker>Led Zepelin</marker>?</example>
<example correction="Led Zeppelin">Kent u <marker>Lead Zeppelin</marker>?</example>
<example>Kent u Led Zeppelin?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Def</token>
<token>Leppard</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Dea?f</token>
<token regexp="yes">Leo?pp?ard</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Def Leppard</suggestion> als het gaat om de rockgroep.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Def_Leppard</url>
<example correction="Def Leppard">Kent u <marker>Deaf Leppard</marker>?</example>
<example correction="Def Leppard">Kent u <marker>Def Leopard</marker>?</example>
<example>Kent u Def Leppard?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Gre?ate?full?<exception>Grateful</exception></token>
<token>Dead</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Grateful Dead</suggestion> als het gaat om de rockgroep.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Grateful_Dead</url>
<example correction="Grateful Dead">Un disque van de <marker>Greatful Dead</marker>?</example>
<example>Kent u Un disque van de Grateful Dead?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Gre?ate?full?[-‑‐]?deads?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Grateful Dead</suggestion> als het gaat om de rockgroep.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Grateful_Dead</url>
<example correction="Grateful Dead">Un disque van de <marker>Grateful-dead</marker>?</example>
<example>Kent u Un disque van de Grateful Dead?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Roger</token>
<token>Hogson</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Roger Hodgson</suggestion> als het gaat om het lid van de groep Supertramp.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_Hodgson</url>
<example correction="Roger Hodgson">Kent u <marker>Roger Hogson</marker>?</example>
<example>Kent u Roger Hodgson?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Ste(ff?|ph)e?[iy]<exception>Steffi</exception></token>
<token>Graf</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Steffi Graf</suggestion> Als het gaat om de tennisster.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Steffi_Graf</url>
<example correction="Steffi Graf">Kent u <marker>Stefi Graf</marker>?</example>
<example>Kent u Steffi Graf?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">[CS]her[iy]ll?<exception>Sheryl</exception></token>
<token>Crow</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Sheryl Crow</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Sheryl_Crow</url>
<example correction="Sheryl Crow">Kent u <marker>Cheryl Crow</marker>?</example>
<example>Kent u Sheryl Crow?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Keith</token>
<token regexp="yes">Jh?arr?ett?h?<exception>Jarrett</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Keith Jarrett</suggestion> als het gaat om de pianist uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Keith_Jarrett</url>
<example correction="Keith Jarrett">Kent u <marker>Keith Jarret</marker>?</example>
<example>Kent u Keith Jarrett?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Keith</token>
<token>Richard</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Keith Richards</suggestion> als het gaat om de gitarist van de Rolling Stones.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Keith_Richards</url>
<example correction="Keith Richards">Kent u <marker>Keith Richard</marker>?</example>
<example>Kent u Keith Richards?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Cliff</token>
<token>Richards</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Cliff Richard</suggestion> als het gaat om de musicus uit Groot-Brittannië.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Cliff_Richard</url>
<example correction="Cliff Richard">Kent u <marker>Cliff Richards</marker>?</example>
<example>Kent u Cliff Richard?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Fredd?y</token>
<token>Mercury</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Freddie Mercury</suggestion> als het gaat om de zanger van de groep Queen.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury</url>
<example correction="Freddie Mercury">Kent u <marker>Freddy Mercury</marker>?</example>
<example>Kent u Freddie Mercury?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Art|Arthur|Ira</token>
<marker><token regexp="yes">Garfunkle?</token></marker>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Garfunkel</suggestion> als het gaat om de zanger uit Amerika.</message>
<url>https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Garfunkel</url>
<example correction="Garfunkel">Kent u Art <marker>Garfunkle</marker>?</example>
<example>Kent u Art Garfunkel?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Alanis</token>
<token regexp="yes">Morriss?ett?e</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Alanis Morissette</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Canadane.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Alanis_Morissette</url>
<example correction="Alanis Morissette">Kent u <marker>Alanis Morrissette</marker>?</example>
<example>Kent u Alanis Morissette?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Weird|Wierd</token>
<token>Al</token>
<token>Yankovich</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Weird Al Yankovic</suggestion> als het gaat om de zanger uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Weird_Al_Yankovic</url>
<example correction="Weird Al Yankovic">Kent u <marker>Weird al Yankovich</marker>?</example>
<example>Kent u Weird al Yankovic?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Barbara</token>
<token>Streisand</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Barbra Streisand</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbra_Streisand</url>
<example correction="Barbra Streisand">Kent u <marker>Barbara Streisand</marker>?</example>
<example>Kent u Barbra Straisand?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Edgar</token>
<token regexp="yes">Al[ae]n|Allen</token>
<token regexp="yes">Poe?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Edgar Allan Poe</suggestion> Als het gaat om de schrijver uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe</url>
<example correction="Edgar Allan Poe">Kent u <marker>Edgar Alan Poe</marker>?</example>
<example>Kent u Edgar Allan Poe?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Charlotte</token>
<token>Bronte</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Charlotte Brontë</suggestion> Als het gaat om de auteur uit Groot-Brittannië.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Bront%C3%AB</url>
<example correction="Charlotte Brontë">Kent u <marker>Charlotte Bronte</marker>?</example>
<example>Kent u Charlotte Brontë?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">St[eé](f|ph)[ea]nie?<exception>Stephenie</exception></token>
<token>Meyer</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Stephenie Meyer</suggestion> Als het gaat om de auteur uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Stephenie_Meyer</url>
<example correction="Stephenie Meyer">Kent u <marker>Stephanie Meyer</marker>?</example>
<example>Kent u Stephenie Meyer?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Jonath?an</token>
<token>Fransen</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jonathan Franzen</suggestion> Als het gaat om de auteur uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Franzen</url>
<example correction="Jonathan Franzen">Kent u <marker>Jonathan Fransen</marker>?</example>
<example>Kent u Jonathan Franzen?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">J[eo]?ane?</token>
<token>Austin</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jane Austen</suggestion> Als het gaat om de schrijfster uit Groot-Brittannië.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen</url>
<example correction="Jane Austen">Kent u <marker>Jane Austin</marker>?</example>
<example>Kent u Jane Austen?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Jimmy</token>
<token>Buffett</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Jimm?[iy]</token>
<token regexp="yes">Buff?ett?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jimmy Buffett</suggestion> als het gaat om de zanger uit Amerika.</message>
<example correction="Jimmy Buffett">Kent u <marker>Jimmy Buffet</marker>?</example>
<example correction="Jimmy Buffett">Kent u <marker>Jimi Buffett</marker>?</example>
<example>Kent u Jimmy Buffett?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Warren</token>
<token>Buffett</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Warr?en?</token>
<token regexp="yes">Buff?ett?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Warren Buffett</suggestion> Als het gaat om de zakenman uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett</url>
<example correction="Warren Buffett">Kent u <marker>Warren Buffet</marker>?</example>
<example correction="Warren Buffett">Kent u <marker>Waren Buffett</marker>?</example>
<example>Kent u Warren Buffett?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Joel|Ethan</token>
<token>Cohen</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>\1 Coen</suggestion> als het gaat om de filmer uit Amerika.</message>
<example correction="Ethan Coen">Joel and <marker>Ethan Cohen</marker>?</example>
<example>Kent u Joel and Ethan Coen?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Nich?olas?<exception>Nicolas</exception></token>
<token>Cage</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Nicolas Cage</suggestion> Als het gaat om de acteur uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Cage</url>
<example correction="Nicolas Cage">Kent u <marker>Nicholas Cage</marker>?</example>
<example>Kent u Nicolas Cage?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>John</token>
<token regexp="yes">Stewar[td]</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jon Stewart</suggestion> Als het gaat om de komiek uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jon_Stewart</url>
<example correction="Jon Stewart">Kent u <marker>John Stewart</marker>?</example>
<example>Kent u Jon Stewart?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Ghandh?i</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Gandhi</suggestion> als het gaat om de gewezen politicus uit India.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Gandhi</url>
<example correction="Gandhi">Kent u <marker>Ghandi</marker>?</example>
<example>Kent u Gandhi?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Barack</token>
<token>Obama</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Barr?ac?[ck]</token>
<token regexp="yes">Obb?amm?a</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Barack Obama</suggestion> als het gaat om de président van de Verenigde Staten.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama</url>
<example correction="Barack Obama">Kent u <marker>Barak Obama</marker>?</example>
<example correction="Barack Obama">Kent u <marker>Barack Obbama</marker>?</example>
<example>Kent u Barack Obama?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Salma</token>
<token>Hayek</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">S[ae]lma</token>
<token regexp="yes">Ha[yj][ae]c?k</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Salma Hayek</suggestion> de actrice mexico-uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Salma_Hayek</url>
<example correction="Salma Hayek">Kent u <marker>Selma Hayek</marker>?</example>
<example correction="Salma Hayek">Kent u <marker>Salma Hayeck</marker>?</example>
<example>Kent u Salma Hayek?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Jerr?y</token>
<token>Seinfield</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jerry Seinfeld</suggestion> de komiek uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerry_Seinfeld</url>
<example correction="Jerry Seinfeld">Kent u <marker>Jerry Seinfield</marker>?</example>
<example>Kent u Jerry Seinfeld?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Kayne</token>
<token>West</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Kanye West</suggestion> als het gaat om de musicus uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanye_West</url>
<example correction="Kanye West">Kent u <marker>Kayne West</marker>?</example>
<example>Kent u Kanye West?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Bjarne</token>
<token>Stroustrup</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Bj?arne?s?</token>
<token regexp="yes">St?ro?o??u?r?ss?t?tr?o?o?u?pp?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Bjarne Stroustrup</suggestion> Als het gaat om de auteur van de taal c++.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup</url>
<example correction="Bjarne Stroustrup">Kent u <marker>Bjarne Stroustroup</marker>?</example>
<example correction="Bjarne Stroustrup">Kent u <marker>Bjarnes Stroustrup</marker>?</example>
<example>Kent u Bjarne Stroustrup?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Linus</token>
<token>Torvalds</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Linu[xs]</token>
<token regexp="yes">Th?orvald?s?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Linus Torvalds</suggestion> als het gaat om de schepper van Linux.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds</url>
<example correction="Linus Torvalds">Kent u <marker>Linux Torvalds</marker>?</example>
<example correction="Linus Torvalds">Kent u <marker>Linus Thorvalds</marker>?</example>
<example>Kent u Linus Torvalds?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Richard</token>
<token regexp="yes">Stall?mann?<exception>Stallman</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Richard Stallman</suggestion> als het gaat om de initiatiefnemer van het project GNU.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman</url>
<example correction="Richard Stallman">Kent u <marker>Richard Stallmann</marker>?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Bram</token>
<token regexp="yes">Moo?u?ll?enaa?re?<exception>Moolenaar</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Bram Moolenaar</suggestion> Als het gaat om de auteur van Vim.</message>
<url>https://en.wikipedia.org/wiki/Bram_Moolenaar</url>
<example correction="Bram Moolenaar">Kent u <marker>Bram Moolenar</marker>?</example>
<example>Kent u Bram Moolenaar?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Henri</token>
<marker><token regexp="yes">Point?carr?é<exception>Poincaré</exception></token></marker>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Poincaré</suggestion> als het gaat om de wiskundige uit Frankrijk.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9</url>
<example correction="Poincaré">Henri <marker>Pointcaré</marker>?</example>
<example>Kent u Henri Poincaré?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Raymond</token>
<marker><token regexp="yes">Point?carr?é<exception>Poincaré</exception></token></marker>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Poincaré</suggestion> als het gaat om de Franse president.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Poincar%C3%A9</url>
<example correction="Poincaré">Raymond <marker>Pointcaré</marker>?</example>
<example>Kent u Raymond Poincaré?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Charles|Generaal|President</token>
<token>de</token>
<marker><token regexp="yes">Gaules?|Gaulles</token></marker>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Gaulle</suggestion> als het gaat om de Franse president.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle</url>
<example correction="Gaulle">Charles de <marker>Gaule</marker>?</example>
<example>Kent u Charles de Gaulle?</example>
<example>Kent u de Gaule?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<marker><token regexp="yes">Vall?[eé]r[iy]e?<exception>Valéry</exception></token></marker>
<token>Giscard</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Valéry</suggestion> als het gaat om de voornaam van de Franse president.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing</url>
<example correction="Valéry">Kent u <marker>Valérie</marker> Giscard d’Estaing?</example>
<example>Kent u Valéry Giscard d’Estaing?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>François</token>
<token>Mitterrand</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Fran[cç]ois</token>
<token regexp="yes">Mit?terr?and</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>François Mitterrand</suggestion> als het gaat om de Franse president.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand</url>
<example correction="François Mitterrand">Kent u <marker>François Mitterand</marker>?</example>
<example>Kent u François Mitterrand?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Nicolas</token>
<token>Sarkozy</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Nich?olas?</token>
<token regexp="yes">Sar[kc]o[sz][yi]e?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Nicolas Sarkozy</suggestion> als het gaat om de Franse president.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy</url>
<example correction="Nicolas Sarkozy">Kent u <marker>Nicolas Sarkozi</marker>?</example>
<example>Kent u Nicolas Sarkozy?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>François</token>
<token>Hollande</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Fran[cç]ois</token>
<token regexp="yes">Holl?ande?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>François Hollande</suggestion> als het gaat om de Franse president.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande</url>
<example correction="François Hollande">Kent u <marker>François Holland</marker>?</example>
<example correction="François Hollande">Kent u <marker>Francois Hollande</marker>?</example>
<example>Kent u François Hollande?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Liliane</token>
<token>Bettencourt</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Lill?iann?e</token>
<token regexp="yes">Bett?[ae]ncc?our[ts]?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Liliane Bettencourt</suggestion> als het gaat om de ongelooflijk rijke vrouw uit Frankrijk.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Liliane_Bettencourt</url>
<example correction="Liliane Bettencourt">Kent u <marker>Lilianne Bettencourt</marker>?</example>
<example correction="Liliane Bettencourt">Kent u <marker>Liliane Betencourt</marker>?</example>
<example>Kent u Liliane Bettencourt?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Ingrid</token>
<token>Betancourt</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Ingride?</token>
<token regexp="yes">Bett?[ae]ncc?our[ts]?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Ingrid Betancourt</suggestion> als het gaat om de politica.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dngrid_Betancourt</url>
<example correction="Ingrid Betancourt">Kent u <marker>Ingrid Bettencourt</marker>?</example>
<example correction="Ingrid Betancourt">Kent u <marker>Ingride Betancourt</marker>?</example>
<example>Kent u Ingrid Betancourt est née en?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Arnold</token>
<token regexp="yes">Sc?hwarzenn?egg?er<exception>Schwarzenegger</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Arnold Schwarzenegger</suggestion> de acteur en politicus.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger</url>
<example correction="Arnold Schwarzenegger">Kent u <marker>Arnold Schwarzeneger</marker>?</example>
<example>Kent u Arnold Schwarzenegger?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Ringo</token>
<token regexp="yes">Stars?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Ringo Starr</suggestion> als het gaat om het lid van de Beatles.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringo_Starr</url>
<example correction="Ringo Starr">Kent u <marker>Ringo Star</marker>?</example>
<example>Kent u Ringo Starr?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Sophia</token>
<token>Loren</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Sofia|Sophia</token>
<token regexp="yes">Lorr?enn?e?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Sophia Loren</suggestion> als het gaat om de actrice uit Italië.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Sophia_Loren</url>
<example correction="Sophia Loren">Kent u <marker>Sofia Loren</marker>?</example>
<example>Kent u Sophia Loren?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Add?ams?<exception>Addams</exception></token>
<token>Family</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Addams Family</suggestion> als het gaat om de personnages van de tv-serie.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Addams_Family</url>
<example correction="Addams Family">Kent u <marker>Adams Family</marker>?</example>
<example>Kent u Addams Family?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Famille</token>
<token regexp="yes">Add?ams?<exception>Addams</exception></token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Famille Addams</suggestion> als het gaat om de personnages de tv-serie.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Addams_Family</url>
<example correction="Famille Addams">La <marker>Famille Adams</marker>?</example>
<example>Kent u La Famille Addams?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Forest</token>
<token>Gump</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Forrest Gump</suggestion> als het gaat om de personage uit de film.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump</url>
<example correction="Forrest Gump">Kent u <marker>Forest Gump</marker>?</example>
<example>Kent u Forrest Gump?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Whoopi</token>
<token>Goldberg</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Whoo?pie?</token>
<token regexp="yes">Gold?berg</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Whoopi Goldberg</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Whoopi_Goldberg</url>
<example correction="Whoopi Goldberg">Kent u <marker>Whoopie Goldberg</marker>?</example>
<example>Kent u Whoopi Goldberg?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Jennifer</token>
<token>Anniston</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jennifer Aniston</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Aniston</url>
<example correction="Jennifer Aniston">Kent u <marker>Jennifer Anniston</marker>?</example>
<example>Kent u Jennifer Aniston?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Co?u?rte?ney<exception>Courteney</exception></token>
<token>Cox</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Courteney Cox</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Courteney_Cox</url>
<example correction="Courteney Cox">Kent u <marker>Courtney Cox</marker>?</example>
<example>Kent u Courteney Cox?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Alyssa</token>
<token>Milano</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">All?[iy]ss?a</token>
<token regexp="yes">Mill?ann?o</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Alyssa Milano</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Alyssa_Milano</url>
<example correction="Alyssa Milano">Kent u <marker>Alissa Milano</marker>?</example>
<example correction="Alyssa Milano">Kent u <marker>Alyssa Milanno</marker>?</example>
<example>Kent u Alyssa Milano?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Lisa</token>
<token regexp="yes">Minn?ell?i</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Liza Minnelli</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Liza_Minnelli</url>
<example correction="Liza Minnelli">Kent u <marker>Lisa Minnelli</marker>?</example>
<example>Kent u Liza Minnelli?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Bro[ou]ke?</token>
<token>Shield</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Brooke Shields</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Brooke_Shields</url>
<example correction="Brooke Shields">Kent u <marker>Brooke Shield</marker>?</example>
<example>Kent u Brooke Shields?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">J[uo]dd?[iy]e?<exception>Jodie</exception></token>
<token>Foster</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Jodie Foster</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodie_Foster</url>
<example correction="Jodie Foster">Kent u <marker>Joddie Foster</marker>?</example>
<example>Kent u Jodie Foster?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Alan</token>
<token>Stivell</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">All?an</token>
<token regexp="yes">Stivell?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Alan Stivell</suggestion> als het gaat om de musicus breton.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Alan_Stivell</url>
<example correction="Alan Stivell">Kent u <marker>Allan Stivell</marker>?</example>
<example correction="Alan Stivell">Kent u <marker>Alan Stivel</marker>?</example>
<example>Kent u Alan Stivell?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Glenn?</token>
<token>Mor</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Glenmor</suggestion> als het gaat om de musicus breton.</message>
<url>https://en.wikipedia.org/wiki/Glenmor</url>
<example correction="Glenmor">Kent u <marker>Glenn Mor</marker>?</example>
<example>Kent u Glenmor?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Glennmor|Glenn?[-‑‐]mor</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Glenmor</suggestion> als het gaat om de musicus breton.</message>
<url>https://en.wikipedia.org/wiki/Glenmor</url>
<example correction="Glenmor">Kent u <marker>Glennmor</marker>?</example>
<example>Kent u Glenmor?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Bernez</token>
<token regexp="yes">Tangu[iy]|Tangy</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Bernez Tangi</suggestion> als het gaat om de poète breton.</message>
<url>https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernez_Tangi</url>
<example correction="Bernez Tangi">Kent u <marker>Bernez Tanguy</marker> est un poète en langue bretonne?</example>
<example>Kent u Bernez Tangi est un poète en langue bretonne?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Britney</token>
<token>Spears</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Britt?a?nn?(y|ie?)|Britt?ne?y</token>
<token regexp="yes">Spears?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Britney Spears</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Britney_Spears</url>
<example correction="Britney Spears">Kent u <marker>Brittany Spears</marker>?</example>
<example correction="Britney Spears">Kent u <marker>Britney Spear</marker>?</example>
<example>Kent u Britney Spears?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Karl</token>
<token>Lagerfeld</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">[KC]arl</token>
<token regexp="yes">Lag[ae]rfi?eld</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Karl Lagerfeld</suggestion> als het gaat om de couturier uit Duitsland.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld</url>
<example correction="Karl Lagerfeld">Kent u <marker>Karl Lagerfield</marker>?</example>
<example correction="Karl Lagerfeld">Kent u <marker>Carl Lagerfeld</marker>?</example>
<example>Kent u Karl Lagerfeld?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Maria</token>
<token regexp="yes">Carr?ey</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Mariah Carey</suggestion> als het gaat om de zangeres uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariah_Carey</url>
<example correction="Mariah Carey">Kent u <marker>Maria Carey</marker>?</example>
<example>Kent u Mariah Carey?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token>Merryl</token>
<token>Streep</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Meryl Streep</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Meryl_Streep</url>
<example correction="Meryl Streep">Kent u <marker>Merryl Streep</marker>?</example>
<example>Kent u Meryl Streep?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern>
<token>Cyndi</token>
<token>Lauper</token>
</antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">C[iy]nd[yi]e?</token>
<token regexp="yes">Laupers?</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Cyndi Lauper</suggestion> Als het gaat om de actrice uit Amerika.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyndi_Lauper</url>
<example correction="Cyndi Lauper">Kent u <marker>Cyndie Lauper</marker>?</example>
<example correction="Cyndi Lauper">Kent u <marker>Cyndi Laupers</marker>?</example>
<example>Kent u Cyndi Lauper?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">Albert|dokter</token>
<marker><token>Schweizer</token></marker>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Schweitzer</suggestion> als het gaat om de philosophe/médecin alsacien.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer</url>
<example correction="Schweitzer">Kent u Albert <marker>Schweizer</marker>?</example>
<example>Kent u Albert Schweitzer?</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token regexp="yes">[ZS]uckerb[^e]rg</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Zuckerberg</suggestion> als het gaat om de bedenker van Facebook.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg</url>
<example correction="Zuckerberg">Kent u Mark <marker>Zuckerburg</marker>?</example>
<example>Kent u Mark Zuckerberg?</example>
</rule>
<rule>
<antipattern><token>Mark</token><token>Zuckerberg</token></antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">Mar[kc]</token>
<token regexp="yes">[ZS]uckerb[eu]rg</token>
</pattern>
<message>Schrijf <suggestion>Mark Zuckerberg</suggestion> als het gaat om de bedenker van Facebook.</message>
<url>https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg</url>
<example correction="Mark Zuckerberg">Kent u <marker>Mark Zuckerburg</marker>?</example>
<example>Kent u Mark Zuckerberg?</example>
</rule>
</rulegroup>
</category>
<category id="COMPOUNDING" name="Aaneen of los">
<rule id="OT_DE_GENE" name="die gene → diegene">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed, gecombineer met andere
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token regexp="yes">(?iu)de|diat|het</token>
<token>gene</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion>.</message>
<example correction="degene">Hij is <marker>de gene</marker> die het fout doet.</example>
<example>Zij is <marker>degene</marker> die het kan.</example>
</rule>
<rule id="OT_IN_ZAKE" name="in zake → inzake">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token>in</token>
<token>zake</token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast: <suggestion>inzake</suggestion> of <suggestion>in zaken</suggestion>.</message>
<example correction="inzake|in zaken">Hij zit niet <marker>in zake</marker>.</example>
<example>Hij zit niet <marker>in zaken</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_EURO_a" name="€ teken → €-teken">
<!--
2014-08-19 TaalTik
Regel aangepast omdat de melding er vaak naast zat en het om een vergeten spatie ging.
-->
<pattern>
<token regexp="yes">€[a-z]{4}.*</token>
</pattern>
<message>Gebruik een koppelteken na een symbool in een samengesteld woord. <suggestion><match no="1" regexp_match="(€)(.*)" regexp_replace="$1-$2"/></suggestion> Of voeg een spatie toe <suggestion><match no="1" regexp_match="(€)" regexp_replace=""/></suggestion></message>
<short>spatie na EUR (EUR_004)</short>
<example correction="€-teken|€ teken">Hij gaf mij een <marker>€teken</marker>.</example>
<example>Hij gaf mij een <marker>€-teken</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_GETAL_SAMENST" name="20-dollarbiljet → 20 dollarbiljet">
<!--
2013-08-23 TaalTik
regel werkt goed
url opgenomen; tekst er op aangepast.
-->
<pattern>
<token regexp="yes">[0-9]{1,2}-(dollar|euro|gulden|pond|januari|februari|maart|april|mei|juni|juli|augustus|september|oktober|november|december).+<exception regexp="yes">.*-.*(ponder|ponders)</exception></token>
</pattern>
<message>Officieel hoort geen koppelteken in. <suggestion><match no="1" regexp_match="\-" regexp_replace=" "/></suggestion></message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/1-aprilgrap</url>
<example correction="5 decemberfeest">Sinterklaas is het <marker>5-decemberfeest</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_A_CAPELLA_" name="a capellagroep → a-cappellagroep">
<!-- 2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed, url toegevoegd -->
<pattern>
<token regexp="yes">a|à</token>
<token regexp="yes">(capella|priori|vista|posteriori).+</token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast <suggestion>a-<match no="2"/></suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1283/a_la_cartevakantie_lacartevakantie/</url>
<example correction="a-capellakoor">Zij zongen in een <marker>à capellakoor</marker>.</example>
<example>Zij zongen in <marker>een a-capellakoor</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_A_LA_CARTE_" name=" a la cartediner → à-la-cartediner">
<!-- 2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed, url toegevoegd -->
<pattern>
<token regexp="yes">à|a</token>
<token>la</token>
<token regexp="yes">carte.+|minute.+</token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast <suggestion>à-<match no="2"/>-<match no="3"/></suggestion>.</message>
<url>https://web.archive.org/web/20141102200557/https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/dicteewoorden-met-een-f</url>
<example correction="à-la-cartediner">Ik wil graag een <marker>a la cartediner</marker>.</example>
<example>Ik wil <marker>graag een à-la-cartediner</marker>.</example>
</rule>
<rule id="TaalTik_GROOTTE" name="Grote → grootte">
<!-- TaalTik, 2014-10-02, nieuw -->
<pattern>
<token regexp="yes">de|een</token>
<token>grote</token>
<token regexp="yes">van|is|te</token>
</pattern>
<message>Als u het over de afmeting hebt, dan is het: <suggestion>grootte</suggestion></message>
<example correction="Grootte"><marker>De grote van</marker> het terrein was omvangrijk.</example>
<example><marker>De grootte van</marker> het terrein was omvangrijk.</example>
</rule>
<rule id="OT_2E_KAMER_a" name="tweede-kamerstuk → Tweede Kamerstuk">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="no">
<token regexp="yes">tweede-kamer.*</token>
</pattern>
<message>Bedoelt u <suggestion><match no="1" regexp_match="-" regexp_replace=" "/></suggestion>?</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/tweede-kamerlid-tweede-kamer-lid-tweede-kamerlid</url>
<example>Ik heb hier een <marker>Tweede Kamerstuk</marker>.</example>
<example correction="Tweede Kamerstuk">Dit <marker>Tweede-Kamerstuk</marker> is gevoelig materiaal.</example>
</rule>
<rule id="OT_2E_KAMER_b" name="eerste-kamerstuk → Eerste Kamerstuk">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel werkt goed, url toegevoegd -->
<pattern case_sensitive="no">
<token regexp="yes">eerste-kamer.+</token>
</pattern>
<message>Bedoelt u <suggestion><match no="1" regexp_match="-" regexp_replace=" "/></suggestion>?</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/tweede-kamerlid-tweede-kamer-lid-tweede-kamerlid</url>
<example>Ik heb hier een <marker>Eerste Kamerstuk</marker>.</example>
<example correction="Eerste Kamerstuk">Dit <marker>Eerste-Kamerstuk</marker> is gevoelig materiaal.</example>
</rule>
<rule id="OT_RODE_KRUIS_" name="rode-kruishulp → Rode Kruishulp">
<!-- 2014-08-19 TaalTik: url toegevoegd ; regel werkt goed. -->
<pattern>
<token regexp="yes">rode[-]kruis.*</token>
</pattern>
<message>bedoelt u <suggestion><match no="1" regexp_match="[rR]ode\-[kK]ruis" regexp_replace="Rode Kruis"/></suggestion>?</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/tweede-kamerlid-tweede-kamer-lid-tweede-kamerlid</url>
<example correction="Rode Kruishulp">Dit is <marker>rode-kruishulp</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_MAKE_UP" name="make up → make-up">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed, maar signaleert ook veel fouten als make up producten
-->
<pattern>
<token>make</token>
<token>up</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/>-<match no="2"/></suggestion></message>
<example correction="make-up">Zij draagt <marker>make up</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_EEN_IEDER" name="een ieder → eenieder">
<!--
2014-08-21 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token>een</token>
<token>ieder</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion></message>
<example correction="Eenieder"><marker>Een ieder</marker> gaat mee.</example>
</rule>
<rule id="OT_BIJ_VOORBEELD" name="bij voorbeeld → bijvoorbeeld">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed, url toegevoegd
-->
<pattern>
<token>bij</token>
<token>voorbeeld</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion></message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/121/bij_voorbeeld_bijvoorbeeld/</url>
<example correction="Bijvoorbeeld"><marker>Bij voorbeeld</marker> dit is fout.</example>
<example><marker>Bijvoorbeeld</marker> dit is goed.</example>
</rule>
<rule id="OT_DECENNIA_LANG" name="decennia lang → decennialang">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<marker>
<token>decennia</token>
<token>lang</token>
</marker>
<token postag_regexp="yes" postag="NN.*"/>
</pattern>
<message>Meestal is juist: <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion></message>
<example correction="decennialang">Een <marker>decennia lang</marker> verhaal.</example>
</rule>
<rule id="OT_EEN_ZELFDE" name="een zelfde → eenzelfde">
<!--
2014-08-21 TaalTik
regel werkt goed
url toegevoegd
-->
<pattern>
<token regexp="yes">een|de|het|die|dit|dat</token>
<token>zelfde</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion></message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/zelfde-dezelfde-eenzelfde-de-zelfde-een-zelfde</url>
<example correction="Eenzelfde"><marker>Een zelfde</marker> is fout.</example>
<example><marker>Eenzelfde</marker> is goed.</example>
</rule>
<rule id="OT_TER_DOOD_" name="Ter dood veroordeling → terdoodveroordeling">
<!-- 2014-08-14 TaalTik: url toegevoegd, regel werkt goed -->
<pattern>
<token>ter</token>
<token>dood</token>
<token regexp="yes">veroordelin(g|gen)</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/><match no="2"/><match no="3"/></suggestion></message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/inachtneming-in-acht-neming</url>
<!-- <url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/412/in_bedrijf_stelling_inbedrijfstelling/</url> -->
<example correction="terdoodveroordeling">De <marker>ter dood veroordeling</marker> is onterecht.</example>
</rule>
<rule id="OT_TER_AARDE_" name="Ter aarde bestelling → teraardebestelling">
<!-- 2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed, url toegevoegd -->
<pattern>
<token>ter</token>
<token>aarde</token>
<token regexp="yes">bestellin(g|gen)</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/><match no="2"/><match no="3"/></suggestion></message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/412/in_bedrijf_stelling_inbedrijfstelling/</url>
<example correction="teraardebestelling">De <marker>ter aarde bestelling</marker> is onterecht.</example>
</rule>
<rule id="OT_TER_BESCHIKKING" name="Ter beschikking stelling">
<!-- 2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed, url toegevoegd -->
<pattern>
<token>ter</token>
<token>beschikking</token>
<token regexp="yes">stellin(g|gen)</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1"/><match no="2"/><match no="3"/></suggestion></message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/412/in_bedrijf_stelling_inbedrijfstelling/</url>
<example correction="terbeschikkingstelling">De <marker>ter beschikking stelling</marker> is onterecht.</example>
</rule>
<rule id="OT_XXX_ding" name="KLM vliegtuig → KLM-vliegtuig">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel geeft veel goede, maar ook vrij veel false positives
Die zijn echter nauwelijk te voorkomen, anders dan met een zeer complexe regel voor spatiefouten
wel wat uitzonderingen toegevoegd
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token regexp="yes">06|[A-Z]{2,4}<exception regexp="yes">GB|MB|MS|BV|GEEN|HBO|VMBO|MBO|VWO|NA|IN|MOET|EK|WK|DE</exception></token>
<token postag="NN.*" postag_regexp="yes"><exception postag="VB.*|AJ.*|UNKNOWN" postag_regexp="yes"/><exception regexp="yes">twee|achteruit|alles|u|haar|iets|GB|MB|[A-Z].*|bent|heeft|waar|ja|bij|II|III|X|een|zult|\.|hoe|voor|na</exception></token>
</pattern>
<message>Als <match no="1"/> en <match no="2"/> samen één (Nederlandstalig) begrip zijn, dan is het: <suggestion><match no="1"/>-<match no="2"/></suggestion></message>
<short>06-~</short>
<example correction="06-nummertje">Zij heeft een <marker>06 nummertje</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_TE_VEEL" name="Te veel → teveel">
<!-- 2014-08-20 TaalTik: regel uitgebreid met te kort, werkte goed, url toegevoegd -->
<pattern>
<token regexp="yes">een|het</token>
<marker>
<token>te</token>
<token regexp="yes">veel|kort</token>
</marker>
<token regexp="yes">aan|van</token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast: <suggestion>teveel</suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/775/</url>
<example correction="teveel">Het is een <marker>te veel</marker> aan argumenten.</example>
</rule>
<rule id="OT_TEVEEL" name="Teveel → te veel">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<marker>
<token>teveel</token>
</marker>
<token postag_regexp="yes" postag="NN2|NN2r"/>
</pattern>
<message>U bedoelt vast: <suggestion>te veel</suggestion>.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/teveel-te-veel</url>
<example correction="te veel">Ik zie <marker>teveel</marker> wagens.</example>
</rule>
<rule id="OT_EX_" name="ex man → ex-man-">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token>ex</token>
<token postag="NN.*" postag_regexp="yes"><exception regexp="yes">een|btw|artikel|heeft|post|ante|was</exception><exception postag_regexp="yes" postag="VB.*|UNKNOWN"/></token>
</pattern>
<message>Bedoelt u: <suggestion>ex-<match no="2"/></suggestion>?</message>
<example correction="ex-medewerker">Een <marker>ex medewerker</marker>.</example>
<example>Een <marker>ex-medewerker</marker> is goed.</example>
</rule>
<rule id="TaalTik_EX_BTW" name="ex btw → excl. btw">
<!--
2014-08-22 TaalTik
nieuwe regel
-->
<pattern>
<token>ex</token>
<token>btw</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion>excl. btw</suggestion>?</message>
<example correction="excl. btw">Het is <marker>ex btw</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_15_JARIG" name="15 jarig → 15-jarig">
<!--
2014-08-21 TaalTik
regel werkt prima
gelijk uitgebreid met andere woorden
-->
<pattern>
<token regexp="yes">[0-9]{1,3}</token>
<token regexp="yes">(jarig|duims|armig|benig|bloemig|cellig|daags|eiig|tonner|ponder|delig|hoek|kops|tallig|persoons|steens|stelig|talig|urig|baans|plusser).*</token>
</pattern>
<message>Hier moet vast een koppelteken: <suggestion><match no="1"/>-<match no="2"/></suggestion></message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/80-jarig-80-jarig</url>
<example correction="30-jarige">Ik feliciteer de <marker>30 jarige</marker> persoon.</example>
<example>Ik feliciteer de <marker>22-jarige</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_HET_ZNW_ZNW_a" name="Het deur raam → het deurraam">
<!-- 2014-08-20 TaalTik
2014-09-08 regel verder aangepast
-->
<antipattern case_sensitive="yes"><token>het</token><token regexp="yes">[A-Z].*</token><token regexp="yes">[A-Z].*</token></antipattern> <!-- eigennamen -->
<pattern>
<token>het</token>
<token postag="NN1[dmf]|NN2" postag_regexp="yes"><exception regexp="yes">heeft|bij|voor|was|niet|een|buiten</exception><exception postag="VB3|VBp|VBpe|NM.*|VBi|AJ.*|PP.*|UNKNOWN" postag_regexp="yes"/></token>
<token postag="NN1[hr]" postag_regexp="yes"><exception postag="AJn"/><exception regexp="yes">iets|niets|alles</exception></token>
</pattern>
<message>U bedoelt mogelijk <suggestion>de <match no="2"/></suggestion>, <suggestion>het <match no="2"/><match no="3" case_conversion="startlower"/></suggestion> of <suggestion>het <match no="2"/>-<match no="3"/></suggestion></message>
<short>de- of het-fout</short>
<example correction="de deur|het deurraam|het deur-raam">Ik zie <marker>het deur raam</marker>.</example>
<example>De <marker>donsdeken</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_HET_ZNW_ZNW_b" name="Het Natuurkunde College → het Natuurkundecollege">
<!-- 2014-08-20 TaalTik
2014-09-08 regel verder aangepast
-->
<antipattern><token>NRC</token><token>Handelsblad</token></antipattern> <!-- bekende eigennaam -->
<antipattern><token>Longkanker</token><token>Informatiecentrum</token></antipattern> <!-- bekende eigennaam -->
<pattern>
<token>het</token>
<token postag="NN1[dmf]|NN2" postag_regexp="yes"><exception regexp="yes">bij|voor|was|niet|een|buiten</exception><exception postag="VB1|VBp|VBpe|NM.*|VBi|AJ.*|PP.*|UNKNOWN" postag_regexp="yes"/></token>
<token postag="NN1[hr]" postag_regexp="yes"><exception postag="AJn"/><exception regexp="yes">iets|niets|alles</exception></token>
</pattern>
<message>Dit kan een eigennaam zijn met een spatiefout. Controleer s.v.p. bij de eigenaar hoe deze de naam zelf schrijft.</message>
<short>de- of het-fout</short>
<example correction="">Ik zie <marker>het Natuurkunde College</marker>.</example>
<example>De <marker>donsdeken</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_DE_ZNW_ZNW" name="de wiel as → de wielas">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel uitgeschakeld vanwege te veel verkeerde meldingen; UNKNOWN toegevoegd
TODO: controle
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token>de</token>
<token postag="NN1h"><exception regexp="yes">[A-Z].*|niet|nummer|haar|weer</exception><exception postag="AJ.*|UNKNOWN|VBpe" postag_regexp="yes"/></token>
<token postag="NN1[dfm]|NN2" postag_regexp="yes"/>
</pattern>
<message>U bedoelt mogelijk <suggestion>het <match no="2"/></suggestion>, <suggestion>de <match no="2"/><match no="3" case_conversion="startlower"/></suggestion> of <suggestion>de <match no="2"/>-<match no="3"/></suggestion></message>
<short>de- of het-fout</short>
<example correction="het wiel|de wielas|de wiel-as">Ik zie <marker>de wiel as</marker>.</example>
<example>Ik zie <marker>de wielas</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_GELE_TRUIDRAGER_a" name="gele truidrager → geletruidrager">
<!--
2014-08-19 TaalTik:
rule is perfect; url added
-->
<pattern>
<token regexp="yes">gele|roze|groene|blauwe|witte|rode|oranje|bolletjes</token>
<token>truidrager</token>
</pattern>
<message>Fout. Het moet zijn: <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion>.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/langeafstandsloper</url>
<example correction="geletruidrager">De <marker>gele truidrager</marker> finishte.</example>
<example>De <marker>geletruidrager</marker>finishte.</example>
</rule>
<rule id="OT_GELE_TRUIDRAGER_b" name="gele - truidrager → geletruidrager">
<pattern>
<token regexp="yes">gele|roze|groene|blauwe|witte|rode|oranje|bolletjes</token>
<token>-</token>
<token>truidrager</token>
</pattern>
<message>Fout. Het moet zijn: <suggestion><match no="1"/><match no="3"/></suggestion>.</message>
<example correction="geletruidrager">De <marker>gele - truidrager</marker> finishte.</example>
<example>De <marker>geletruidrager</marker>finishte.</example>
</rule>
<rule id="OT_DERDE_WERELD_" name="derde wereldland → derdewereldland">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
url toegevoegd
-->
<pattern>
<token>derde</token>
<token regexp="yes">wereld...*<exception>wereldoorlog</exception></token>
</pattern>
<message>Fout. Het moet zijn: <suggestion><match no="1"/><match no="2" case_conversion="startlower"/></suggestion>.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/derde-wereld-derde-wereld</url>
<example correction="derdewereldlanden">De <marker>derde wereldlanden</marker> vergaderden.</example>
</rule>
<rule id="OT_IN_X_STELLING" name="in vrijheidstelling → invrijheidstelling">
<!-- 2014-08-19 TaalTik: bedrijf en url toegevoegd -->
<pattern>
<token>in</token>
<token regexp="yes">(bedrijf|gebruik|vrijheid)stelling(en){0,1}</token>
</pattern>
<message>Fout. Het moet zijn: <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/412/in_bedrijf_stelling_inbedrijfstelling/</url>
<example correction="ingebruikstelling">De <marker>in gebruikstelling</marker> werd uitgesteld.</example>
<example>De <marker>ingebruikstelling</marker>ging door.</example>
</rule>
<rule id="OT_TE_VOORSCHIJN" name="te voorschijn → tevoorschijn">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
url toegevoegd
-->
<pattern>
<token>te</token>
<token regexp="yes">voorschijn|vreden</token>
</pattern>
<message>Fout. Het moet zijn: <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/791/te_voorschijn_tevoorschijn/</url>
<example correction="tevoorschijn">Het komt <marker>te voorschijn</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_HIGH_TECH" name="high tech → hightech">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token regexp="yes">high|low</token>
<token>tech</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion>.</message>
<example correction="hightech">Het is <marker>high tech</marker>.</example>
<example>Het is <marker>lowtech</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_15_E" name="15 e → 15e">
<!--
2014-08-22 TaalTik
false postives van e.v., uitzondering toegevoegd.
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<marker>
<token regexp="yes">[1-9]([0-9]){0,3}</token>
<token>e</token>
</marker>
<token negate="yes">.</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion>.</message>
<example correction="20e">Het is de <marker>20 e</marker> versie.</example>
<example>Het is de <marker>30e</marker> versie.</example>
</rule>
<rule id="OT_1_STE" name="1 ste → 1ste">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token regexp="yes">[1-9]([0-9]){0,3}</token>
<token>ste</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion><match no="1"/><match no="2"/></suggestion>.</message>
<example correction="20ste">Het is de <marker>20 ste</marker>.</example>
<example>Het is de <marker>30ste</marker>.</example>
</rule>
<rule id="TaalTik_1_TE" name="1 te → 1e">
<!--
2014-09-08 TaalTik
Nieuwe regel
-->
<pattern>
<marker>
<token regexp="yes">([1-9]0){0,1}1</token>
<token>te</token>
</marker>
<token><exception postag="VBi"/></token>
</pattern>
<message>1e<suggestion>\1e</suggestion> of <suggestion>\1ste</suggestion>.</message>
<example correction="1e|1ste">Het is de <marker>1 te</marker>.</example>
<example>Het is de <marker>1ste</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_TEN_EINDE" name="Ten einde → teneinde">
<!--
2014-08-22 Regel was nog een testregel.
ving vooral veel andere fouten van ten einde
aangepast
TODO: herbeoordelen en uitzonderingen toevoegen
-->
<pattern>
<marker>
<token>ten</token>
<token>einde</token>
</marker>
<token><exception postag="SENT_END"/></token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast <suggestion>teneinde</suggestion> of beter nog: <suggestion>om</suggestion>.</message>
<short>ten einde</short>
<example correction="teneinde|om">Het loopt <marker>ten einde</marker> een doel te halen.</example>
<example>Het loopt teneinde het doel te halen.</example>
</rule>
</category>
<category id="AFKORTINGEN" name="Afkortingen">
<rule id="OT_AD_a" name="ad. → ad">
<pattern case_sensitive="yes">
<token spacebefore="yes">ad</token>
<token>.</token>
</pattern>
<message>Dit is geen afkorting: <suggestion>ad</suggestion></message>
<example correction="ad">Ik wil <marker>ad.</marker> punt 5 nog iets zeggen.</example>
</rule>
<rule id="OT_AD_b" name="Ad. → Ad">
<!--
2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token postag="SENT_START"/>
<token>Ad</token>
<token spacebefore="no">.</token>
</pattern>
<message>Dit is geen afkorting: <suggestion>ad</suggestion></message>
<example correction="Ad"><marker>Ad.</marker> punt 5 wil ik nog iets zeggen.</example>
</rule>
<rule id="OT_EENHEDEN" name="km. → km">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
url toegevoegd
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<marker>
<token spacebefore="yes" regexp="yes">(mm|cm|km|mg|kg|h|kW|mW)</token>
<token spacebefore="no">.</token>
</marker>
<token><exception postag="SENT_END"/></token>
</pattern>
<message>Dit is geen afkorting maar een eenheid: <suggestion><match no="1"/></suggestion></message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/170</url>
<example correction="mm">Het is 15 <marker>mm.</marker> dik.</example>
</rule>
<rule id="OT_AFKO_PUNT" name="dr → dr.">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<antipattern><token regexp="yes" case_sensitive="yes">ING|Max|WW|BW|MAX|NL</token></antipattern>
<antipattern><token>no</token><token postag="UNKNOWN"/></antipattern> <!-- buitenlandse kreten -->
<pattern>
<marker>
<token regexp="yes">aanw|afb|afd|alg|art|bc|bez|bijv|blz|bw|ca|dhr|div|dr|dra|drs|ds|enz|etc|excl|fa|fam|fig|fr|geb|get|incl|ing|ir|jhr|jkvr|jl|jr|lab|lic|max|mi|mld|mln|mr|nl|no|nr|nrs|ong|onov|ov|pag|plm|plv|resp|vgl|vnl|vnw|voorz|ww|zgn</token>
</marker>
<token negate="yes">.</token>
</pattern>
<message>Vergeet de punt niet als het een afkorting is: <suggestion>\1.</suggestion></message>
<short>punt</short>
<example correction="Dr."><marker>Dr</marker> Janssen is fout.</example>
<example><marker>Dr.</marker> Janssen is goed.</example>
</rule>
<rule id="OT_A_I_O" name="a.i.o. → aio">
<!--
2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed, url toegevoegd
-->
<pattern>
<token>A</token>
<token spacebefore="no">.</token>
<token spacebefore="no">I</token>
<token spacebefore="no">.</token>
<token spacebefore="no">O</token>
<token spacebefore="no">.</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion>aio</suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/36/aio_aio_aio_aio/</url>
<example correction="aio">Hij is <marker>a.i.o.</marker></example>
<example>Hij is <marker>aio</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_MV_APO_S_MV" name="Meervoud met 's">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel werkt goed
Moet wel alleen op meervouden slaan!
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<marker>
<token regexp="yes" postag="NN2">.*[bcdefghjklmnpqrstvwxz]('|‘)s<exception regexp="yes">(?iu)(McDonald|there|that|what|it|let|dj|pc|cd|wc|dvd|bh|fte|tv|gsm|bv|cv|pcb|dc|cfk|pk|roc|ic|lp)('|‘)s</exception></token>
</marker>
</pattern>
<message>Alleen na een sterke eindklank en woorden die letter voor letter worden uitgesproken wordt het meervoud met 's geschreven.<suggestion><match no="1" regexp_match="(.*)[’']s" regexp_replace="$1s"/></suggestion>.</message>
<url>http://educatie-en-school.infonu.nl/taal/28508-het-gebruik-van-de-apostrof-in-het-nederlands.html</url>
<short>' of niet</short>
<example correction="scènes">Hij deed het goed in bepaalde <marker>scène's</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_BEGINNEN_WW" name="beginnen lopen → beginnen te lopen">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkte wel, maar suggereerde verkeerd; aangepast.
url toegevoegd
-->
<pattern>
<token negate="yes" regexp="yes">om|te</token>
<marker>
<token>beginnen</token>
<token postag="VBi"><exception regexp="yes">zijn|velen</exception></token>
</marker>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="2"/> te <match no="3"/></suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/84/beginnen_infinitief/</url>
<example correction="beginnen te werken">Ik zal <marker>beginnen werken</marker>.</example>
</rule>
</category>
<category id="BELEDIGEND" name="Beledigend">
<rule id="OT_GROF" name="Mogelijk beledigend taalgebruik">
<!--
2014-08-20 TaalTik
uitzondering cellulitis, godvrucht, Honolulu, aardkloot, stefanus toegevoegd
regel werkt verder goed
-->
<pattern>
<token regexp="yes">.*(godv|kont|anus|lul|kut|kloot|klote|druiloor|zakkenwasser|shit|.*verdom.*).*<exception regexp="yes">.*(aardkloot|honolulu|godvrucht|cellul|kontich|ontwik|tetanus|ijkont|gshitte|drukontl|kontakt|manus|llul[ao]).*|bullshit</exception><exception regexp="yes" case_sensitive="yes">[A-Z].*anus</exception></token>
</pattern>
<message>Dit taalgebruik kan als grof of beledigend worden ervaren.</message>
<short>beledigend</short>
<example correction="">Ik vind hem een <marker>klootzak</marker>.</example>
<example>Ik heb een <marker>hekel aan</marker> hem.</example>
</rule>
</category>
<category id="CONSTRUCTIEFOUT" name="Constructiefout">
<rule id="OT_EINDE_ZIN_ONTBREEKT" name="Einde zin vergeten">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt redelijk; uitzondering voor NN2 toegevoegd
TODO: moet dus beter worden met disambiguation
-->
<pattern>
<marker>
<token postag="VBi"><exception postag="NN2"/></token>
<token regexp="yes">ik|hij</token>
</marker>
<token negate="yes">en</token>
</pattern>
<message>Zinsovergang vergeten? <suggestion>\1. <match no="2" case_conversion="startupper"/></suggestion></message>
<example correction="breken. Ik">Wij <marker>breken ik</marker> ga weg.</example>
<example>Wij <marker>breken. Ik </marker>ga weg.</example>
</rule>
<rule id="OT_EINDE_ZIN_ONVERWACHT" name="onverwacht einde zin">
<!--
2014-08-22 TaalTik
2014-10-02 TaalTik: lengte als variabele opgenomen, om te veel foute meldingen op kopjes en tabelcellen uit te zetten
-->
<antipattern><token postag="SENT_START"/><token/><token/><token/><token/><token/><token/><token/></antipattern>
<pattern>
<marker>
<token regexp="yes" postag="SENT_END">[\p{L}]+</token>
</marker>
</pattern>
<message>Onverwacht einde. Voeg toe een leesteken toe of koppel de teksten.</message>
<short>Geen einde</short>
<example correction="">Dit is <marker>fout</marker></example>
<example>Dit is correct.</example>
</rule>
<rule id="OT_DUBBEL_WOORD" name="Dubbel woord">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel werkt prima
2014-09-01 TaalTik
maar is is etc is voor een andere regel om te vangen .. antipattern toegevoegd
-->
<antipattern><token/><token postag="VB1"/><token postag="VB1"/></antipattern>
<pattern>
<token><exception>’</exception></token>
<marker>
<token regexp="yes">.*[a-z].*<exception postag="SENT_START"/></token>
<token><match no="1"/><exception regexp="yes">lepeltje|sam|tom|sapiens|ai|leren|je|dat|van|die|aan|ze|haar|via|zijn</exception></token>
</marker>
</pattern>
<message>Een dubbel woord kan juist zijn, maar vaak is het een vergissing.</message>
<example correction="">Ik zie <marker>het het</marker> juist.</example>
<example>Zie je je fout?</example>
</rule>
<rule id="OT_DE_HET" name="De het">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt prima
-->
<pattern>
<token>de</token>
<token>het</token>
</pattern>
<message>Dubbel lidwoord</message>
<example><marker>De</marker> boot is zelfgemaakt.</example>
<example correction=""><marker>De het</marker> boot is zelfgemaakt.</example>
</rule>
<rule id="OT_JOU_JOUW_a" name="jou of jouw">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token negate="yes">volgens</token>
<marker>
<token>jou</token>
<token postag="NN.*" postag_regexp="yes"><exception postag="VB.*" postag_regexp="yes"/><exception regexp="yes">bij|goed|een|voor|iets|thuis|alles|super|niets</exception></token>
</marker>
</pattern>
<message>Bedoelt u misschien <suggestion>jouw <match no="3"/></suggestion>?</message>
<example correction="jouw deur">Is dit <marker>jou deur</marker>?</example>
</rule>
<rule id="OT_JOU_JOUW_b" name="jouw.">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt prima
-->
<pattern>
<token>jouw</token>
<token postag="SENT_END"/>
</pattern>
<message>U bedoelt vast <suggestion>jou</suggestion>?</message>
<example correction="jou">Is dit van <marker>jouw?</marker></example>
<example>Is dit van <marker>jou?</marker></example>
</rule>
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
2014-08-27 regel uitgeschakeld omdat het volgens onze taal correct is.
<rule id="OT_DUBBEL_ZO" name="dubbel zo">
<pattern>
<token>dubbel</token>
<token>zo</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion>twee keer zo</suggestion></message>
<short>twee keer zo</short>
<example>Dit is <marker>twee keer zo</marker> duur.</example>
<example type="incorrect">Dit is <marker>dubbel zo</marker> duur.</example>
</rule>
-->
<rule id="OT_ALS_ZIJNDE" name="als .. zijnde">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed, url toegevoegd.
-->
<pattern>
<token>als</token>
<token/>
<token>zijnde</token>
</pattern>
<message>Bedoelt u <suggestion>als <match no="2"/></suggestion> of <suggestion><match no="2"/> zijnde</suggestion>?</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/als-muzikant-zijnde</url>
<example correction="Als professional|Professional zijnde"><marker>Als professional zijnde</marker> moest hij wel doorzetten.</example>
<example><marker>Als professional</marker> moest hij wel doorzetten.</example>
</rule>
<rule id="OT_BESEF_ME" name="besef me → realiseer me">
<!--
2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed.
-->
<pattern>
<token>besef</token>
<token>me</token>
<token>dat</token>
</pattern>
<message>Bedoelt u <suggestion><match no="1"/> <match no="3"/></suggestion> of <suggestion>realiseer <match no="2"/> <match no="3"/></suggestion>?</message>
<example correction="besef dat|realiseer me dat">Ik <marker>besef me dat</marker> dit fout is.</example>
<example>Ik <marker>besef dat</marker> het anders moet.</example>
</rule>
<rule id="OT_BESEFT_ZICH" name="beseft zich → realiseert">
<!--
2014-08-19 url toegevoegd; regel is goed
-->
<pattern>
<token>beseft</token>
<token>zich</token>
<token>dat</token>
</pattern>
<message>Bedoelt u <suggestion><match no="1"/> <match no="3"/></suggestion> of <suggestion>realiseert <match no="2"/> <match no="3"/></suggestion>?</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1394/zich_beseffen_beseffen/</url>
<example correction="beseft dat|realiseert zich dat">Hij <marker>beseft zich dat</marker> dit fout is.</example>
<example>Hij <marker>beseft dat</marker> het anders moet.</example>
</rule>
<rule id="OT_IRRITEERT_ZICH" name="irriteert zich etc">
<!--
2014-08-19 TaalTik: fout in suggestie verbeterd, url toegevoegd
-->
<pattern>
<token inflected="yes">irriteren</token>
<token regexp="yes">zich|me</token>
<token>aan</token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast: <suggestion><match no="1" postag="VB.*" postag_regexp="yes">ergeren</match> <match no="2"/> <match no="3"/></suggestion>?</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ik-irriteer-erger-me-aan-haar</url>
<example correction="ergert zich aan">Hij <marker>irriteert zich aan</marker> deze fout.</example>
</rule>
<rule id="TaalTik_JAREN_APO_80" name="Jaren '80 → Jaren 80">
<!-- 2014-10-12 TaalTik nieuw -->
<pattern>
<marker>
<token>jaren</token>
<token>'</token>
<token regexp="yes">[2-9]0</token>
</marker>
<token postag_regexp="yes" postag="NN.*"/>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion>\1 \3</suggestion></message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/jaren-70-jaren-70</url>
<example correction="jaren 80">De <marker>jaren '80</marker> was er veel disco.</example>
</rule>
<rule id="OT_GROTERE_ALS" name="grotere als">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel komt niet te vaak op, maar raakt ook niet vaak een juist geval
TODO: betere grip op vergelijkingen krijgen
-->
<pattern>
<token postag="AJce"><exception negate_pos="yes" postag="AJce"/></token>
<token>als</token>
</pattern>
<message>Als dit een vergelijking is, dan is juist: <suggestion><match no="1"/> dan</suggestion></message>
<short>dan</short>
<example correction="grotere dan">Het is een <marker>grotere als</marker> Kees.</example>
</rule>
<rule id="OT_EVENVEEL_DAN" name="evenveel dan">
<pattern>
<token>evenveel</token>
<token>dan</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion>evenveel als</suggestion></message>
<example correction="evenveel als">Vijf is <marker>evenveel dan</marker> twee plus drie.</example>
<example>Vier is <marker>evenveel als</marker> twee plus twee.</example>
</rule>
<rule id="OT_DE_1E_INSTANTIE" name="de eerste instantie">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt perfect
-->
<pattern>
<token>in</token>
<token>de</token>
<token>eerste</token>
<token>instantie</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion>in eerste instantie</suggestion></message>
<example correction="In eerste instantie"><marker>In de eerste instantie</marker> was het fout.</example>
<example><marker>In eerste instantie</marker> was het goed.</example>
</rule>
<rulegroup id="TaalTik_REFEREER_NAAR" name="Refereren naar → verwijzen naar">
<!-- 2014-10-12 TaalTik nieuw -->
<rule>
<pattern>
<marker>
<token skip="6" inflected="yes">refereren</token>
</marker>
<token>naar</token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast <suggestion><match no="1" postag="VB.*">verwijzen</match></suggestion></message>
<url>http://www.vrt.be/taal/refereren-0</url>
<example correction="verwijst">Hij <marker>refereert</marker> weer naar de oude zaak.</example>
</rule>
<rule>
<pattern>
<token skip="6">naar</token>
<marker>
<token inflected="yes">refereren</token>
</marker>
</pattern>
<message>U bedoelt vast <suggestion><match no="2" postag="VB.*">verwijzen</match></suggestion></message>
<example correction="verwijst">Als hij naar de oude zaak <marker>refereert</marker>, gaat het mis.</example>
<example>Als hij naar de oude zaak <marker>verwijst</marker>, komt het goed.</example>
</rule>
</rulegroup>
<rulegroup id="MANKEREN" name="Mankeren">
<!--
TaalTik 2014-08-18: rulegroup toegevoegd; melding afgezwakt vanwege advies Onze Taal
verwijzing naar Onze Taal toegevoegd.
-->
<rule id="OT_IK_MANKEER" name="ik mankeer niets">
<pattern>
<token>ik</token>
<token>mankeer</token>
<token regexp="yes">niets|iets|wat</token>
</pattern>
<message>Door velen wordt <suggestion>mij mankeert <match no="3"/></suggestion> beter gevonden.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ik-mankeer-niets-mij-mankeert-niets</url>
<example correction="Mij mankeert wat"><marker>Ik mankeer wat</marker>.</example>
<example><marker>Mij mankeert niets</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_JIJ_MANKEERT" name="jij mankeert niets">
<pattern>
<token>jij</token>
<token>mankeert</token>
<token regexp="yes">niets|iets|wat</token>
</pattern>
<message>Door velen wordt <suggestion>jou mankeert <match no="3"/></suggestion> beter gevonden.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ik-mankeer-niets-mij-mankeert-niets</url>
<short>jou</short>
<example correction="Jou mankeert wat"><marker>Jij mankeert wat</marker>.</example>
<example><marker>Jou mankeert niets</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_HIJ_MANKEERT" name="hij mankeert niets">
<pattern>
<token>hij</token>
<token>mankeert</token>
<token regexp="yes">niets|iets|wat</token>
</pattern>
<message>Door velen wordt <suggestion>hem mankeert <match no="3"/></suggestion> beter gevonden.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ik-mankeer-niets-mij-mankeert-niets</url>
<short>hem</short>
<example correction="Hem mankeert wat"><marker>Hij mankeert wat</marker>.</example>
<example><marker>Hem mankeert niets</marker>.</example>
</rule>
</rulegroup>
<rule id="OT_WAT_SCHETST" name="wat schetst">
<!--
2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed, url toegevoegd
-->
<pattern>
<marker>
<token>wat</token>
<token>schetst</token>
</marker>
<token regexp="yes">mijn|zijn|haar|uw|hun</token>
<token>verbazing</token>
</pattern>
<message>Velen vinden beter: <suggestion>wie schetst</suggestion>? Onze Taal vindt het correct.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/wie-schetst-mijn-verbazing-wat-schetst-mijn-verbazing</url>
<example correction="Wie schetst"><marker>Wat schetst</marker> mijn verbazing?</example>
</rule>
<rule id="OT_CORDON_BLUE" name="cordon bleu">
<!--
2014-08-19 TaalTik:
regel werkt goed;
url toegevoegd
2014-10-02 TaalTik de g toegevoegd
-->
<antipattern><token>cordon</token><token>bleu</token></antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">[cg]ordon</token>
<token regexp="yes">blue|bleu</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion>cordon bleu</suggestion>, want het is Frans.</message>
<url>http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lijst_van_veelvuldig_gemaakte_fouten_in_het_Nederlands</url>
<example correction="cordon bleu">Ik lust geen <marker>cordon blue</marker>.</example>
<example>Ik ben dol op <marker>cordon bleu</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_AKKOORD_ZIJN_a" name="akkoord zijn">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token>akkoord</token>
<marker>
<token inflected="yes">zijn</token>
</marker>
<token>met</token>
</pattern>
<message>Juist is akkoord <suggestion><match no="2" postag="VB.*" postag_regexp="yes">gaan</match></suggestion>.</message>
<example correction="gaat">Is het goed als hij akkoord <marker>is</marker> met het plan.</example>
</rule>
<rule id="OT_AKKOORD_ZIJN_b" name="akkoord zijn">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel werkt goed, maar wel false positives bij 'zijn'.
TODO: uitzonderingen toevoegen
-->
<pattern>
<marker>
<token inflected="yes">zijn</token>
</marker>
<token>akkoord</token>
<token>met</token>
</pattern>
<message>Juist is <suggestion><match no="1" postag="VB.*" postag_regexp="yes">gaan</match></suggestion>.</message>
<example correction="ga">Ik <marker>ben</marker> akkoord met het plan.</example>
</rule>
<rule id="OT_MISTTE" name="mistte of miste">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel wektr goed, en komt niet te vaak op.
-->
<pattern>
<token negate="yes">het</token>
<marker>
<token>mistte</token>
</marker>
</pattern>
<message>Wanneer u niet het weertype 'mist' bedoelt, maar 'niet raken' is juist: <suggestion>miste</suggestion>.</message>
<short>miste</short>
<example correction="miste">Hij <marker>mistte</marker> het doel.</example>
<example>Het <marker>mistte</marker> behoorlijk.</example>
</rule>
<rule id="OT_LAAT_ONS" name="laat ons">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed, url toegevoegd, tekst aangepast.
-->
<pattern>
<marker>
<token postag="SENT_START"/>
<token>Laat</token>
<token>ons</token>
</marker>
<token skip="1" postag="VBi"><exception regexp="yes">weten|praten</exception></token>
</pattern>
<message>Gebruikelijker is: <suggestion>Laten we</suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/483/laat_ons_laten_we/</url>
<example correction="Laten we"><marker>Laat ons</marker> beginnen.</example>
<example correction="Laten we"><marker>Laat ons</marker> opmerken dat het oriënteringsvermogen slechts zijn volle ontwikkeling kan hebben, wanneer de duif van een uitstekende gezondheid geniet.</example>
</rule>
</category>
<category id="GEOGRAFIE" name="Geografie">
<rule id="OT_PEKING" name="Bejing">
<!-- 2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token>Beijing </token>
</pattern>
<message><suggestion>Peking</suggestion> heeft de voorkeur.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/94/beijing_peking/</url>
<example correction="Peking"><marker>Beijing</marker> is fout.</example>
<example><marker>Peking</marker> is goed.</example>
</rule>
<rule id="OT_WATER_DE" name="Hoofdletter voor een rivier of water met 'de' of 'den'">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token regexp="yes">de|den</token>
<marker>
<token regexp="yes">dommel|geeuw|geul|gulp|lek|liede|maas|noord|raam|roer|rotte|vecht|voer</token>
</marker>
</pattern>
<message>Wanneer u de rivier bedoelt, dan is <suggestion><match no="2" case_conversion="startupper"/></suggestion> correct.</message>
<short>Hoofdletter?</short>
<example correction="Lek">Daar ligt de <marker>lek</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_PLAATS_DE" name="Hoofdletter bij plaatsnaam met de">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkte redelijk; case sensitive op pattern verwijderd
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<marker>
<token>de</token>
<token regexp="yes">Baarsjes|Bilt|Klinge|Meern|Wolden|Lier|Ronde|Moeren</token>
</marker>
<token><exception>van</exception></token>
</pattern>
<message>Wanneer u de plaats bedoelt, dan is <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"/> <match no="2"/></suggestion> correct.</message>
<short>Hoofdletter?</short>
<example correction="De Bilt">Daar ligt <marker>de Bilt</marker>.</example>
</rule>
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel geeft veel false positives.
TODO: veel voorkomende geografische begrippen oplossen zoals 'leger des heils', uitgezet op mailing list
<rule id="nr629" name="hoofdletter in Golf van .. etc">
<pattern case_sensitive="yes">
<token regexp="yes">golf|bocht|baai|kanaal|hoogland|laagland|nauw|meer|plateau|straat|zee|land|landengte|vallei|vlakte|bekken</token>
<token>van</token>
<token regexp="yes">[A-Z].+</token>
</pattern>
<message>Is het niet <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"></match> <match no="2"></match> <match no="3" case_conversion="startupper"></match></suggestion>?</message>
<short>Hoofdletter? (ID086)</short>
<example type="incorrect">De <marker>golf van Amman</marker>.</example>
<example>De <marker>Golf van Amman</marker>.</example>
</rule>
-->
<!--
2014-08-21 TaalTik
regel werkt redelijk, maar niet 100%
TODO: betere oplossing voor alle geografische dingen
2014-09-08 uitgeschakeld
<rule id="OT_GEO_HL_a" name="Hoofdletter in 2 deel bij geografie">
<pattern case_sensitive="yes">
<token><exception>-</exception></token>
<token regexp="yes">[A-Z].+</token>
<token regexp="yes">(hoog|laag)(vlakte|land.*|te|ten)|alpen|archipel|bekken|bergland|binnenzee|bocht|eilanden|hoogten|kanaal|kustvlakte|gebergte|rug|schiereiland|woestijn|woud</token>
<token regexp="yes">[A-Z].+</token>
</pattern>
<message>Is het niet <suggestion><match no="2"></match> <match no="3" case_conversion="startupper"></match></suggestion>?.</message>
<short>Hoofdletter? (ID087)</short>
<example type="incorrect"><marker>Het Belgisch laagland</marker>.</example>
<example><marker>De Schotse Hooglanden</marker>.</example>
</rule>
-->
<!-- regel geeft te veel foutmeldingen op normale straten, uitgeschakeld
TODO: betere oplossing voor de bekende zeestraten
<rule id="nr631" name="Hoofdletter bij Straat van ..">
<pattern case_sensitive="yes">
<token>straat</token>
<token regexp="yes">[A-Z].+</token>
</pattern>
<message>Wanneer u het aardrijkskundige begrip bedoelt, dan is <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"></match> <match no="2"></match></suggestion> correct.</message>
<short>Hoofdletter? (ID088)</short>
<example type="incorrect">De <marker>straat Bass</marker>.</example>
<example>De <marker>Straat Bass</marker>.</example>
</rule>
-->
<rule id="OT_T_PLAATS" name="'t Plaats">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel is vrij ruw, mar komt ook niet zo vaak op.
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token regexp="yes">'|‘</token>
<token>t</token>
<marker>
<token regexp="yes">bergje|buurtje|eind|goy|haagje|haantje|harde|heem|hoekske|hof|horntje|kabel|klooster|kruis|laar|loo|rijpje|rooth|schot|veld|ven|waar|woud|woudt|zand|zandstervoorwerk|zandt</token>
</marker>
</pattern>
<message>Wanneer u hier de plaats of dorp bedoelt dan is <suggestion><match no="1"/> <match no="2"/> <match no="3" case_conversion="startupper"/></suggestion> correct.</message>
<short>Hoofdletter?</short>
<example>hij woont in 't <marker>Bergje</marker>.</example>
<example correction="' t Bergje">hij woont in 't <marker>bergje</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_PLAATS_AAN_DEN" name="Geen de maar den in plaatsnaam met 'aan de' er in.">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt prima
-->
<pattern>
<token regexp="yes">Alphen|Capelle|Egmond|Koudekerk|Krimpen|Nieuwerkerk|Ouderkerk</token>
<token>aan</token>
<token>de</token>
<token regexp="yes">IJssel|Rijn|Hoef</token>
</pattern>
<message>U bedoelt waarschijnlijk <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"/> <match no="2" case_conversion="startlower"/> den <match no="4" case_conversion="startupper"/></suggestion>.</message>
<short>Plaatsnaam verkeerd</short>
<example correction="Krimpen aan den IJssel"><marker>Krimpen aan de IJssel</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_PLAATS_HL" name="Missende hoofdletter in plaatsnaam met 'aan den' er in.">
<!--
2014-08-19 TaalTik:
markering van fout aangepast
case_conversion toegevoegd;
regel werkt goed
-->
<pattern>
<marker>
<token regexp="yes">Berg|Horst|Katwijk|Koog|Krimpen|Loenen|Millingen|Nes|Ouderkerk|Valkenburg</token>
<token>aan</token>
<token>den</token>
<token regexp="yes">Maas|Zaan|Lek|Vecht|Rijn|Amstel|Geul</token>
</marker>
</pattern>
<message>U bedoelt waarschijnlijk <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"/> aan de <match no="4" case_conversion="startupper"/></suggestion>.</message>
<short>Plaatsnaam verkeerd</short>
<example correction="Valkenburg aan de Maas"><marker>Valkenburg aan den Maas</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_ZEE" name="Missende hoofdletter van Zee in plaats 'aan Zee'">
<!--
2014-08-19 TaalTik: regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<marker>
<token regexp="yes">Bergen|Bloemendaal|Castricum|Egmond|Katwijk|Midsland|Noordwijk|West|Wijk</token>
<token>aan</token>
<token>zee</token>
</marker>
</pattern>
<message>Bedoelt u <suggestion><match no="1"/> aan Zee</suggestion>?</message>
<short>Plaatsnaam verkeerd</short>
<example correction="Katwijk aan Zee">Ik woon in <marker>Katwijk aan zee</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_GELE_RIVIER" name="Mogelijk missende hoofdletter in 'gele' in 'Gele Rivier' etc.">
<!-- 2014-08-19 TaalTik
'een' toegevoegd aan patroon om uitzondering te maken.
Regel werkt verder goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token negate="yes">een</token>
<marker>
<token regexp="yes">gele|rode|witte|zwarte</token>
<token regexp="yes">(r|R)ivier.*</token>
</marker>
</pattern>
<message>Wanneer u hier naar de geografische plaats verwijst, dan is <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"/> <match no="2" case_conversion="startupper"/></suggestion> correct.</message>
<short>Hoofdletters?</short>
<example correction="De Gele">Lekker baden in de <marker>gele rivier</marker>.</example>
<example>Lekker baden in de <marker>Gele Rivier</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_MIDDELL_ZEE" name="Koppelteken hoort niet in Middellandse-Zee">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed, url toegevoegd
-->
<pattern>
<token regexp="yes">(dode|caraïbische|caribische|arabische|andamanse|middellandse|adriatische|Egeïsche|Gele|Ierse|Ionische|Japanse|Kaspische|Keltische|Ligurische|Molukse|Noorse|Oost[-]Chinese|Oost[-]Siberische|Rode|Tyrreense|Witte|Zuid[-]Chinese|Zwarte)[-]zee.*</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion><match no="1" regexp_match="[-]" regexp_replace=" "/></suggestion>.</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/tweede-kamerlid-tweede-kamer-lid-tweede-kamerlid</url>
<example correction="Middellandse Zeegebied">Dit is het <marker>Middellandse-Zeegebied</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_OEKRAINE" name="de Oekraïne">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token>de</token>
<token regexp="yes">Oekra(ï|i)ne</token>
</pattern>
<message>Juist is: <suggestion>Oekraïne</suggestion> (met trema), want het is geen streek, maar een zelfstandig land.</message>
<example correction="Oekraïne">Zij komt uit <marker>de Oekraïne</marker>.</example>
</rule>
</category>
<category id="GETALLEN" name="Getallen">
<rule id="OT_GETALLEN" name="getallen">
<!--
2014-08-20 TaalTik : regel werkt prima
-->
<pattern>
<token regexp="yes">.+duizend.*(een|twee|drie|vier|vijf|zes|zeven|acht|negen|tien|twin|der|veer|honderd).*</token>
</pattern>
<message>Na duizend komt in getallen een spatie. <suggestion><match no="1" regexp_match="duizend" regexp_replace="duizend "/></suggestion></message>
<example correction="vijfduizend vierhonderdeenentwintig">Er was <marker>vijfduizendvierhonderdeenentwintig</marker> man aanwezig.</example>
<example>Er was <marker>vijfduizend</marker> vierhonderdeenentwintig man aanwezig.</example>
</rule>
<rule id="OT_GETALLEN_O_20" name="Getallen onder 20 uitschrijven">
<!-- TODO: weer op 'off'zetten na testen -->
<pattern>
<token negate="yes" regexp="yes">[.,/-]|artikel|jaar|jaren|'</token>
<marker>
<token regexp="yes">[0-9]|[1][0-9]|[1-9]0|[1-9][0-9]00|[1-9]00</token>
</marker>
<token><exception regexp="yes">.{4,50}|[.,/-]|u|uur|(jan|feb|maa|apr|mei|jun|jul|aug|okt|nov|dec).*|mg|ml|m|cm|km</exception></token>
</pattern>
<message>Ronde getallen en getallen onder de twintig worden in tekst bij voorkeur in letters geschreven</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/getallen-in-letters-of-cijfers</url>
<short>Uitschrijven</short>
<example correction="">Er was <marker>100</marker> man aanwezig.</example>
<example>Er was <marker>honderd</marker> man aanwezig.</example>
</rule>
<rule id="OT_GROTE_GETALLEN_a" name="grote getallen">
<!--
2014-08-19 TaalTik:
regel werkt goed ;
url toegevoegd
-->
<pattern>
<token regexp="yes">.*(m|b|tr)ilj(oen|ard)(een|twee|drie|vier|vijf|zes|zeven|acht|negen|tien|twin|der|veer|honderd|duizend).*</token>
</pattern>
<message>De getallen miljoen, miljard, e.d. worden in een getal los geschreven<suggestion><match no="1" regexp_match="(miljoen|miljard|biljoen|biljard|triljoen|triljard)" regexp_replace=" $1 "/></suggestion></message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/44/aaneenschrijven_van_telwoorden_algemeen/</url>
<short>Miljoen etc. horen los</short>
<example correction=" miljoen vijfhonderdduidend">De regering begrootte drie <marker>miljoenvijfhonderdduidend</marker>.</example>
<example>De regering begrootte drie <marker>miljoen</marker> vijfhonderdduizend.</example>
</rule>
<rule id="OT_GROTE_GETALLEN_b" name="grote getallen">
<pattern>
<!--
2014-08-19 TaalTik:
regel werkt goed ;
url toegevoegd
-->
<token regexp="yes">.*(m|b|tr)ilj(oen|ard).*(een|twee|drie|vier|vijf|zes|zeven|acht|negen|tien|tig|honderd|duizend).*<exception regexp="yes">(miljarden|miljoenen).*</exception></token>
</pattern>
<message>De getallen miljoen, miljard, e.d. worden in een getal los geschreven: <suggestion><match no="1" regexp_match="(miljoen|miljard|biljoen|biljard|triljoen|triljard)" regexp_replace="$1 "/></suggestion></message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/44/aaneenschrijven_van_telwoorden_algemeen/</url>
<short>Miljoen etc. horen los</short>
<example correction="miljoen vijfhonderdduizend">De regering begrootte drie <marker>miljoenvijfhonderdduizend</marker>.</example>
<example>De regering begrootte drie <marker>miljoen</marker> vijfhonderdduizend.</example>
</rule>
<rule id="OT_GROTE_GETALLEN_c" name="grote getallen">
<!-- 2014-08-20 TaalTik: regel werkt goed ; url toegevoegd -->
<pattern>
<token regexp="yes">.*(een|twee|drie|vier|vijf|zes|zeven|acht|negen|tien|tig|honderd|duizend).*(m|b|tr)ilj(oen|ard)</token>
</pattern>
<message>De getallen miljoen, miljard, e.d. worden in een getal los geschreven: <suggestion><match no="1" regexp_match="(miljoen|miljard|biljoen|biljard|triljoen|triljard)" regexp_replace=" $1"/></suggestion></message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/44/aaneenschrijven_van_telwoorden_algemeen/</url>
<short>Miljoen etc. horen los</short>
<example correction="drie miljoen">De regering begrootte <marker>driemiljoen</marker> vijfhonderdduizend.</example>
<example>De regering begrootte drie <marker>miljoen</marker> vijfhonderdduizend.</example>
</rule>
<rule id="OT_JOEN_JARD" name="-jard is onduidelijk">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern>
<token regexp="yes">.*(b|tr)ilj(oen|ard).*</token>
</pattern>
<message>Bij de grote getallen met -joen en -jard is vaak onduidelijk hoeveel het nu precies is.</message>
<short>Cijfers graag</short>
<example correction="">De regering begrootte 3 <marker>biljoen</marker>.</example>
<example>De regering begrootte 3000 <marker>miljoen</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_A" name="Geen a of ad maar á">
<!--
2014-08-23 TaalTik
geen hiets op deze regel in 20 GB data. Heeft deze wel zin
TODO:foutzoeken
-->
<pattern>
<token>ad</token>
<token regexp="yes">€|EUR</token>
<token regexp="yes">[0-9][1-9]{0,6}</token>
<token>per</token>
</pattern>
<message>De prijs per stuk wordt aangegeven met:<suggestion>á</suggestion></message>
<short>á</short>
<example correction="á">Het is <marker>ad € 15 per</marker> stuk of niet.</example>
<example>Het is <marker>á € 20 per</marker> stuk toch niet duur?</example>
</rule>
</category>
<category id="HOOFDLETTERS" name="Hoofdletters">
<rule id="OT_HL" name=", Hoofdletter">
<!--
2014-08-21 TaalTik
regel komt vaak op, maar terecht, vooral bij afkortingen met een onterechte hoofdletter.
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<marker>
<token>,</token>
<token regexp="yes">[A-Z][a-z].*<exception postag_regexp="yes" postag="PN.*"/>
<exception regexp="yes">St|Ch|Th|Ph</exception>
</token>
</marker>
<token><exception regexp="yes">[A-Z][a-z].*</exception></token>
</pattern>
<message>Na een komma hoeft geen hoofdletter:<suggestion>, <match no="2" case_conversion="startlower"/></suggestion>.</message>
<example correction=", is">Dit<marker>, Is</marker> fout.</example>
<example>Dit<marker>, is</marker> goed.</example>
</rule>
<rule id="OT_TITELS" name="Titels zonder hoofdletter">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel werkt goed
2014-09-02 TaalTik
de Graaf /Hertog is een normale achternaam; uitzonderingen gemaakt.
-->
<antipattern><token regexp="yes">[A-Z].*</token><token>de</token><token>Graaf</token></antipattern>
<antipattern><token regexp="yes">[A-Z].*</token><token>Hertog</token></antipattern>
<pattern case_sensitive="yes">
<token/>
<token><exception postag="SENT_START"/><exception>De</exception></token>
<marker>
<token regexp="yes">Prinses|Prins|Koning|Koningin|Graaf|Hertog|Minister|Staatssecretaris</token>
</marker>
</pattern>
<message>Als u de titel bedoelt, dan is het: <suggestion><match no="3" case_conversion="startlower"/></suggestion></message>
<short>Kleine letter gebruiken</short>
<example>Ik zie <marker>prinses</marker> Alexia.</example>
<example correction="prinses">Ik zie <marker>Prinses</marker> Alexia.</example>
</rule>
<rule id="OT_BISDOM" name="geen Bisdom maar bisdom">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt prima
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token><exception postag="SENT_START"/></token>
<marker>
<token>Bisdom</token>
</marker>
</pattern>
<message>Geen hoofdletter nodig: <suggestion><match no="2" case_conversion="startlower"/></suggestion></message>
<example correction="bisdom">Ik zie het <marker>Bisdom</marker> terug.</example>
</rule>
<rule id="OT_MAANDEN" name="maanden hebben geen hoofdletter">
<!--
2014-08-21 TaalTik
regel werkt goed op NL teksten; er zitten wel een paar eigennamen in de weg.
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token><exception postag="SENT_START"/></token>
<marker>
<token regexp="yes">Januari|Februari|Maart|April|Mei|Juni|Juli|Augustus|September|Oktober|November|December</token>
</marker>
</pattern>
<message>Maanden krijgen geen hoofdletter: <suggestion><match no="2" case_conversion="startlower"/></suggestion></message>
<example correction="mei">De maand <marker>Mei</marker> is droog.</example>
</rule>
<rule id="OT_FEESTDAGEN" name="samenstellingen met feestdagen, geen hoofdletter">
<!--
2014-08-19 TaalTik
waarschuwing van testrun weggewerkt
verder werkt regel goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token><exception postag="SENT_START"/></token>
<marker>
<token regexp="yes">(Oudejaar|Oudjaar|Nieuwjaar|Allerzielen|Dierendag|Prinsjesdag|Vaderdag|Moederdag|Aswoensdag|Carnaval|Valentijnsdag|Driekoningen|Kinderboekenweek|Boekenweek|Allerheiligen|Pinkster|Kerst|Hemelvaarts).*...<exception regexp="yes">Kerstmis|Kerstman|Hemelvaartsdag</exception></token>
</marker>
</pattern>
<message>Samenstellingen met namen van feesten behoeven geen hoofdletter: <suggestion><match no="2" case_conversion="startlower"/></suggestion></message>
<short>Geen hoofdletter</short>
<example correction="boekenweekgeschenk">Een <marker>Boekenweekgeschenk</marker> is fout.</example>
<example>Een <marker>boekenweekessay</marker> is correct.</example>
</rule>
<rule id="OT_PAMPUS" name="Pampus of pampus">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkte redelijk, maar wel nog veel false positives
aangepast; TODO: controleren
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token>voor</token>
<marker>
<token>Pampus</token>
</marker>
</pattern>
<message>Wanneer u echt het eiland Pampus bedoelt, dan is de hoofdletter correct. In de uitdrukking 'voor pampus liggen' is een hoofdletter niet nodig.</message>
<short>pampus?</short>
<example correction="">Hij ligt voor <marker>Pampus</marker>.</example>
<example>Hij ligt voor <marker>dummy</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_EDE" name="Ede of ede">
<!-- 2014-08-19 TaalTik: spacebefore toegevoegd om de www.ede.nl te verwijderen -->
<pattern case_sensitive="yes">
<token negate="yes" regexp="yes">[oO]nder|\\</token>
<marker>
<token spacebefore="yes">ede</token>
</marker>
</pattern>
<message>Typefout, wellicht <suggestion>Ede</suggestion> of <suggestion>eed</suggestion></message>
<example correction="Ede|eed">Hij woont in <marker>ede</marker>.</example>
<example>Hij staat onder <marker>ede</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_LANG_HL" name="Lang woord in hoofdletters">
<!--
2014-08-20 TaalTik
Deze regel kwam veel te vaak naar voren, daarom de uitzonderingen toegevoegd.
TODO: resultaten controleren aanpassingen van e-mail toevoegen
20140-08-24 TaalTik
uitzondering # toegevoegd voor Wikipedia-check tegen #CCCCCC
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token><exception postag="SENT_START"/><exception>#</exception></token>
<marker>
<token regexp="yes" case_sensitive="yes">[A-Z]{5,79}<exception regexp="yes">[0-9a-f]{6}</exception></token>
<!-- uitzondering voor hex kleuren tbv Wikipedia check -->
</marker>
</pattern>
<message>Het helemaal in hoofdletters schrijven van woorden met meer dan 4 letters wordt afgeraden.</message>
<short>Lelijk</short>
<example correction="">Hij werkt bij <marker>UNICEF</marker>.</example>
<example>Hij werkt bij <marker>Unicef</marker>.</example>
<example><marker>AMSTERDAM</marker> - is een uitzondering van kranten.</example>
</rule>
<rule id="OT_AMERIKAAN" name="amerikaan of Amerikaan">
<!--
2014-08-23 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token postag="SENT_START" skip="-1"><exception scope="next" regexp="yes">rijd.*</exception></token>
<marker>
<token skip="-1">amerikaan<exception scope="next" regexp="yes">rijd.*</exception></token>
</marker>
<token postag="SENT_END"><exception scope="current" regexp="yes">rijd.*</exception></token>
</pattern>
<message>Wanneer geen auto bedoelt, maar een inwoner van Amerika, is juist: <suggestion>Amerikaan</suggestion></message>
<short>Amerikaan?</short>
<example correction="Amerikaan">Hij is een <marker>amerikaan</marker>.</example>
<example>Hij rijdt een <marker>amerikaan</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_AMERIKANEN" name="amerikanen of Amerikanen">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token postag="SENT_START" skip="-1"><exception scope="next" regexp="yes">rijd.*</exception></token>
<marker>
<token skip="-1">amerikanen<exception scope="next" regexp="yes">rijd.*</exception></token>
</marker>
<token postag="SENT_END"><exception scope="current" regexp="yes">rijd.*</exception></token>
</pattern>
<message>Wanneer u geen auto's bedoelt, maar inwoner van Amerika, is juist: <suggestion>Ameriknen</suggestion></message>
<short>Amerikanen?</short>
<example correction="Ameriknen">Hij kent <marker>amerikanen</marker>.</example>
<example correction="Ameriknen">Het is heel leuk voor de <marker>amerikanen</marker>.</example>
<example>Het is heel leuk voor de <marker>Amerikanen</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_KERSTMAN" name="een kerstman, de Kerstman">
<!--
2014-08-21 TaalTik
regel werkt redelijk goed; het verschil is nooit 100% perfect te krijgen
toch skip toegevoegd een geen voor verbetering
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token negate="yes" skip="2" regexp="yes">een|geen</token>
<marker>
<token regexp="yes">god|sinterklaas|kerstman</token>
</marker>
</pattern>
<message>Wanneer u hier de unieke, enige echte, <match no="3"/> bedoelt, dan is <suggestion><match no="3" case_conversion="startupper"/></suggestion> correct.</message>
<short>Hoofdletter?</short>
<example>Hij was echt <marker>Sinterklaas</marker>.</example>
<example correction="Kerstman">Hij was die dag <marker>kerstman</marker>.</example>
</rule>
<rule id="OT_2E_KAMER_c" name="tweede kamer">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkte goed, maar flexibeler gemaakt met antipattern
-->
<antipattern case_sensitive="yes"><token regexp="yes">Tweede|Eerste</token><token regexp="yes">Kamer.*</token></antipattern>
<pattern>
<token regexp="yes">tweede|eerste</token>
<token regexp="yes">kamer.*</token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast <suggestion><match no="1" case_conversion="startupper"/> <match no="2" case_conversion="startupper"/></suggestion>?</message>
<url>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/tweede-kamerlid-tweede-kamer-lid-tweede-kamerlid</url>
<example>De <marker>Eerste Kamer</marker> vergadert vandaag.</example>
<example correction="Tweede Kamer">De <marker>tweede kamer</marker> vergadert morgen.</example>
</rule>
<rule id="OT_RODE_KRUIS_a" name="rode kruis">
<!--
2014-08-22 TaalTik
regel werkte goed, maar flexibeler gemaakt met antipattern
-->
<antipattern case_sensitive="yes"><token>Rode</token><token regexp="yes">Kruis.*</token></antipattern>
<pattern>
<token>rode</token>
<token regexp="yes">kruis.*<exception regexp="yes">.*je$|.*jes$</exception></token>
</pattern>
<message>U bedoelt vast: <suggestion>Rode <match no="2" case_conversion="startupper"/></suggestion>?</message>
<example>Dit is het <marker>Rode Kruis</marker>.</example>
<example correction="Rode Kruis">Het <marker>rode kruis</marker> helpt.</example>
</rule>
<rule id="OT_U" name="u">
<!--
2014-08-20 TaalTik
regel werkt goed
-->
<pattern case_sensitive="yes">
<token negate="yes">.<exception postag="SENT_START"/></token>
<marker>
<token spacebefore="yes">U</token>
</marker>
<token spacebefore="yes"/>
</pattern>
<message>Alleen bij heilige begrippen een hoofdletter, anders <suggestion><match no="2" case_conversion="alllower"/></suggestion>.</message>
<url>http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/821/</url>