Skip to content
dev
Go to file
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

متاسفانه این پکیج دیگر پشتیبانی نمی شود

پکیج اتصال به تمامی IPG ها و بانک های ایرانی.

این پکیج با ورژن های ( ۴ و ۵ و ۶ ) لاراول سازگار می باشد

پشتیبانی تنها از درگاهای زیر می باشد:

 1. MELLAT
 2. SADAD (MELLI)
 3. SAMAN
 4. PARSIAN
 5. PASARGAD
 6. ZARINPAL
 7. PAYPAL
 8. ASAN PARDAKHT
 9. PAY.IR ( برای فراخوانی از 'payir' استفاده نمایید)
 10. Irankish (جدید - برای فراخوانی از 'irankish' استفاده نمایید)

نصب:

دستورات زیر را جهت نصب دنبال کنید :

مرحله ۱)

composer require larabook/gateway

مرحله ۲)

تغییرات زیر را در فایل config/app.php اعمال نمایید:

توجه برای نسخه های لاراول ۶ به بعد این مرحله نیاز به انجام نمی باشد

'providers' => [
 ...
 Larabookir\Gateway\GatewayServiceProvider::class, // <-- add this line at the end of provider array
],


'aliases' => [
 ...
 'Gateway' => Larabookir\Gateway\Gateway::class, // <-- add this line at the end of aliases array
]

مرحله ۳) - انتقال فایل های مورد نیاز

برای لاراول ۵ :

php artisan vendor:publish --provider=Larabookir\Gateway\GatewayServiceProviderLaravel5
برای لاراول ۶ به بعد :
php artisan vendor:publish 

// then choose : GatewayServiceProviderLaravel6

مرحله ۴) - ایجاد جداول

php artisan migrate

مرحله ۵)

عملیات نصب پایان یافته است حال فایل gateway.php را در مسیر app/ باز نموده و تنظیمات مربوط به درگاه بانکی مورد نظر خود را در آن وارد نمایید .

حال میتوایند برای اتصال به api بانک از یکی از روش های زیر به انتخاب خودتان استفاده نمایید . (Facade , Service container):

 1. Gateway::make(new Mellat())
 2. Gateway::make('mellat')
 3. Gateway::mellat()
 4. app('gateway')->make(new Mellat());
 5. app('gateway')->mellat();

مثال :‌اتصال به بانک ملت (درخواست توکن و انتقال کاربر به درگاه بانک) توجه :‌ مقدار متد price به ریال وارد شده است و معادل یکصد تومان می باشد

یک روت از نوع GET با آدرس /bank/request ایجاد نمایید و کد های زیر را در آن قرار دهید .

try {

  $gateway = \Gateway::make('mellat');

  $gateway->setCallback(url('/bank/response')); // You can also change the callback
  $gateway->price(1000)
      // setShipmentPrice(10) // optional - just for paypal
      // setProductName("My Product") // optional - just for paypal
      ->ready();

  $refId = $gateway->refId(); // شماره ارجاع بانک
  $transID = $gateway->transactionId(); // شماره تراکنش

  // در اینجا
  // شماره تراکنش بانک را با توجه به نوع ساختار دیتابیس تان 
  // در جداول مورد نیاز و بسته به نیاز سیستم تان
  // ذخیره کنید .

  return $gateway->redirect();

} catch (\Exception $e) {

  echo $e->getMessage();
}

و سپس روت با مسیر /bank/response و از نوع post ایجاد نمایید و کد های زیر را در آن قرار دهید :

try { 

  $gateway = \Gateway::verify();
  $trackingCode = $gateway->trackingCode();
  $refId = $gateway->refId();
  $cardNumber = $gateway->cardNumber();

  // تراکنش با موفقیت سمت بانک تایید گردید
  // در این مرحله عملیات خرید کاربر را تکمیل میکنیم

} catch (\Larabookir\Gateway\Exceptions\RetryException $e) {

  // تراکنش قبلا سمت بانک تاییده شده است و
  // کاربر احتمالا صفحه را مجددا رفرش کرده است
  // لذا تنها فاکتور خرید قبل را مجدد به کاربر نمایش میدهیم

  echo $e->getMessage() . "<br>";

} catch (\Exception $e) {

  // نمایش خطای بانک
  echo $e->getMessage();
}

در صورت تمایل جهت همکاری در توسعه :

 1. توسعه مستندات پکیج.
 2. گزارش باگ و خطا.
 3. همکاری در نوشتن ماژول دیگر بانک ها برای این پکیج .

درصورت بروز هر گونه باگ یا خطا . ما را آگاه سازید .

این پکیج از پکیج دیگری بنام poolport مشتق شده است اما برخی از عملیات آن متناسب با فریموورک لارول تغییر کرده است

You can’t perform that action at this time.