Laravel Framework'e yeni başlayanlar için basit bir soru / cevap uygulaması hazırladım. Bol bol Türkçe yorum satırları ekleyerek hangi kodu niçin yazdığımızı belirtmeye çalıştım.
CSS PHP JavaScript Other
Pull request Compare This branch is 16 commits ahead, 3 commits behind ibrahimhizlioglu:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
public
.gitignore
CONTRIBUTING.md
README.md
artisan
composer.json
phpunit.xml
server.php

README.md

Laravel 4 Soru / Cevap Uygulaması (Örnek Proje)

Laravel Framework'e yeni başlayanlar için basit bir soru / cevap uygulaması hazırladım. Bol bol Türkçe yorum satırlarıyla hangi kodu niçin yazdığımızı açıklamaya çalıştım.

Kurulum

Eğer makinenizde Composer kurulu değilse, ilk adım bunu kurmak olmalıdır. Composer kurulduktan sonra terminalden proje dizinine giderek:

composer install

komutunu çalıştırdığınızda kurulum başlayacaktır. Kurulumla ilgili detaylı bilgi için http://laravel.com/docs/installation adresini inceleyebilirsiniz.

Uygulamanın Yapılandırılması

Laravel'in kurulumunu tamamladıktan sonra uygulamayı çalışır duruma getirmek gerekiyor. Öncelikle;

app/config/database.php

dosyasını açın ve;

'mysql' => array(
'driver'  => 'mysql',
'host'   => 'localhost',
'database' => 'laravel_soru_cevap',
'username' => 'root',
'password' => 'root',
'charset'  => 'utf8',
'collation' => 'utf8_unicode_ci',
'prefix'  => '',
),

satırlarını çalışacağınız ortama göre düzenleyin. Ben veritabanı ismi olarak laravel_soru_cevap kullanmıştım. Siz de aynı isimle veritabanı oluşturabilirsiniz. (Veritabanının UTF-8 olmasına dikkat etmenizi öneririm)

Migration

Veritabanını oluşturduysanız ve mysql bağlantı ayarlarınızı tamamladıysanız aşağıda ki adımları gerçekleştirerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

 • Terminalden proje dizinine gidin
 • Sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırın
php artisan migrate:install
php artisan migrate
php artisan db:seed

Bu komutlar sayesinde veritabanınıza ilgili tablolar oluşturulacak ve tablolara örnek kayıtlar eklenecektir.

Artık browser üzerinden Laravel projesini çalıştırabilirsiniz.