Laravel 5.* Türkçe dil dosyaları
PHP
Latest commit b0bc5cb Nov 6, 2016 @sineld sineld committed on GitHub Merge pull request #16 from guncebektas/patch-1
Update validation.php
Permalink
Failed to load latest commit information.
tr Update validation.php Nov 6, 2016
LICENSE Initial commit Feb 25, 2015
README.md Laravel 5.3 ilaveleri yapıldı Aug 12, 2016

README.md

Laravel 5.3.x Türkçe dil dosyaları

"Laravel Türkiye" tarafından Laravel 5.3.x sürümleri için tercüme edilen ve geliştirilen Laravel Türkçe dil dosyalarıdır.

Dil dosyası kurulumu

Dosyaların kopyalanması

tr/ dizinini /resources/lang/ dizini içerisine kopyalayınız, sonuç olarak /resources/lang/tr/ şeklinde olacaktır.

Laravel yazılımını Türkçe dilde kullanma

config/app.php dosyasındaki, locale kısmındaki en ifadesini tr olarak değiştiriniz. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

//'locale' => 'en', 
'locale' => 'tr', 

Lisans

Açık kaynaklı olan bu proje MIT lisansı ile lisanslanmıştır.