Laravel 4.1 Türkçe Dil Dosyaları http://www.laravel.gen.tr
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
tr
README.md

README.md

Laravel 4 Türkçe Dil Dosyaları

Kullanım

  1. Buradaki tr dizinini uygulamanızın app/lang dizini içerisine ekleyiniz.
  2. app/config/app.php'yi açıp, locale değerini tr olarak değiştiriniz.

Not: Locale değeri küçük harflerle yazılmalıdır.

Çeviride hata ile karşılaşırsanız lütfen gerekli düzeltmeyi yapınız, eksiklik ile karşılaşırsanız eksik satırları ilave ediniz. (fork/pull-request)


Çeviride emeği geçenler (Çeviriye katılım sırasına göre)