پروژه آموزشی بلاگ لاراول
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

readme.md

پروژه آموزش بلاگ لاراول

این پروژه یه پروژه پایه ای برای آموزش فریمورک لاراول هست. آموزش قدم به قدم این پروژه رو میتونید توی سایت لارابوک ببینید. برای انجام تنظیمات این پروژه قدمهای زیر رو باید طی کنید:

نصب کامپوزر

برای نصب کامپوزر میتونید از سایت http://getcomposer.org نرم افزار رو بگیرید و طبق آموزشهای سایت اونو نصب و پیکربندی کنید.

نصب وابستگیهای لاراول

حالا با استفاده از دستور خط فرمان

composer install

وابستگیهای پروژه لاراول رو بگیرید.

تنظیمات پایگاه داده

بعد از اون باید پروژه رو برای ارتباط با پایگاه داده آماده کنید. برای اینکار میتونید به ترجمه مستندات لاراول توی سایت لارابوک سر بزنید. این تنظمیات خیلی ساده هستن. کافیه یه فایل .env مشابه .env.example بسازید و اسم پایگاه داده و مشخصات لاگین شدن به پایگاه داده رو اونجا قرار بدید.

برای ساختن این فایل میتونید از دستور

cp .env.example .env

توی سیستم عاملهای مبتنی بر Unix یا

copy .env.example .env

توی ویندوز استفاده کنید.

ساختن پایگاه داده

ما قبلا مایگریشنهای لازم رو ساختیم و شما کافیه دستور زیر رو توی خط فرمان اجرا کنید

php artisan migrate

و بعد از اون دستور

php artisan db:seed

رو برای پر کردن پایگاه داده با اطلاعات نمونه اجرا کنید.