Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1701 lines (1319 sloc) 44.205 kb
# Slovenian translations for poedit.
# Copyright (C) 2004 Vaclav Slavik
# This file is distributed under the same license as the poedit package.
#
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2004 - 2008.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2009 - 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Poedit 1.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: poedit@googlegroups.com\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-07 08:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-17 16:42+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../src/edframe.cpp:1999
msgid " (modified)"
msgstr " (spremenjeno)"
#. TRANSLATORS: This is version information in about dialog, it is followed
#. by version number when used
#: ../src/edframe.cpp:2351
msgid " Version "
msgstr " Različica"
#: ../src/edframe.cpp:1964
#, c-format
msgid "%i %% translated, %i strings"
msgstr "%i %% prevedeno, %i nizov"
#: ../src/export_html.cpp:148
#, c-format
msgid "%i %% translated, %i strings (%i fuzzy, %i bad tokens, %i not translated)"
msgstr "%i %% prevedenega: skupaj %i (ohlapni: %i, slabi: %i, neprevedeni: %i)"
#: ../src/edframe.cpp:1968
#, c-format
msgid "%i %% translated, %i strings (%s)"
msgstr "%i %% prevedeno, %i nizov (%s)"
#: ../src/edframe.cpp:1953
#, c-format
msgid "%i bad tokens"
msgstr "%i nepravilnih sklicev"
#: ../src/edframe.cpp:1947
#, c-format
msgid "%i fuzzy"
msgstr "%i ohlapno"
#: ../src/catalog.cpp:145
#, c-format
msgid "%i lines of file '%s' were not loaded correctly."
msgstr "%i vrstic datoteke '%s' ni pravilno naloženih."
#: ../src/edframe.cpp:1959
#, c-format
msgid "%i not translated"
msgstr "%i neprevedeno"
#: ../src/resources/menus.xrc:206
msgid "&About"
msgstr "&O programu"
#: ../src/resources/menus.xrc:105
msgid "&Automatically Translate Using TM"
msgstr "&Samodejno prevedi s pomnilnikom prevodov"
#: ../src/resources/menus.xrc:104
msgid "&Automatically translate using TM"
msgstr "&Samodejno prevedi s pomnilnikom prevodov"
#: ../src/edframe.cpp:2845
msgid "&Bookmarks"
msgstr "&Zaznamki"
#: ../src/resources/manager.xrc:132
#: ../src/resources/menus.xrc:26
msgid "&Close"
msgstr "&Zapri"
#: ../src/resources/menus.xrc:165
msgid "&Comment Window"
msgstr "Okno &opomb"
#: ../src/resources/menus.xrc:164
msgid "&Comment window"
msgstr "Okno &opomb"
#: ../src/resources/menus.xrc:124
msgid "&Done and Next"
msgstr "&Končano in naprej"
#: ../src/resources/menus.xrc:123
msgid "&Done and next"
msgstr "&Končano in naprej"
#: ../src/resources/menus.xrc:55
msgid "&Edit"
msgstr "&Uredi"
#: ../src/edframe.cpp:469
#: ../src/resources/manager.xrc:125
#: ../src/resources/menus.xrc:5
msgid "&File"
msgstr "&Datoteka"
#: ../src/resources/menus.xrc:72
msgid "&Find..."
msgstr "&Najdi ..."
#: ../src/edframe.cpp:478
#: ../src/resources/menus.xrc:120
msgid "&Go"
msgstr "&Pojdi"
#: ../src/edapp.cpp:179
#: ../src/resources/menus.xrc:208
msgid "&Help"
msgstr "Pomo&č"
#: ../src/resources/menus.xrc:14
msgid "&New Catalog..."
msgstr "&Nov katalog ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:13
msgid "&New catalog..."
msgstr "&Nov katalog ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:136
msgid "&Next Message"
msgstr "&Naslednje sporočilo"
#: ../src/resources/menus.xrc:135
msgid "&Next message"
msgstr "&Naslednje sporočilo"
#: ../src/resources/menus.xrc:200
msgid "&Online Help"
msgstr "Spletna pomo&č"
#: ../src/resources/menus.xrc:199
msgid "&Online help"
msgstr "Spletna pomo&č"
#: ../src/resources/menus.xrc:21
msgid "&Open..."
msgstr "&Odpri ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:88
msgid "&Preferences"
msgstr "&Možnosti"
#: ../src/resources/manager.xrc:128
#: ../src/resources/menus.xrc:44
msgid "&Preferences..."
msgstr "&Možnosti ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:131
msgid "&Previous Message"
msgstr "&Predhodno sporočilo"
#: ../src/resources/menus.xrc:130
msgid "&Previous message"
msgstr "&Predhodno sporočilo"
#: ../src/resources/menus.xrc:113
msgid "&Properties..."
msgstr "&Lastnosti ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:109
msgid "&Purge Deleted Translations"
msgstr "&Počisti izbrisane prevode"
#: ../src/resources/menus.xrc:108
msgid "&Purge deleted translations"
msgstr "&Odstrani izbrisane prevode"
#: ../src/resources/menus.xrc:30
msgid "&Save"
msgstr "&Shrani"
#: ../src/resources/menus.xrc:69
msgid "&Show References"
msgstr "&Pokaži sklice"
#: ../src/resources/menus.xrc:68
msgid "&Show references"
msgstr "&Pokaži sklice"
#: ../src/resources/menus.xrc:192
msgid "&Untranslated Entries First"
msgstr "&Najprej razvrsti neprevedeno"
#: ../src/resources/menus.xrc:191
msgid "&Untranslated entries first"
msgstr "&Najprej razvrsti neprevedeno"
#: ../src/resources/menus.xrc:97
msgid "&Update from Sources"
msgstr "&Posodobi iz izvorne kode"
#: ../src/resources/menus.xrc:96
msgid "&Update from sources"
msgstr "&Posodobi iz izvorne kode"
#: ../src/resources/menus.xrc:151
msgid "&View"
msgstr "&Pogled"
#: ../src/catalog.cpp:1558
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid POT file."
msgstr "'%s' ni veljavna datoteka POT."
#: ../src/summarydlg.cpp:58
#, c-format
msgid "(%i new, %i obsolete)"
msgstr "(novi: %i, zastareli: %i)"
#: ../src/resources/summary.xrc:63
msgid "(0 new, 0 obsolete)"
msgstr "(novi: 0, zastareli: 0)"
#: ../src/chooselang.cpp:79
msgid "(Use default language)"
msgstr "(Uporabi privzeti jezik)"
#: ../src/edframe.cpp:904
msgid "(none of these)"
msgstr "(noben od teh)"
#: ../src/resources/find.xrc:94
msgid "< Previous"
msgstr "< Predhodni"
#: ../src/manager.cpp:377
msgid "<unnamed>"
msgstr "<neimenovano>"
#. TRANSLATORS: This is titlebar of about dialog, the string ends with space
#. and is followed by application name when used ("Poedit",
#. but don't add it to this translation yourself)
#: ../src/edframe.cpp:2355
msgid "About "
msgstr "O programu"
#. TRANSLATORS: This is titlebar of about dialog, "%s" is application name
#. ("Poedit" here, but please use "%s")
#: ../src/edframe.cpp:2345
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "O %s"
#: ../src/resources/prefs.xrc:270
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: ../src/resources/manager.xrc:91
msgid "Add directory to the list"
msgstr "Dodaj mapo na seznam"
#: ../src/transmemupd_wizard.cpp:134
#: ../src/resources/tm_update.xrc:85
msgid "Add files"
msgstr "Dodaj datoteke"
#: ../src/resources/prefs.xrc:589
msgid "Add path to the list of directories where catalogs lie."
msgstr "Dodaj pot do seznama map, kjer se nahajajo katalogi."
#: ../src/resources/prefs.xrc:111
msgid "Always change focus to text input field"
msgstr "Vedno postavi v žarišče polje za vnos besedila"
#: ../src/resources/prefs.xrc:514
msgid "An item in input files list:"
msgstr "Predmet v seznamu vhodnih datotek:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:495
msgid "An item in keywords list:"
msgstr "Predmet v seznamu ključnih besed:"
#: ../src/resources/menus.xrc:170
msgid "Automatic C&omments Window"
msgstr "Okno samodejnih &opomb"
#: ../src/edframe.cpp:2287
#: ../src/edframe.cpp:2299
msgid "Automatic Translations:"
msgstr "Samodejni prevodi:"
#: ../src/resources/menus.xrc:169
msgid "Automatic c&omments window"
msgstr "Okno samodejnih &opomb"
#: ../src/edframe.cpp:540
msgid "Automatic comments:"
msgstr "Samodejne opombe"
#: ../src/resources/prefs.xrc:128
msgid "Automatic spellchecking"
msgstr "Samodejno preverjanje črkovanja"
#: ../src/export_html.cpp:188
msgid "Automatic translation"
msgstr "Samodejno prevajanje"
#: ../src/edframe.cpp:2285
#: ../src/edframe.cpp:2297
msgid "Automatic translations:"
msgstr "Samodejni prevodi:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:70
msgid "Automatically check for new version of Poedit"
msgstr "Samodejno preveri obstoj nove različice programa"
#: ../src/resources/prefs.xrc:88
msgid "Automatically compile .mo file on save"
msgstr "Pri shranjevanju samodejno ustvari tudi datoteko .mo"
#: ../src/resources/prefs.xrc:342
msgid "Automatically translate when updating catalog"
msgstr "Samodejno prevedi ob osvežitvi kataloga"
#: ../src/edframe.cpp:2228
#, c-format
msgid "Automatically translated %u strings"
msgstr "Samodejno prevedenih %u nizov"
#: ../src/edframe.cpp:2213
msgid "Automatically translating..."
msgstr "Samodejno prevajanje ..."
#: ../src/manager.cpp:248
msgid "Bad Tokens"
msgstr "Nepravilni sklici"
#: ../src/resources/properties.xrc:139
msgid "Base path:"
msgstr "Osnovna pot:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:84
msgid "Behavior"
msgstr "Obnašanje"
#: ../src/catalog.cpp:675
msgid "Broken catalog file: plural form msgstr used without msgid_plural"
msgstr "Poškodovana datoteka kataloga: množinska oblika msgstr uporabljena brez msgid_plural"
#: ../src/catalog.cpp:637
msgid "Broken catalog file: singular form msgstr used together with msgid_plural"
msgstr "Poškodovana datoteka kataloga: edninska oblika msgstr uporabljena skupaj z msgid_plural"
#: ../src/resources/manager.xrc:90
#: ../src/resources/prefs.xrc:588
#: ../src/resources/tm_update.xrc:37
msgid "Browse"
msgstr "Prebrskaj"
#: ../src/resources/menus.xrc:93
msgid "C&atalog"
msgstr "K&atalog"
#: ../src/resources/prefs.xrc:141
msgid "CR/LF conversion"
msgstr "Pretvorba CR/LF"
#: ../src/resources/comment.xrc:38
#: ../src/resources/manager.xrc:113
#: ../src/resources/prefs.xrc:424
#: ../src/resources/prefs.xrc:566
#: ../src/resources/prefs.xrc:611
#: ../src/resources/progress.xrc:32
#: ../src/resources/properties.xrc:201
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: ../src/transmem.cpp:732
msgid "Cannot create TM database directory!"
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape za podatkovno zbirko pomnilnika prevodov!"
#: ../src/utility.cpp:48
#: ../src/utility.cpp:58
msgid "Cannot create temporary directory."
msgstr "Ni mogoče ustvariti začasne mape ."
#: ../src/gexecute.cpp:182
msgid "Cannot execute program: "
msgstr "Ni mogoče izvesti programa: "
#: ../src/gexecute.cpp:145
#, c-format
msgid "Cannot execute program: %s"
msgstr "Ni mogoče izvesti programa: %s"
#: ../src/transmemupd.cpp:199
msgid "Cannot extract catalogs from RPM file."
msgstr "Katalogov iz datotek RPM ni mogoče razširiti."
#: ../src/resources/find.xrc:36
msgid "Case sensitive"
msgstr "Razlikovanje velikosti črk"
#: ../src/manager.cpp:244
msgid "Catalog"
msgstr "Katalog"
#: ../src/edframe.cpp:974
msgid "Catalog modified. Do you want to save changes?"
msgstr "Katalog je spremenjen. Ali želite spremembe shraniti?"
#: ../src/resources/properties.xrc:4
msgid "Catalog properties"
msgstr "Lastnosti kataloga"
#: ../src/resources/menus.xrc:9
msgid "Catalogs &Manager"
msgstr "&Upravljalnik katalogov"
#: ../src/resources/menus.xrc:8
msgid "Catalogs &manager"
msgstr "&Upravljalnik katalogov"
#: ../src/resources/prefs.xrc:63
msgid "Change UI language"
msgstr "Spremeni jezik uporabniškega vmesnika"
#: ../src/export_html.cpp:133
#: ../src/resources/properties.xrc:86
msgid "Charset:"
msgstr "Kodni nabor:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:204
#: ../src/resources/prefs.xrc:230
msgid "Choose"
msgstr "Izbor"
#: ../src/resources/comment.xrc:45
msgid "Clear"
msgstr "Počisti"
#: ../src/edframe.cpp:2266
#: ../src/resources/menus.xrc:63
msgid "Clear Translation"
msgstr "Počisti prevod"
#: ../src/resources/comment.xrc:46
msgid "Clear the comment"
msgstr "Počisti opombe"
#: ../src/edframe.cpp:2264
#: ../src/resources/menus.xrc:62
msgid "Clear translation"
msgstr "Počisti prevod"
#: ../src/resources/find.xrc:87
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: ../src/resources/toolbar.xrc:34
msgid "Comment"
msgstr "Opomba"
#: ../src/resources/prefs.xrc:120
msgid "Comment window is editable"
msgstr "Omogoči urejanje okna z opombami"
#: ../src/edframe.cpp:537
#: ../src/resources/comment.xrc:10
msgid "Comment:"
msgstr "Opomba:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:292
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavitev"
#: ../src/manager.cpp:407
#: ../src/manager.cpp:427
msgid "Confirmation"
msgstr "Potrditev"
#: ../src/edframe.cpp:2259
msgid "Copy Translation from Source Text"
msgstr "Kopiraj prevod iz izvornega besedila"
#: ../src/resources/menus.xrc:58
msgid "Copy from Source Text"
msgstr "Kopiraj iz izvornega besedila"
#: ../src/resources/menus.xrc:57
msgid "Copy from source text"
msgstr "Kopiraj iz izvornega besedila"
#: ../src/edframe.cpp:2257
msgid "Copy translation from source text"
msgstr "Kopiraj prevod iz izvornega besedila"
#: ../src/catalog.cpp:1035
#, c-format
msgid "Couldn't load file %s, it is probably corrupted."
msgstr "Datoteke '%s' ni mogoče naložiti, najverjetneje je pokvarjena."
#: ../src/catalog.cpp:1439
#, c-format
msgid "Couldn't save file %s."
msgstr "Datoteke %s ni mogoče shraniti."
#: ../src/export_html.cpp:122
#: ../src/resources/properties.xrc:74
msgid "Country:"
msgstr "Država:"
#: ../src/resources/manager.xrc:44
msgid "Create new translations project"
msgstr "Ustvari nov projekt prevajanja"
#: ../src/resources/prefs.xrc:252
msgid "Database"
msgstr "Podatkovna zbirka"
#: ../src/resources/manager.xrc:53
#: ../src/resources/prefs.xrc:390
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: ../src/editlbox/editlbox.cpp:171
msgid "Delete item"
msgstr "Izbriši vnos"
#: ../src/resources/manager.xrc:54
msgid "Delete the project"
msgstr "Izbriši projekt"
#: ../src/manager.cpp:300
msgid "Directories:"
msgstr "Mape:"
#: ../src/resources/menus.xrc:159
msgid "Display &Line Numbers"
msgstr "Pokaži &številke vrstic"
#: ../src/resources/menus.xrc:154
msgid "Display &Quotes"
msgstr "Pokaži z &narekovaji"
#: ../src/resources/menus.xrc:158
msgid "Display &line numbers"
msgstr "Pokaži številke &vrstic"
#: ../src/resources/menus.xrc:153
msgid "Display &quotes"
msgstr "Pokaži z &narekovaji"
#: ../src/manager.cpp:426
msgid ""
"Do you really want to do mass update of\n"
"all catalogs in this project?"
msgstr ""
"Ali res želite hkrati osvežiti vse\n"
"kataloge projekta?"
#: ../src/manager.cpp:406
msgid "Do you want to delete the project?"
msgstr "Ali želite izbrisati projekt?"
#: ../src/edframe.cpp:2153
msgid "Do you want to remove all translations that are no longer used?"
msgstr "Ali res želite odstraniti vse prevode, ki niso več v uporabi?"
#: ../src/edframe.cpp:986
msgid "Don't Save"
msgstr "Ne shrani"
#: ../src/resources/prefs.xrc:170
msgid "Don't change format of existing catalogs"
msgstr "Ne spremeni končnega znaka v obstoječih katalogih"
#: ../src/edframe.cpp:984
msgid "Don't save"
msgstr "Ne shrani"
#: ../src/attentionbar.cpp:195
msgid "Don't show again"
msgstr "_Sporočila ne pokaži več"
#: ../src/resources/manager.xrc:136
#: ../src/resources/menus.xrc:50
msgid "E&xit"
msgstr "&Končaj"
#: ../src/resources/menus.xrc:39
msgid "E&xport..."
msgstr "&Izvozi ..."
#: ../src/resources/manager.xrc:48
#: ../src/resources/prefs.xrc:383
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
#: ../src/resources/menus.xrc:84
msgid "Edit &Comment"
msgstr "Uredi &opombo"
#: ../src/resources/menus.xrc:83
msgid "Edit &comment"
msgstr "Uredi &opombe"
#: ../src/resources/comment.xrc:4
#: ../src/resources/toolbar.xrc:35
msgid "Edit comment"
msgstr "Uredi opombo"
#: ../src/editlbox/editlbox.cpp:169
msgid "Edit item"
msgstr "Uredi predmet"
#: ../src/resources/manager.xrc:64
msgid "Edit project"
msgstr "Uredi projekt"
#: ../src/resources/manager.xrc:49
msgid "Edit the project"
msgstr "Uredi projekt"
#: ../src/resources/prefs.xrc:78
msgid "Editor"
msgstr "Urejevalnik"
#: ../src/resources/prefs.xrc:129
msgid "Enables on-the-fly spellchecking"
msgstr "Omogoča sprotno preverjanje črkovanja"
#: ../src/edframe.cpp:1302
msgid "Entries in the catalog are probably incorrect."
msgstr "Vnosi v katalogu so najbrž napačni."
#: ../src/edframe.cpp:1857
msgid "Entries in this catalog have different plural forms count from what catalog's Plural-Forms header says"
msgstr "Vnosi v katalogu uporabljajo različne množinske oblike, kot je to določeno v glavi kataloga."
#: ../src/edframe.cpp:1899
#, c-format
msgid "Error loading message catalog file '%s'."
msgstr "Napaka med nalaganjem datoteke kataloga sporočil '%s'.'"
#: ../src/fileviewer.cpp:226
#, c-format
msgid "Error opening file %s!"
msgstr "Napaka med odpiranjem datoteke %s!"
#: ../src/catalog.cpp:1331
msgid "Error saving catalog"
msgstr "Napaka med shranjevanjem kataloga"
#: ../src/edframe.cpp:1123
msgid "Export as..."
msgstr "Izvozi kot ..."
#: ../src/resources/properties.xrc:130
msgid "Extract text from source files in the following directories:"
msgstr "Izloči besedilo iz izvornih datotek v navedenih mapah:"
#: ../src/digger.cpp:60
#, c-format
msgid "Failed command: %s"
msgstr "Prišlo je do napake med izvajanjem ukaza: %s"
#: ../src/digger.cpp:114
msgid "Failed to load extracted catalog."
msgstr "Prišlo je do napake med nalaganjem razširjenega kataloga."
#: ../src/digger.cpp:61
msgid "Failed to merge gettext catalogs."
msgstr "Prišlo je do napake med združevanjem katalogov sporočil gettext."
#: ../src/edframe.cpp:390
#: ../src/edframe.cpp:1046
#, c-format
msgid "File '%s' doesn't exist."
msgstr "Datoteka '%s' ne obstaja."
#: ../src/edframe.cpp:383
#, c-format
msgid "File '%s' is not a message catalog."
msgstr "Datoteka '%s' ni katalog sporočil."
#: ../src/catalog.cpp:1307
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is read-only and cannot be saved.\n"
"Please save it under different name."
msgstr ""
"Datoteka '%s' je le za branje in je ni mogoče shraniti.\n"
"Shranite jo z drugim imenom."
#: ../src/transmemupd_wizard.cpp:59
msgid "Files List"
msgstr "Seznam datotek"
#: ../src/resources/find.xrc:78
msgid "Find in automatic comments"
msgstr "Najdi v samodejnih opombah"
#: ../src/resources/find.xrc:71
msgid "Find in comments"
msgstr "Najdi v opombah"
#: ../src/resources/find.xrc:57
msgid "Find in original strings"
msgstr "Najdi v izvornih nizih"
#: ../src/resources/find.xrc:64
msgid "Find in translations"
msgstr "Najdi v prevodih"
#: ../src/resources/find.xrc:4
msgid "Find..."
msgstr "Najdi ..."
#: ../src/edframe.cpp:1880
msgid "Fix the header"
msgstr "Popravi glavo:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:181
msgid "Fonts"
msgstr "Pisave"
#: ../src/edframe.cpp:2778
#, c-format
msgid "Form %i"
msgstr "Oblika %i"
#: ../src/edframe.cpp:2780
#, c-format
msgid "Form %i (e.g. \"%u\")"
msgstr "Oblika %i (npr. \"%u\")"
#: ../src/manager.cpp:247
#: ../src/resources/toolbar.xrc:28
msgid "Fuzzy"
msgstr "Ohlapno"
#: ../src/export_html.cpp:194
msgid "Fuzzy translation"
msgstr "Ohlapen prevod"
#: ../src/edframe.cpp:1028
#: ../src/edframe.cpp:1087
msgid "GNU gettext catalogs (*.po)|*.po|All files (*.*)|*.*"
msgstr "Katalogi GNU Gettext (*.po)|*.po|Vse datoteke (*.*)|*.*"
#: ../src/edframe.cpp:1161
#: ../src/edframe.cpp:1320
msgid "GNU gettext templates (*.pot)|*.pot|All files (*.*)|*.*"
msgstr "Predloge GNU Gettext (*.pot)|*.pot|Vse datoteke (*.*)|*.*"
#: ../src/resources/prefs.xrc:621
msgid "Generate TM database"
msgstr "Ustvari zbirko pomnilnika prevodov"
#: ../src/resources/prefs.xrc:278
msgid "Generate database"
msgstr "Ustvari zbirko podatkov"
#: ../src/edframe.cpp:1372
msgid "Gettext syntax error"
msgstr "Napaka skladnje gettext"
#: ../src/edframe.cpp:2857
#, c-format
msgid "Go to Bookmark %i\tCtrl+%i"
msgstr "Pojdi na zaznamek %i\tCtrl-%i"
#: ../src/edframe.cpp:2851
#, c-format
msgid "Go to Bookmark %i\tCtrl+Alt+%i"
msgstr "Pojdi na zaznamek %i\tCtrl-Alt-%i"
#: ../src/edframe.cpp:2854
#, c-format
msgid "Go to bookmark %i\tCtrl+%i"
msgstr "Pojdi na zaznamek %i\tCtrl-%i"
#: ../src/edframe.cpp:1125
msgid "HTML file (*.html)|*.html"
msgstr "Datoteka HTML (*.html)|*.html"
#: ../src/attentionbar.cpp:78
msgid "Hide this notification message"
msgstr "Skrij obvestilno sporočilo"
#: ../src/resources/prefs.xrc:18
msgid "Identity"
msgstr "Istovetnost"
#: ../src/resources/prefs.xrc:121
msgid "If checked, the comment window will be editable."
msgstr "Izbrana možnost omogoča urejanje okna opomb."
#: ../src/edframe.cpp:2155
msgid "If you continue with purging, all translations marked as deleted will be permanently removed. You will have to translate them again if they are added back in the future."
msgstr "V primeru, da nadaljujete s počiščenjem prevodov, bodo vsi prevodi označeni kot izbrisani trajno izgubljeni. V kolikor se ti nizi v prihodnje znova pojavijo, jih bo treba ponovno prevesti."
#: ../src/resources/prefs.xrc:472
msgid "Invocation:"
msgstr "Priklic:"
#: ../src/edframe.cpp:2160
#: ../src/transmem.cpp:1186
msgid "Keep"
msgstr "Ohrani"
#: ../src/propertiesdlg.cpp:67
msgid "Keywords"
msgstr "Ključne besede"
#: ../src/chooselang.cpp:157
msgid "Language selection"
msgstr "Izbor jezika"
#: ../src/export_html.cpp:119
#: ../src/resources/prefs.xrc:440
#: ../src/resources/prefs.xrc:444
#: ../src/resources/properties.xrc:62
msgid "Language:"
msgstr "Jezik:"
#: ../src/manager.cpp:249
msgid "Last modified"
msgstr "Zadnjič spremenjeno"
#: ../src/edframe.cpp:877
msgid "Learn more"
msgstr "Več podrobnosti"
#: ../src/edlistctrl.cpp:325
msgid "Line"
msgstr "Vrstica"
#: ../src/catalog.cpp:158
#, c-format
msgid "Line %u of file '%s' is corrupted (not valid %s data)."
msgstr "V vrstici %u datoteke '%s' so napake (neveljaven podatek %s)."
#: ../src/resources/prefs.xrc:149
msgid "Line endings format:"
msgstr "Končni znak vrstic:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:456
msgid "List of extensions separated by semicolons (e.g. *.cpp;*.h):"
msgstr "Seznam pripon, ločenih s podpičjem (e.g. *.cpp;*.h):"
#: ../src/catalog.cpp:233
#, c-format
msgid "Malformed header: '%s'"
msgstr "Nepravilno oblikovana glava: '%s'"
#: ../src/resources/prefs.xrc:300
msgid "Max. # of missing words:"
msgstr "Največje število manjkajočih besed:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:322
msgid "Max. difference in sentence length:"
msgstr "Največja razlika v dolžini stavkov:"
#: ../src/catalog.cpp:1529
msgid "Merging differences..."
msgstr "Združevanje razlik ..."
#: ../src/editlbox/editlbox.cpp:173
msgid "Move down"
msgstr "Premakni navzdol"
#: ../src/editlbox/editlbox.cpp:172
msgid "Move up"
msgstr "Premakni navzgor"
#: ../src/prefsdlg.cpp:55
msgid "My Languages"
msgstr "Moji jeziki"
#: ../src/resources/menus.xrc:146
msgid "Ne&xt Unfinished"
msgstr "&Naslednji neprevedeni"
#: ../src/resources/menus.xrc:145
msgid "Ne&xt unfinished"
msgstr "&Naslednji neprevedeni"
#: ../src/resources/prefs.xrc:113
msgid "Never let the list of strings take focus. If enabled, you must use Ctrl-arrows for keyboard navigation but you can also type text immediately, without having to press Tab to change focus."
msgstr "Ne dovoli postavitve seznama nizov v žarišče. Izbrana možnost omogoča uporabo tipk Ctrl-puščice za premikanje med vrsticami s tipkovnico in hkrati omogoča neposredni vnos besedila brez predhodno pritisnjene tipke Tab."
#: ../src/resources/manager.xrc:43
#: ../src/resources/prefs.xrc:378
msgid "New"
msgstr "Novo"
#: ../src/resources/menus.xrc:18
msgid "New Catalog from POT File..."
msgstr "Nov katalog iz datoteke POT ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:17
msgid "New catalog from POT file..."
msgstr "Nov katalog iz datoteke POT ..."
#: ../src/editlbox/editlbox.cpp:170
msgid "New item"
msgstr "Nov predmet"
#: ../src/resources/summary.xrc:30
msgid "New strings"
msgstr "Nov niz"
#: ../src/resources/find.xrc:102
msgid "Next >"
msgstr "Naslednji >"
#: ../src/digger.cpp:201
msgid "No files found in: "
msgstr "Ni najdenih datotek v:"
#: ../src/edframe.cpp:1389
msgid "No references to this string found."
msgstr "Ni sklicev na izbrani niz."
#: ../src/export_html.cpp:166
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
#: ../src/resources/comment.xrc:30
#: ../src/resources/manager.xrc:105
#: ../src/resources/prefs.xrc:416
#: ../src/resources/prefs.xrc:558
#: ../src/resources/properties.xrc:193
#: ../src/resources/summary.xrc:71
msgid "OK"
msgstr "V redu"
#: ../src/resources/summary.xrc:51
msgid "Obsolete strings"
msgstr "Zastareli nizi"
#: ../src/resources/toolbar.xrc:12
msgid "Open"
msgstr "Odpri"
#: ../src/edframe.cpp:1026
#: ../src/resources/toolbar.xrc:13
msgid "Open catalog"
msgstr "Odpri katalog"
#: ../src/edframe.cpp:1159
#: ../src/edframe.cpp:1318
msgid "Open catalog template"
msgstr "Odpri predlogo kataloga"
#: ../src/resources/prefs.xrc:104
msgid "Open catalogs manager on Poedit startup"
msgstr "Ob zagonu programa odpri upravljalnik katalogov"
#: ../src/resources/menus.xrc:141
msgid "P&revious Unfinished"
msgstr "&Predhodni neprevedeni"
#: ../src/resources/menus.xrc:140
msgid "P&revious unfinished"
msgstr "&Predhodni neprevedeni"
#: ../src/resources/prefs.xrc:476
msgid "Parser command:"
msgstr "Ukaz za razčlenjevalnik:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:435
msgid "Parser setup"
msgstr "Nastavitve razčlenjevalnika"
#: ../src/resources/prefs.xrc:353
msgid "Parsers"
msgstr "Razčlenjevalniki"
#: ../src/digger.cpp:92
#, c-format
msgid "Parsing %s files..."
msgstr "Razčlenjevanje %s datotek ..."
#: ../src/propertiesdlg.cpp:69
msgid "Paths"
msgstr "Poti"
#: ../src/resources/prefs.xrc:12
msgid "Personalize"
msgstr "Poosebi"
#: ../src/resources/prefs.xrc:271
msgid "Pick language from the list of known languages"
msgstr "Izbor jezika s seznama znanih jezikov"
#: ../src/resources/tm_update.xrc:21
msgid "Please add directories where locale files are stored on your system:"
msgstr "Dodajte mape z datotekami jezikovnih nastavitev:"
#: ../src/edframe.cpp:1397
msgid "Please choose the reference you want to show:"
msgstr "Izberite sklic, ki ga želite prikazati:"
#: ../src/prefsdlg.cpp:334
msgid "Please select language ISO code:"
msgstr "Izberite kodo jezika ISO:"
#: ../src/edframe.cpp:913
msgid "Please select language code:"
msgstr "Izberite kodo jezika:"
#: ../src/transmem.cpp:1180
#, c-format
msgid ""
"Please verify that all files were moved to the new location or do it manually if they weren't.\n"
"\n"
"Old location: %s\n"
"New location: %s"
msgstr ""
"Preverite, da so vse datoteke premaknjene na novo mesto in če niso, to naredite ročno.\n"
"\n"
"Staro mesto: %s\n"
"Novo mesto: %s"
#: ../src/resources/properties.xrc:110
msgid "Plural Forms:"
msgstr "Množinske oblike:"
#: ../src/edframe.cpp:553
msgid "Plural:"
msgstr "Množine:"
#: ../src/edframe.cpp:407
msgid "Poedit"
msgstr "Poedit"
#: ../src/manager.cpp:69
msgid "Poedit - Catalogs manager"
msgstr "Poedit - upravljalnik katalogov"
#: ../src/digger.cpp:202
msgid "Poedit did not find any files in scanned directories."
msgstr "Ni mogoče najti ustreznih datotek v preiskanih mapah."
#: ../src/edframe.cpp:2363
msgid "Poedit is an easy to use translations editor."
msgstr "Poedit je enostaven in priročen urejevalnik prevodov."
#: ../src/transmem.cpp:1175
msgid "Poedit translation memory error"
msgstr "Napaka pomnilnika prevodov"
#: ../src/resources/prefs.xrc:4
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
#: ../src/resources/prefs.xrc:603
msgid "Proceed"
msgstr "Nadaljuj"
#: ../src/export_html.cpp:112
msgid "Project info"
msgstr "Podatki o projektu"
#: ../src/export_html.cpp:116
#: ../src/resources/properties.xrc:19
msgid "Project name and version:"
msgstr "Ime in različica projekta:"
#: ../src/resources/manager.xrc:69
msgid "Project name:"
msgstr "Ime projekta:"
#: ../src/edframe.cpp:2160
#: ../src/transmem.cpp:1186
msgid "Purge"
msgstr "Počisti"
#: ../src/edframe.cpp:2151
msgid "Purge deleted translations"
msgstr "Odstrani izbrisane prevode"
#: ../src/resources/manager.xrc:137
#: ../src/resources/menus.xrc:51
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: ../src/edframe.cpp:1397
msgid "References"
msgstr "Sklici"
#: ../src/edframe.cpp:2321
#: ../src/edframe.cpp:2325
msgid "References:"
msgstr "Sklici:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:279
msgid "Regenerate translation memory from catalogs in paths listed above."
msgstr "Posodobi pomnilnik prevajanja iz katalogov v zgoraj navedenih poteh."
#: ../src/resources/tm_update.xrc:42
msgid "Reset to defaults"
msgstr "Povrni na privzeto"
#: ../src/edframe.cpp:982
#: ../src/resources/toolbar.xrc:17
msgid "Save"
msgstr "Shrani"
#: ../src/resources/menus.xrc:35
msgid "Save &As..."
msgstr "Shrani &kot ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:34
msgid "Save &as..."
msgstr "Shrani &kot ..."
#: ../src/edframe.cpp:1086
msgid "Save as..."
msgstr "Shrani kot ..."
#: ../src/resources/toolbar.xrc:18
msgid "Save catalog"
msgstr "Shrani katalog"
#: ../src/edframe.cpp:975
msgid "Save changes"
msgstr "Shrani spremembe"
#: ../src/transmemupd.cpp:149
msgid "Scanning file: "
msgstr "Preiskovanje datoteke: "
#: ../src/digger.cpp:77
msgid "Scanning files..."
msgstr "Preiskovanje datotek ..."
#: ../src/transmemupd_wizard.cpp:55
msgid "Search Paths"
msgstr "Poišči po poteh"
#: ../src/edframe.cpp:912
msgid "Select catalog's language"
msgstr "Izbor jezika kataloga"
#: ../src/transmemupd_wizard.cpp:108
#: ../src/manager.cpp:280
msgid "Select directory"
msgstr "Izbor mape"
#: ../src/prefsdlg.cpp:333
msgid "Select language"
msgstr "Izbor jezika"
#: ../src/chooselang.cpp:156
msgid "Select your prefered language"
msgstr "Izbor želenega jezika"
#: ../src/edframe.cpp:2856
#, c-format
msgid "Set Bookmark %i\tAlt+%i"
msgstr "Dodaj zaznamek %i\tAlt-%i"
#: ../src/edframe.cpp:2850
#, c-format
msgid "Set Bookmark %i\tCtrl+%i"
msgstr "Dodaj zaznamek %i\tCtrl-%i"
#: ../src/edframe.cpp:2853
#, c-format
msgid "Set bookmark %i\tAlt+%i"
msgstr "Dodaj zaznamek %i\tAlt-%i"
#: ../src/edframe.cpp:1839
msgid "Set email"
msgstr "Pošlji elektronsko sporočilo"
#: ../src/resources/prefs.xrc:97
msgid "Show summary after catalog update"
msgstr "Pokaži povzetek po uspešni posodobitvi kataloga"
#: ../src/edframe.cpp:552
msgid "Singular:"
msgstr "Ednina:"
#: ../src/resources/menus.xrc:176
msgid "Sort by &File Order"
msgstr "Razvrsti po &imenu datotek"
#: ../src/resources/menus.xrc:181
msgid "Sort by &Source"
msgstr "Razvrsti po &viru"
#: ../src/resources/menus.xrc:186
msgid "Sort by &Translation"
msgstr "Razvrsti po &prevodu"
#: ../src/resources/menus.xrc:175
msgid "Sort by &file order"
msgstr "Razvrsti po &imenu datotek"
#: ../src/resources/menus.xrc:180
msgid "Sort by &source"
msgstr "Razvrsti po &viru"
#: ../src/resources/menus.xrc:185
msgid "Sort by &translation"
msgstr "Razvrsti po &prevodu"
#: ../src/export_html.cpp:159
msgid "Source"
msgstr "Vir"
#: ../src/resources/prefs.xrc:533
#: ../src/resources/properties.xrc:98
msgid "Source code charset:"
msgstr "Kodni nabor izvorne kode:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:359
msgid "Source code parsers:"
msgstr "Razčlenjevalniki izvorne kode:"
#: ../src/fileviewer.cpp:46
msgid "Source file"
msgstr "Izvorna datoteka"
#: ../src/fileviewer.cpp:61
msgid "Source file occurrence:"
msgstr "Pojavitev izvorne datoteke:"
#: ../src/edlistctrl.cpp:322
msgid "Source text"
msgstr "Izvorno besedilo"
#: ../src/edframe.cpp:530
msgid "Source text:"
msgstr "Izvorno besedilo:"
#: ../src/resources/properties.xrc:182
msgid "Sources keywords"
msgstr "Ključne besede vira"
#: ../src/resources/properties.xrc:161
msgid "Sources paths"
msgstr "Poti vira"
#. TRANSLATORS: %s is language name in its basic form (as you
#. would see e.g. in a list of supported languages).
#: ../src/edframe.cpp:873
#, c-format
msgid "Spellchecker dictionary for %s isn't available, you need to install it."
msgstr "Slovar črkovanja za jezik %s ni na voljo in ga je treba namestiti."
#: ../src/resources/find.xrc:43
msgid "Start from the first item"
msgstr "Začni s prvo vrstico"
#: ../src/resources/find.xrc:21
msgid "String to find:"
msgstr "Iskalni niz:"
#: ../src/edframe.cpp:1867
#, c-format
msgid "Syntax error in Plural-Forms header (\"%s\")."
msgstr "Napaka skladnje v glavi množinskih oblik (\"%s\")."
#: ../src/export_html.cpp:129
#: ../src/resources/properties.xrc:48
msgid "Team's email address:"
msgstr "Elektronski naslov skupine:"
#: ../src/export_html.cpp:125
#: ../src/resources/properties.xrc:34
msgid "Team:"
msgstr "Skupina:"
#: ../src/catalog.cpp:1330
#, c-format
msgid ""
"The catalog couldn't be saved in '%s' charset as\n"
"specified in catalog settings. It was saved in UTF-8 instead\n"
"and the setting was modified accordingly."
msgstr ""
"Kataloga ni bilo mogoče shraniti v naboru znakov '%s', kot je\n"
"navedeno v nastavitvah kataloga. Shranjen je bil v UTF-8\n"
"in nastavitev je bila temu primerno spremenjena. "
#: ../src/catalog.cpp:1443
msgid "There was a problem formatting the file nicely (but it was saved all right)."
msgstr "Prišlo je do napake med zapisovanjem zgradbe kataloga (datoteka je bila sicer uspešno shranjena)."
#: ../src/transmem.cpp:1177
msgid "There was a problem moving your translation memory."
msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem pomnilnika prevodov."
#: ../src/catalog.cpp:1027
msgid "There were errors when loading the catalog. Some data may be missing or corrupted as the result."
msgstr "Med nalaganjem kataloga je prišlo do napak. Del podatkov morda manjka ali pa so kot rezultat nepravilni."
#: ../src/catalog.cpp:1466
msgid "There were errors while compiling the saved catalog into MO file."
msgstr "Prišlo je do napake med kodnim prevajanjem shranjenega kataloga v datoteko vrste MO."
#: ../src/resources/summary.xrc:38
msgid ""
"These strings are no longer in the sources.\n"
"Poedit will remove them from the catalog now."
msgstr ""
"Ti nizi znakov se ne nahajajo več v izvornih\n"
"datotekah. Poedit jih bo sedaj odstranil iz kataloga."
#: ../src/resources/summary.xrc:17
msgid ""
"These strings were found in the sources but were not in the catalog.\n"
"Poedit will add them to the catalog now."
msgstr ""
"Ti nizi so bili v izvornih datotekah, vendar niso bili v katalogu.\n"
"Poedit jih bo sedaj dodal v katalog."
#: ../src/edframe.cpp:1853
msgid "This catalog has entries with plural forms, but doesn't have Plural-Forms header configured."
msgstr "V katalogu so vnosi z množinskimi oblikami, ki niso pravilno določene v glavi kataloga."
#: ../src/resources/prefs.xrc:488
msgid ""
"This is the command used to launch the parser.\n"
"%o expands to the name of output file, %K to list\n"
"of keywords, %F to list of input files,\n"
"%C to charset flag (see below)."
msgstr ""
"To je ukaz za zagon razčlenjevalnika.\n"
"%o razširi v ime izhodne datoteke, %K v seznam\n"
"ključnih besed, %F v seznam vhodnih datotek,\n"
"%C pa v zastavico nabora znakov (glej spodaj)."
#: ../src/resources/prefs.xrc:545
#, c-format
msgid ""
"This will be attached to the command line\n"
"only if source codecharset was given. %c expands to charset value."
msgstr ""
"To bo pripeto ukazni vrstici le,\n"
"če je naveden izvorni nabor znakov. %c razširi v vrednost nabora znakov."
#: ../src/resources/prefs.xrc:526
#, c-format
msgid ""
"This will be attached to the command line once\n"
"for each input file. %f expands to the filename."
msgstr ""
"To bo pripeto ukazni vrstici za vsako vhodno\n"
"datoteko. %f razširi v ime datoteke."
#: ../src/resources/prefs.xrc:507
msgid ""
"This will be attached to the command line once\n"
"for each keyword. %k expands to the keyword."
msgstr ""
"To bo pripeto ukazni vrstici za vsako ključno\n"
"besedo. %k razširi v ključno besedo."
#: ../src/resources/toolbar.xrc:29
msgid "Toggled if selected string has fuzzy translation"
msgstr "Preklop ohlapno prevedenega niza"
#: ../src/manager.cpp:245
msgid "Total"
msgstr "Skupno"
#: ../src/edlistctrl.cpp:323
#: ../src/export_html.cpp:162
msgid "Translation"
msgstr "Prevod"
#: ../src/resources/menus.xrc:78
msgid "Translation Is &Fuzzy"
msgstr "Prevod je &ohlapen"
#: ../src/resources/prefs.xrc:245
msgid "Translation Memory"
msgstr "Pomnilnik prevodov"
#: ../src/transmemupd_wizard.cpp:140
msgid "Translation files (*.po;*.mo)|*.po;*.mo"
msgstr "Datoteke za prevajanje (*.po;*.mo)|*.po;*.mo"
#: ../src/transmemupd_wizard.cpp:138
msgid "Translation files (*.po;*.mo;*.rpm)|*.po;*.mo;*.rpm"
msgstr "Datoteke za prevajanje (*.po;*.mo;*.rpm)|*.po;*.mo;*.rpm"
#: ../src/resources/menus.xrc:77
msgid "Translation is &fuzzy"
msgstr "Prevod je &ohlapen"
#: ../src/transmem.cpp:661
#, c-format
msgid "Translation memory database error: %s"
msgstr "Napaka podatkovne zbirke pomnilnika prevodov: %s"
#: ../src/resources/tm_update.xrc:68
msgid ""
"Translation memory will be built from the files listed below.\n"
"You can add more files to the list now."
msgstr ""
"Pomnilnik prevodov bo postavljen s prevodi spodnjih datotek.\n"
"Na seznam lahko dodate več datotek."
#: ../src/resources/properties.xrc:122
msgid "Translation properties"
msgstr "Lastnosti prevoda"
#: ../src/edframe.cpp:534
msgid "Translation:"
msgstr "Prevod:"
#: ../src/propertiesdlg.cpp:82
msgid "UTF-8 (recommended)"
msgstr "UTF-8 (priporočeno)"
#: ../src/resources/summary.xrc:79
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"
#: ../src/resources/prefs.xrc:157
msgid "Unix (recommended)"
msgstr "Unix (priporočeno)"
#: ../src/chooselang.cpp:60
#, c-format
msgid "Unknown locale code '%s' in registry."
msgstr "Neznana koda jezika '%s' v vpisniku."
#: ../src/manager.cpp:246
msgid "Untrans"
msgstr "Neprevedeno"
#: ../src/resources/toolbar.xrc:22
msgid "Update"
msgstr "Posodobi"
#: ../src/resources/manager.xrc:59
msgid "Update all"
msgstr "Posodobi vse"
#: ../src/resources/manager.xrc:60
msgid "Update all catalogs in the project"
msgstr "Posodobi vse kataloge projekta"
#: ../src/resources/toolbar.xrc:23
msgid "Update catalog - synchronize it with sources"
msgstr "Posodobi katalog - uskladi z izvorno kodo"
#: ../src/resources/menus.xrc:101
msgid "Update from &POT File..."
msgstr "Posodobi s &POT datoteko ..."
#: ../src/resources/menus.xrc:100
msgid "Update from &POT file..."
msgstr "Posodobi s &POT datoteko ..."
#: ../src/resources/summary.xrc:4
msgid "Update summary"
msgstr "Posodobi povzetek"
#: ../src/resources/tm_update.xrc:4
msgid "Update translation memory"
msgstr "Posodobi pomnilnik prevodov"
#: ../src/catalog.cpp:1481
msgid "Updating catalog..."
msgstr "Posodabljanje kataloga ..."
#: ../src/edframe.cpp:1304
msgid "Updating the catalog failed. Click on 'Details >>' for details."
msgstr "Posodobitev kataloga ni uspela. Za več podrobnosti kliknite na 'Več >>'."
#: ../src/resources/prefs.xrc:213
msgid "Use custom font for text fields"
msgstr "Uporabi pisavo po meri za besedilna polja"
#: ../src/resources/prefs.xrc:187
msgid "Use custom font for translations list"
msgstr "Uporabi pisavo po meri za seznam prevodov"
#: ../src/resources/properties.xrc:169
msgid ""
"Use these keywords (function names) to recognize translatable strings\n"
"in source files:"
msgstr ""
"Uporabi ključne besede (imena funkcij) za prepoznavanje\n"
"prevedljivih nizov v izvornih datotekah:"
#. TRANSLATORS: This is version information in about dialog, "%s" will be
#. version number when used
#: ../src/edframe.cpp:2348
#, c-format
msgid "Version %s"
msgstr "Različica %s"
#: ../src/resources/prefs.xrc:255
msgid "What languages do you want to use the TM with?"
msgstr "S katerimi jeziki želite uporabljati pomnilnik prevodov?"
#: ../src/resources/find.xrc:50
msgid "Whole words only"
msgstr "Le cele besede"
#: ../src/resources/prefs.xrc:158
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: ../src/edframe.cpp:375
msgid "You can't drop more than one file on Poedit window."
msgstr "Ni mogoče povleči več kot ene datoteke v okno Poedit."
#: ../src/chooselang.cpp:171
msgid "You must restart Poedit for this change to take effect."
msgstr "Program Poedit je treba ponovno zagnati, da spremembe začnejo veljati."
#: ../src/edframe.cpp:1837
msgid "You should set your email address in Preferences so that it can be used for Last-Translator header in GNU gettext files."
msgstr "Navedena ime in elektronski poštni naslov se vpišeta v polje zadnjega prevajalca v datotekah GNU gettext."
#: ../src/edframe.cpp:979
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "V primeru, da sprememb na shranite, bodo trajno izgubljene."
#: ../src/resources/prefs.xrc:44
msgid "Your email address:"
msgstr "Elektronski naslov:"
#: ../src/resources/prefs.xrc:22
msgid ""
"Your name and email set below are only used\n"
"to set the Last-Translator header of GNU gettext files."
msgstr ""
"Navedena ime in elektronski poštni naslov se vpišeta v\n"
"polje zadnjega prevajalca v datotekah GNU gettext."
#: ../src/resources/prefs.xrc:30
msgid "Your name:"
msgstr "Ime in priimek:"
#: ../src/edframe.cpp:1976
#, c-format
msgid "[checking translations: %i left]"
msgstr "[preverjanje prevodov: še %i]"
#: ../src/edapp.cpp:368
msgid "don't delete temporary files (for debugging)"
msgstr "ne izbriši začasnih datotek (za razhroščevanje)"
#~ msgid "&Contents..."
#~ msgstr "&Vsebina ..."
#~ msgid "&Fullscreen view"
#~ msgstr "&Celozaslonski način"
#~ msgid "&Settings..."
#~ msgstr "&Nastavitve ..."
#~ msgid "&Shaded translations list"
#~ msgstr "&Zasenčen seznam prevodov"
#~ msgid "(%f will be substituted with filename, %l with line number)"
#~ msgstr "(%f bo nadomeščena z imenom datoteke, %l s številko vrstice)"
#~ msgid "Copy original to translation field"
#~ msgstr "Kopiraj izvirnik v polje prevoda"
#~ msgid "Edit the file in text editor"
#~ msgstr "Uredi datoteko v urejevalniku besedila"
#~ msgid "Editor executable:"
#~ msgstr "Zagonska datoteka urejevalnika:"
#~ msgid "Error initializing spell checking: %s"
#~ msgstr "Napaka med začenjanjem črkovanja: %s"
#~ msgid "External editor"
#~ msgstr "Zunanji urejevalnik"
#~ msgid "Fullscreen view"
#~ msgstr "Celozaslonski način"
#~ msgid "GNU gettext documentation"
#~ msgstr "Dokumentacija GNU gettext"
#~ msgid "Macintosh"
#~ msgstr "Macintosh"
#~ msgid "My Project"
#~ msgstr "Moj projekt"
#~ msgid "No editor specified. Please set it in Preferences dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Ni določenega urejevalnika. Določiti ga je mogoče v pogovornem oknu "
#~ "lastnosti."
#~ msgid "Open source files in editor, not in file viewer"
#~ msgstr "Odpri izvorne datoteke v urejevalniku, ne v pregledovalniku"
#~ msgid "Original string"
#~ msgstr "Izvorni niz"
#~ msgid "Path to DB:"
#~ msgstr "Pot do zbirke podatkov:"
#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Nastavitve"
#~ msgid "Setup"
#~ msgstr "Namestitev"
#~ msgid ""
#~ "This is first time you run Poedit.\n"
#~ "Please fill in your name and email address.\n"
#~ "(This information is used only in catalogs headers)"
#~ msgstr ""
#~ "To je prvi zagon Poedita.\n"
#~ "Vpišite svoje ime ter e-poštni naslov.\n"
#~ "(Ti podatki bodo uporabljeni le v glavah katalogov.)"
#~ msgid "Unix"
#~ msgstr "Unix"
#~ msgid "current platform's default"
#~ msgstr "privzete nastavitve sistemskega okolja"
#~ msgid "none"
#~ msgstr "brez"
#~ msgid "%i strings (%i fuzzy, %i bad tokens, %i not translated)"
#~ msgstr "%i vnosov (%i nejasnih, %i slabih, %i neprevedenih)"
#~ msgid "'."
#~ msgstr "'."
#~ msgid "Failed to read extracted catalog."
#~ msgstr "Razširjenega kataloga ni mogoče prebrati."
#~ msgid " files..."
#~ msgstr "datotek ..."
#~ msgid "Display quotes around the string?"
#~ msgstr "Ali želite prikazati narekovaje okoli tega vnosa?"
#~ msgid "Error while loading file '%s': line %u is corrupted."
#~ msgstr "Napaka med nalaganjem datoteke '%s': vrstica %u ima napako."
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Pomoč"
#~ msgid "Parsing "
#~ msgstr "Razčlenjevanje"
#~ msgid ""
#~ "Poedit installation is broken, cannot find application's home directory."
#~ msgstr ""
#~ "Namestitev Poedit je pokvarjena, domače mape aplikacije ni mogoče najti."
#~ msgid "Purge delete translations"
#~ msgstr "Odstrani zbrisane prevode"
#, fuzzy
#~ msgid "; charset="
#~ msgstr "Nabor znakov:"
#~ msgid ""
#~ "Cannot find resources file '%s'!\n"
#~ "Please reinstall Poedit."
#~ msgstr ""
#~ "Datoteke z viri '%s' ni mogoče najti!\n"
#~ "Ponovno namestite Poedit."
#~ msgid ""
#~ "Cannot find resources file '%s'!\n"
#~ "Poedit was configured to be installed in '%s'.\n"
#~ "You may try to set POEDIT_PREFIX environment variable to point\n"
#~ "to the location where you installed Poedit."
#~ msgstr ""
#~ "Datoteke z viri '%s' ni mogoče najti!\n"
#~ "Poedit je bil nastavljen za namestitev v '%s'.\n"
#~ "Nastavite spremenljivko POEDIT_PREFIX, da bo kazala na\n"
#~ "mesto, kamor ste namestili Poedit."
#~ msgid "Poedit Error"
#~ msgstr "Napaka Poedit"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.