Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
3931 lines (3181 sloc) 119 KB
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Laurent Cozic
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan@autistici.org>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: CliClient/app/command-cp.js:13
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Duplicerar anteckningarna som matchar <note> till [notebook]. Om ingen "
"anteckningsbok är angiven kopieras anteckningen i den aktuella "
"anteckningsboken."
#: CliClient/app/command-cp.js:24 CliClient/app/command-cp.js:27
#: CliClient/app/command-import.js:34 CliClient/app/command-mv.js:22
#: CliClient/app/command-mv.js:25 CliClient/app/command-use.js:21
#: CliClient/app/command-ren.js:23 CliClient/app/command-rmbook.js:25
#: CliClient/app/command-cat.js:25 CliClient/app/command-rmnote.js:25
#: CliClient/app/command-attach.js:21 CliClient/app/command-export.js:36
#: CliClient/app/command-export.js:40 CliClient/app/command-geoloc.js:20
#: CliClient/app/command-search.js:27 CliClient/app/command-set.js:32
#: CliClient/app/command-help.js:66 CliClient/app/command-todo.js:21
#: CliClient/app/command-tag.js:33 CliClient/app/command-tag.js:36
#: CliClient/app/command-tag.js:42 CliClient/app/command-tag.js:43
#: CliClient/app/command-tag.js:81 CliClient/app/command-tag.js:87
#: CliClient/app/command-done.js:20
#: ReactNativeClient/lib/services/InteropService.js:218
#: ReactNativeClient/lib/services/InteropService.js:239
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Kan inte hitta \"%s\"."
#: CliClient/app/command-ls.js:18
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Visar anteckningarna i den nuvarande anteckningsboken. Använd `ls /` för att "
"visa listan över anteckningsböcker."
#: CliClient/app/command-ls.js:27
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Visar endast de första övre <num> anteckningarna."
#: CliClient/app/command-ls.js:28
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr ""
"Sorterar objektet efter <field> (t.ex. title, updated_time, created_time)."
#: CliClient/app/command-ls.js:29
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Omvänder sorteringsordningen."
#: CliClient/app/command-ls.js:30
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Visar endast objekt av den specifika typen/typerna. Kan vara `n` för "
"anteckningar, `t` för att-göra eller `nt` för anteckningar och att-göra (t."
"ex. `-tt` skulle bara visa att-göra, medan `-ttd` skulle visa anteckningar "
"och att-göra."
#: CliClient/app/command-ls.js:31
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Antingen \"text\" eller \"json\""
#: CliClient/app/command-ls.js:32 CliClient/app/command-tag.js:18
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Använd långt listformat. Format är ID, NOTE_COUNT (för anteckningsbok), "
"DATE, TODO_CHECKED (för att-göra), TITLE"
#: CliClient/app/command-ls.js:63
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Välj en anteckningsbok först."
#: CliClient/app/command-import.js:14
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Importerar data till Joplin."
#: CliClient/app/command-import.js:25
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Källformat: %s"
#: CliClient/app/command-import.js:26
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Fråga inte om bekräftelse."
#: CliClient/app/command-import.js:27
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Output format: %s"
msgstr "Källformat: %s"
#: CliClient/app/command-import.js:47 ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:69
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Hittad: %d."
#: CliClient/app/command-import.js:48 ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:70
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Skapad: %d."
#: CliClient/app/command-import.js:49 ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:71
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Uppdaterad: %d."
#: CliClient/app/command-import.js:50 ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:72
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Överhoppad: %d."
#: CliClient/app/command-import.js:51 ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:73
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Resurser: %d."
#: CliClient/app/command-import.js:52 ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:74
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Taggad: %d."
#: CliClient/app/command-import.js:65
msgid "Importing notes..."
msgstr "Importerar anteckningar..."
#: CliClient/app/command-import.js:70 ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:89
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Anteckningarna har importerats: %s"
#: CliClient/app/help-utils.js:56
msgid "Enum"
msgstr "Enum"
#: CliClient/app/help-utils.js:56
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Typ: %s."
#: CliClient/app/help-utils.js:57
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Möjliga värden: %s."
#: CliClient/app/help-utils.js:71
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Standard: %s"
#: CliClient/app/help-utils.js:77
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Möjliga nycklar/värden:"
#: CliClient/app/command-server.js:14
#, javascript-format
msgid ""
"Start, stop or check the API server. To specify on which port it should run, "
"set the api.port config variable. Commands are (%s)."
msgstr ""
"Starta, stoppa eller kontrollera API-server. För att ange vilken port den "
"ska köra på, välj api.port konfiguration. Kommandon är (%s)."
#: CliClient/app/command-server.js:37
#, javascript-format
msgid "Server is already running on port %d"
msgstr "Servern körs redan på port %d"
#: CliClient/app/command-server.js:43
#, javascript-format
msgid "Server is running on port %d"
msgstr "Servern körs på port %d"
#: CliClient/app/command-server.js:43 CliClient/app/command-server.js:46
msgid "Server is not running."
msgstr "Servern körs inte."
#: CliClient/app/command-e2ee.js:18
#, fuzzy
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status`, `decrypt-file` and `target-status`."
msgstr ""
"Hanterar E2EE-konfiguration. Kommandon är `enable`,` disable`, `decrypt`,` "
"status` och `target-status`."
#: CliClient/app/command-e2ee.js:36 CliClient/app/command-e2ee.js:72
msgid "Enter master password:"
msgstr "Ange huvudlösenord:"
#: CliClient/app/command-e2ee.js:38 CliClient/app/command-e2ee.js:74
#: CliClient/app/command-e2ee.js:79
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operation avbruten"
#: CliClient/app/command-e2ee.js:47
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Startar dekryptering... Vänta eftersom det kan ta flera minuter beroende på "
"hur mycket som ska dekrypteras."
#: CliClient/app/command-e2ee.js:53
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypted items: %d"
msgstr "Antal dekrypterade objekt: %s / %s"
#: CliClient/app/command-e2ee.js:54
#, javascript-format
msgid "Skipped items: %d (use --retry-failed-items to retry decrypting them)"
msgstr ""
#: CliClient/app/command-e2ee.js:68
msgid "Completed decryption."
msgstr "Dekryptering färdig."
#: CliClient/app/command-e2ee.js:77
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:163
#, fuzzy
msgid "Confirm password:"
msgstr "Ange huvudlösenord:"
#: CliClient/app/command-e2ee.js:83
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:140
#, fuzzy
msgid "Passwords do not match!"
msgstr "Lösenordet kan inte vara tomt"
#: CliClient/app/command-e2ee.js:108
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:442
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:280
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: CliClient/app/command-e2ee.js:108
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:442
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:607
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:280
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"
#: CliClient/app/command-e2ee.js:108
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:280
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Kryptering är: %s"
#: CliClient/app/command-mkbook.js:12
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Skapar en ny anteckningsbok."
#: CliClient/app/command-mv.js:14
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Flyttar anteckningarna som matchar <note> till [notebook]."
#: CliClient/app/command-config.js:13
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Hämtar eller ställer in ett konfigureringsvärde. Om [value] inte anges "
"kommer det att visa värdet på [name]. Om varken [name] eller [value] anges, "
"kommer det att lista den nuvarande konfigurationen."
#: CliClient/app/command-config.js:18
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Visar även inte inställda och dolda konfigurationsvariabler."
#: CliClient/app/command-config.js:79
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#: CliClient/app/command-config.js:81
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
#: CliClient/app/command-use.js:12
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Växlar till [notebook] - alla ytterligare åtgärder kommer att hända inom "
"denna anteckningsbok."
#: CliClient/app/command-sync.js:28
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Synkroniserar med fjärrlagring."
#: CliClient/app/command-sync.js:32
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr ""
"Synkronisera till det angivna målet (standardvärde till sync.target-"
"konfigueringsvärde)"
#: CliClient/app/command-sync.js:77 CliClient/app/command-sync.js:91
#: ElectronClient/gui/OneDriveLoginScreen.min.js:40
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr "Autentisering slutfördes inte (mottog inte en autentiseringstoken)."
#: CliClient/app/command-sync.js:86
#: ElectronClient/gui/DropboxLoginScreen.min.js:42
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/dropbox-login.js:58
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
"För att tillåta Joplin att synkronisera med Dropbox, följ stegen nedan:"
#: CliClient/app/command-sync.js:87
#: ElectronClient/gui/DropboxLoginScreen.min.js:47
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/dropbox-login.js:59
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr ""
"Steg 1: Öppna den här webbadressen i din webbläsare för att godkänna "
"programmet:"
#: CliClient/app/command-sync.js:89
#: ElectronClient/gui/DropboxLoginScreen.min.js:57
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/dropbox-login.js:65
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr "Steg 2: Ange koden som tillhandahålls av Dropbox:"
#: CliClient/app/command-sync.js:101
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "Ej autentiserad med %s. Ange eventuella saknade uppgifter."
#: CliClient/app/command-sync.js:124
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Synkronisering pågår redan."
#: CliClient/app/command-sync.js:129
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Låsfilen hålls redan. Om du vet att ingen synkronisering sker, kan du ta "
"bort låsfilen vid \"%s\" och återuppta operationen."
#: CliClient/app/command-sync.js:175
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Synkroniseringsmål: %s (%s)"
#: CliClient/app/command-sync.js:177
#, fuzzy
msgid "Cannot initialise synchroniser."
msgstr "Kan inte initiera synkroniseraren."
#: CliClient/app/command-sync.js:179
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Startar synkronisering..."
#: CliClient/app/command-sync.js:202
msgid "Downloading resources..."
msgstr "Laddar ned resurser..."
#: CliClient/app/command-sync.js:226
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "Avbryter... vänta."
#: CliClient/app/command-ren.js:14
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr ""
"Byter namn på den angivna <item> (anteckning eller anteckningsbok) till "
"<name>."
#: CliClient/app/command-rmbook.js:13
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Tar bort den angivna anteckningsboken."
#: CliClient/app/command-rmbook.js:17
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Tar bort anteckningsboken utan att be om bekräftelse."
#: CliClient/app/command-rmbook.js:26
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/notes.js:154
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr ""
"Ta bort anteckningsboken? Alla anteckningar och delanteckningsböcker i den "
"här anteckningsboken tas bort också."
#: CliClient/app/command-mktodo.js:12
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Skapar en ny att-göra."
#: CliClient/app/command-mktodo.js:16 CliClient/app/command-mknote.js:16
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Anteckningar kan bara skapas i en anteckningsbok."
#: CliClient/app/command-cat.js:14
msgid "Displays the given note."
msgstr "Visar den angivna anteckningen."
#: CliClient/app/command-cat.js:18
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Visar fullständig information om anteckning."
#: CliClient/app/command-edit.js:17
msgid "Edit note."
msgstr "Redigera anteckning."
#: CliClient/app/command-edit.js:30
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Ingen textredigerare är definierad. Ange det med `config editor <editor-"
"path>`"
#: CliClient/app/command-edit.js:40
msgid "No active notebook."
msgstr "Ingen aktiv anteckningsbok."
#: CliClient/app/command-edit.js:46
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Anteckning finns inte: \"%s\". Skapa den?"
#: CliClient/app/app-gui.js:446
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr "För att ta bort en tagg, ta bort de associerade anteckningarna."
#: CliClient/app/app-gui.js:456
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr "Välj anteckningen eller anteckningsboken som ska tas bort först."
#: CliClient/app/app-gui.js:720
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Tryck Ctrl+D eller skriv \"exit\" för att avsluta programmet"
#: CliClient/app/command-rmnote.js:13
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Tar bort noterna som matchar <note-pattern>."
#: CliClient/app/command-rmnote.js:17
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Tar bort anteckningarna utan att be om bekräftelse."
#: CliClient/app/command-rmnote.js:27
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d anteckningar matchar det här mönstret. Ta bort dem?"
#: CliClient/app/command-rmnote.js:27
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:461
msgid "Delete note?"
msgstr "Ta bort anteckning?"
#: CliClient/app/command-attach.js:13
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Bifogar den angivna filen till anteckningen."
#: CliClient/app/command-version.js:11
msgid "Displays version information"
msgstr "Visar versionsinformation"
#: CliClient/app/command-version.js:16
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
#: CliClient/app/command-undone.js:12
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Märker en att-göra som inte fullständig."
#: CliClient/app/command-export.js:13
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Exporterar Joplin-data till den angivna sökvägen. Som standard exporterar "
"den hela databasen inklusive anteckningsböcker, anteckningar, taggar och "
"resurser."
#: CliClient/app/command-export.js:23
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Destinationsformat: %s"
#: CliClient/app/command-export.js:23
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Exporterar endast den angivna anteckningen."
#: CliClient/app/command-export.js:23
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Exporterar endast den angivna anteckningsboken."
#: CliClient/app/command-mknote.js:12
msgid "Creates a new note."
msgstr "Skapar en ny anteckning."
#: CliClient/app/main.js:80
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Skriv `joplin help` för användningsinformation."
#: CliClient/app/main.js:82
msgid "Fatal error:"
msgstr "Allvarligt fel:"
#: CliClient/app/command-geoloc.js:13
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Visar en geolokaliserings-webbadress för anteckningen."
#: CliClient/app/gui/NoteWidget.js:36
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Välkommen till Joplin!\n"
"\n"
"Skriv `:help shortcuts` för listan över snabbkommandon eller bara`:help` för "
"användningsinformation.\n"
"\n"
"Till exempel, för att skapa en anteckningsbok, tryck på `mb`; För att skapa "
"en anteckning, tryck på `mn`."
#: CliClient/app/gui/NoteWidget.js:48
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Ett eller flera objekt är för närvarande krypterade och du kan behöva ange "
"ett huvudlösenord. För att göra så skriv `e2ee decrypt`. Om du redan har "
"angett lösenordet dekrypteras de krypterade objekten i bakgrunden och kommer "
"snart att vara tillgängliga."
#: CliClient/app/gui/NoteWidget.js:50
#, fuzzy
msgid "You may also type `status` for more information."
msgstr "Fråga inte om bekräftelse."
#: CliClient/app/gui/FolderListWidget.js:31
msgid "Search:"
msgstr "Sök:"
#: CliClient/app/command-search.js:13
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Söker efter det givna <pattern> i alla anteckningarna."
#: CliClient/app/command-set.js:22
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Ställer in egenskapen <name> av den givna <note> till det angivna [value]. "
"Möjliga egenskaper är:\n"
"\n"
"%s"
#: CliClient/app/cli-utils.js:108
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Saknade obligatoriskt argument: %s"
#: CliClient/app/cli-utils.js:139 ReactNativeClient/lib/services/report.js:151
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: CliClient/app/cli-utils.js:143
msgid "Your choice: "
msgstr "Ditt val: "
#: CliClient/app/cli-utils.js:150
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Ogiltigt svar: %s"
#: CliClient/app/cli-utils.js:160 CliClient/app/app.js:136
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: CliClient/app/cli-utils.js:160 CliClient/app/app.js:136
msgid "n"
msgstr "n"
#: CliClient/app/base-command.js:15
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Kan inte ändra krypterat objekt"
#: CliClient/app/command-help.js:13
msgid "Displays usage information."
msgstr "Visar användningsinformation."
#: CliClient/app/command-help.js:36
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr "För information om hur du anpassar snabbkommandon, besök %s"
#: CliClient/app/command-help.js:44
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Snabbkommandon är inte tillgängliga i läge för kommandotolk."
#: CliClient/app/command-help.js:71
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Skriv `help [command]` för mer information om ett kommando; eller skriv "
"`help all` för fullständig användningsinformation."
#: CliClient/app/command-help.js:73
msgid "The possible commands are:"
msgstr "De möjliga kommandona är:"
#: CliClient/app/command-help.js:77
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"I ett kommando kan en anteckning eller anteckningsbok hänvisas till med "
"titeln eller ID eller med snabbkommandona `$n` eller `$b` för respektive den "
"för närvarande valda anteckningen eller anteckningsboken. `$c` kan användas "
"för att referera till det för närvarande valda objektet."
#: CliClient/app/command-help.js:79
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr ""
"För att flytta från en ruta till en annan, tryck på Tab eller Shift+Tab."
#: CliClient/app/command-help.js:80
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Använd pilarna och sid upp/ner för att bläddra i listorna och textområdena "
"(inklusive den här konsolen)."
#: CliClient/app/command-help.js:81
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "För att maximera/minimera konsolen trycker du på \"tc\"."
#: CliClient/app/command-help.js:82
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "För att komma in i kommandoradsläget, tryck på \":\""
#: CliClient/app/command-help.js:83
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "För att avsluta kommandoradsläge, tryck på ESC"
#: CliClient/app/command-help.js:84
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"För listan över snabbkommandon och konfigurationsinställningar, skriv `help "
"keymap`"
#: CliClient/app/command-todo.js:14
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command> kan antingen vara \"toggle\" eller \"clear\". Använd \"toggle"
"\" för att växla mellan givna uppgifter mellan slutförda och inte slutförda "
"tillstånd (Om målet är en vanlig anteckning kommer den att konverteras till "
"en att-göra). Använd \"clear\" för att konvertera uppgiften att-göra "
"tillbaka till en vanlig anteckning."
#: CliClient/app/command-exit.js:11
msgid "Exits the application."
msgstr "Avslutar programmet."
#: CliClient/app/app.js:61
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr "Mer än ett objekt matchar \"%s\". Begränsa din förfråga."
#: CliClient/app/app.js:91
msgid "No notebook selected."
msgstr "Ingen anteckningsbok vald."
#: CliClient/app/app.js:97
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Ingen anteckningsbok har angivits."
#: CliClient/app/app.js:136
msgid "N"
msgstr "N"
#: CliClient/app/app.js:136
msgid "y"
msgstr "y"
#: CliClient/app/app.js:169
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Avbryter bakgrundssynkronisering... vänta."
#: CliClient/app/app.js:254
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Inget sådant kommando: %s"
#: CliClient/app/app.js:302
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "Kommandot \"%s\" är endast tillgängligt i läge för grafiskt gränssnitt"
#: CliClient/app/command-status.js:13
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Visar sammanfattning om anteckningarna och anteckningsböckerna."
#: CliClient/app/command-status.js:44
msgid ""
"To retry decryption of these items. Run `e2ee decrypt --retry-failed-items`"
msgstr ""
#: CliClient/app/command-tag.js:14
#, fuzzy
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\", \"list\", or \"notetags\" to "
"assign or remove [tag] from [note], to list notes associated with [tag], or "
"to list tags associated with [note]. The command `tag list` can be used to "
"list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command> kan vara \"lägg till\", \"ta bort\" eller \"lisat\" för att "
"tilldela eller ta bort [tag] från [note], eller för att lista anteckningarna "
"som är associerade med [tag]. Kommandot `tag list` kan användas för att "
"lista alla taggar."
#: CliClient/app/command-tag.js:90
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Ogiltigt kommando: \"%s\""
#: CliClient/app/command-done.js:14
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Märker en att-göra som gjord."
#: CliClient/app/command-done.js:21
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Anteckning är inte en att-göra: \"%s\""
#: ElectronClient/bridge.js:101 ElectronClient/bridge.js:112
#: ElectronClient/bridge.js:125 ElectronClient/bridge.js:135
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:139
#: ElectronClient/gui/DialogButtonRow.min.js:30
#: ElectronClient/gui/PromptDialog.min.js:235
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:185
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:754 ElectronClient/app.js:618
#: ReactNativeClient/lib/components/ModalDialog.js:67
#: ReactNativeClient/lib/components/CameraView.js:182
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:150
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ElectronClient/bridge.js:112 ElectronClient/bridge.js:125
#: ElectronClient/gui/DialogButtonRow.min.js:38
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:296
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:660
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:319 ElectronClient/gui/SideBar.min.js:724
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:148
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:184
#: ElectronClient/gui/PromptDialog.min.js:242
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:744
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:153
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:94
#: ReactNativeClient/lib/shim-init-node.js:91
#: ReactNativeClient/lib/components/select-date-time-dialog.js:70
#: ReactNativeClient/lib/components/select-date-time-dialog.js:89
#: ReactNativeClient/lib/components/ModalDialog.js:70
#: ReactNativeClient/lib/components/CameraView.js:183
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:156
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:165
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:338
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:185
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:97
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:526
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ElectronClient/plugins/GotoAnything.min.js:454
#, fuzzy
msgid ""
"Type a note title or part of its content to jump to it. Or type # followed "
"by a tag name, or @ followed by a notebook name."
msgstr ""
"Skriv titeln på en anteckning för att hoppa till den. Skriv # följt av "
"namnet på en tagg, @ följt av namnet på en anteckningsbok eller / följt av "
"innehåll från en anteckning."
#: ElectronClient/plugins/GotoAnything.min.js:493
msgid "Goto Anything..."
msgstr ""
#: ElectronClient/InteropServiceHelper.js:147
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Exportera till \"%s\" som \"%s\" format. Vänta..."
#: ElectronClient/InteropServiceHelper.js:164
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Could not export notes: %s"
msgstr "Lyckades inte uppgradera huvudnyckel: %s"
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:138
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Nuvarande version är uppdaterad."
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:148
#, javascript-format
msgid "%s (pre-release)"
msgstr "%s (förhandsversion)"
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:152
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "En uppdatering är tillgänglig, vill du hämta den nu?"
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:152
#, javascript-format
msgid "Your version: %s"
msgstr "Din version: %s"
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:152
#, javascript-format
msgid "New version: %s"
msgstr "Ny version: %s"
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:153 ElectronClient/app.js:608
#: ReactNativeClient/lib/shim-init-node.js:91
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:524
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:153 ElectronClient/app.js:608
#: ReactNativeClient/lib/shim-init-node.js:91
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:525
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ElectronClient/checkForUpdates.js:153
msgid "Full Release Notes"
msgstr "Fullständig information om denna version"
#: ElectronClient/gui/NoteRevisionViewer.min.js:75
#, javascript-format
msgid "The note \"%s\" has been successfully restored to the notebook \"%s\"."
msgstr ""
"Den här anteckningen \"%s\" har framgångsrikt återställts till "
"anteckningsboken \"%s\"."
#: ElectronClient/gui/NoteRevisionViewer.min.js:100
#, fuzzy
msgid "This note has no history"
msgstr "Denna anteckning har ändrats:"
#: ElectronClient/gui/NoteRevisionViewer.min.js:142
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/useMessageHandler.js:110
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:865
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Länk eller meddelande stöds inte: %s"
#: ElectronClient/gui/NoteRevisionViewer.min.js:177
msgid "Restore"
msgstr "Återställ"
#: ElectronClient/gui/NoteRevisionViewer.min.js:178
#, javascript-format
msgid ""
"Click \"%s\" to restore the note. It will be copied in the notebook named "
"\"%s\". The current version of the note will not be replaced or modified."
msgstr ""
"Klicka på \"%s\" för att återställa anteckningen. Den kommer kopieras till "
"anteckningsboken som heter \"%s\". Den nuvarande versionen kommer inte att "
"ersättas eller modifieras."
#: ElectronClient/gui/NoteRevisionViewer.min.js:187
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1671
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:744
#: ElectronClient/gui/Header.min.js:316
#: ElectronClient/gui/Header/Header.min.js:302
#: ReactNativeClient/lib/commands/historyBackward.js:16
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:269
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:283
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:272
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:286
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:148
#, fuzzy, javascript-format
msgid ""
"Delete notebook \"%s\"?\n"
"\n"
"All notes and sub-notebooks within this notebook will also be deleted."
msgstr ""
"Ta bort anteckningsboken? Alla anteckningar och delanteckningsböcker i den "
"här anteckningsboken tas bort också."
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:273
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:287
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:161
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:184
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:46
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:94
#: ReactNativeClient/lib/components/screen-header.js:356
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:146
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:868
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:276
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Remove tag \"%s\" and its descendant tags from all notes?"
msgstr "Ta bort den här taggen från alla anteckningar?"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:278
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:292
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Ta bort den här sökningen från sidofältet?"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:337
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:382
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:154 ElectronClient/app.js:677
#: ElectronClient/app.js:727
msgid "Export"
msgstr "Exportera"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:660
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:724
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:338
msgid "Synchronise"
msgstr "Synkronisera"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:694
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:757
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:360
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/notes.js:189
#, fuzzy
msgid "All notes"
msgstr "anteckning"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:699
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:762
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:364
msgid "Notebooks"
msgstr "Anteckningsböcker"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:716
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/setTags.js:17
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:779
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1634
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1810
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:314
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/tags.js:101
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:841
msgid "Tags"
msgstr "Taggar"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:735
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:797
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:325
#, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Dekrypterar objekt: %d/%d"
#: ElectronClient/gui/SideBar/SideBar.min.js:740
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:802
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:330
#, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d/%d"
msgstr "Hämtar resurser: %d/%d"
#: ElectronClient/gui/SideBar/commands/focusElementSideBar.js:15
msgid "Sidebar"
msgstr "Sidofältet"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:144
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:260
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1547
msgid "strong text"
msgstr "stark text"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:145
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:261
#, fuzzy
msgid "emphasised text"
msgstr "betonad text"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:147
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:263
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1616
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr "Infoga hyperlänk"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:180
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:182
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:183
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:298
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:300
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:301
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1591
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1595
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1604
msgid "List item"
msgstr "Listobjekt"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:236
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:354
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:15
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:243
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:361
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/contextMenu.js:81
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:10
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:804 ElectronClient/app.js:618
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:250
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:368
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:20
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:291
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:457
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1085
msgid "Layout"
msgstr "Layout"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/CodeMirror/CodeMirror.js:291
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/AceEditor/AceEditor.js:457
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1085
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr ""
"Den här anteckningen har inget innehåll. Klicka på \"%s\" för att växla "
"redigeraren och redigera anteckningen."
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/plugins/lists.js:2151
#, fuzzy
msgid "Checkbox list"
msgstr "Kryssruta"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:470
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:642
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:1110
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:526
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:50
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1627
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1726
msgid "Attach file"
msgstr "Bifoga fil"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:535
msgid "Code Block"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:544
msgid "Inline Code"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:559
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:80
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1778
msgid "Insert Date Time"
msgstr "Infoga datumtid"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:903
msgid "Drop notes or files here"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:903
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:401
#, fuzzy
msgid "Code View"
msgstr "Kod"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteBody/TinyMCE/TinyMCE.js:903
#, javascript-format
msgid ""
"Please wait for all attachments to be downloaded and decrypted. You may also "
"switch to %s to edit the note."
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/useMessageHandler.js:70
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:833
msgid "There was an error downloading this attachment:"
msgstr "Något blev fel vid nedladdningen av denna bilaga:"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/useMessageHandler.js:73
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:835
#: ReactNativeClient/lib/services/ResourceEditWatcher.js:146
#, fuzzy
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet"
msgstr "Denna bilaga är inte nedladdad eller ännu inte dekrypterad."
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/contextMenu.js:39
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:778
msgid "Open..."
msgstr "Öppna..."
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/contextMenu.js:52
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:786
msgid "Save as..."
msgstr "Spara som..."
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/contextMenu.js:65
msgid "Reveal file in folder"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/contextMenu.js:73
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:797
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr "Kopiera sökväg till urklipp"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/utils/contextMenu.js:88
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:811
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Kopiera länkadress"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteEditor.js:283
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:2121
msgid "to-do"
msgstr "att-göra"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteEditor.js:283
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:2121
msgid "note"
msgstr "anteckning"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/NoteEditor.js:283
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:2121
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Skapar ny %s..."
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:25
msgid "Select all"
msgstr "Välj alla"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:30
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1690
msgid "Bold"
msgstr "Fet"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:35
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1698
msgid "Italic"
msgstr "Kursiv"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:40
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1710
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hyperlänk"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:45
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1718
msgid "Code"
msgstr "Kod"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:55
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1738
msgid "Numbered List"
msgstr "Numrerad lista"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:60
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1746
msgid "Bulleted List"
msgstr "Punktlista"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:65
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1754
msgid "Checkbox"
msgstr "Kryssruta"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:70
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1762
msgid "Heading"
msgstr "Rubrik"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/editorCommandDeclarations.js:75
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1770
msgid "Horizontal Rule"
msgstr "Horisontell regel"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/focusElementNoteTitle.js:15
msgid "Note title"
msgstr "Rubriken"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/showLocalSearch.js:15
msgid "Search in current note"
msgstr "Sök i aktuell anteckning"
#: ElectronClient/gui/NoteEditor/commands/focusElementNoteBody.js:15
msgid "Note body"
msgstr "Texten"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:26
#: ElectronClient/gui/FolderPropertiesDialog.min.js:21
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:163
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:38
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:27
msgid "Created"
msgstr "Skapad"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:28
msgid "Updated"
msgstr "Uppdaterad"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:29
#, fuzzy
msgid "Completed"
msgstr "Slutfört: %s"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:30
msgid "Location"
msgstr "Plats"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:31
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:32
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1253
#, fuzzy
msgid "Note History"
msgstr "Anteckningsboken"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:33
msgid "Markup"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:305
msgid "Previous versions of this note"
msgstr "Tidigare versioner av denna anteckning"
#: ElectronClient/gui/NotePropertiesDialog.min.js:382
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/showNoteProperties.js:16
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1834
msgid "Note properties"
msgstr "Anteckningens egenskaper"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:295
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Några objekt kan inte synkroniseras."
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:300
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:312
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:336
msgid "View them now"
msgstr "Visa dem nu"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:307
msgid "Some items cannot be decrypted."
msgstr "Några objekt kan inte dekrypteras."
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:319
#, fuzzy
msgid "One or more master keys need a password."
msgstr "Ange huvudlösenord:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:324
msgid "Set the password"
msgstr "Ställ in lösenord"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:331
#, fuzzy
msgid "One of your master keys use an obsolete encryption method."
msgstr "Ange huvudlösenord:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:343
msgid ""
"The default encryption method has been changed, you should re-encrypt your "
"data."
msgstr "Standardkrypteringsmetoden har ändrats, du bör omkryptera din data."
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:348
#, fuzzy
msgid "More info"
msgstr "Konfiguration"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/MainScreen.min.js:419
msgid "Search..."
msgstr "Sök..."
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/showNoteContentProperties.js:16
msgid "Statistics..."
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/renameFolder.js:17
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/renameTag.js:17
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:339 ElectronClient/gui/SideBar.min.js:389
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:129
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/renameFolder.js:26
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:292
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Byt namn på anteckningsbok:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/newTodo.js:16
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/newTodo.js:28
#: ReactNativeClient/lib/components/action-button.js:64
#: ReactNativeClient/setUpQuickActions.js:15
msgid "New to-do"
msgstr "Ny att-göra"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/toggleNoteList.js:15
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/toggleNoteList.js:26
#, fuzzy
msgid "Toggle note list"
msgstr "Anteckningsboken"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/toggleSidebar.js:15
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/toggleSidebar.js:26
msgid "Toggle sidebar"
msgstr "Växla sidofältet"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/editAlarm.js:19
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1642
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1828
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:826
msgid "Set alarm"
msgstr "Sätt alarm"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/editAlarm.js:31
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:417
msgid "Set alarm:"
msgstr "Ställ in alarm:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/exportPdf.js:19
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/exportPdf.js:30
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:549
msgid "PDF File"
msgstr "PDF-fil"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/newNote.js:20
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/newNote.js:47
#: ReactNativeClient/lib/components/action-button.js:73
#: ReactNativeClient/setUpQuickActions.js:14
msgid "New note"
msgstr "Ny anteckning"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/moveToFolder.js:17
#, fuzzy
msgid "Move to notebook"
msgstr "Flytta till anteckningsbok..."
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/moveToFolder.js:36
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:272
#, fuzzy
msgid "Move to notebook:"
msgstr "Flytta till anteckningsbok..."
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/toggleVisiblePanes.js:15
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Växla redigeringslayout"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/renameTag.js:26
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:313
msgid "Rename tag:"
msgstr "Byt namn på tagg:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/newNotebook.js:17
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/newNotebook.js:57
msgid "New notebook"
msgstr "Ny anteckningsbok"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/newNotebook.js:25
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:178
msgid "Notebook title:"
msgstr "Titel på anteckningsbok:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/showShareNoteDialog.js:15
#, fuzzy
msgid "Share note..."
msgstr "Dela"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/selectTemplate.js:23
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:448
msgid "Template file:"
msgstr "Fil för mall:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/setTags.js:44
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:221
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Lägg till eller ta bort taggar:"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/print.js:16
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: ElectronClient/gui/MainScreen/commands/print.js:25
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1321
#, fuzzy
msgid "Only one note can be printed at a time."
msgstr ""
"Endast en anteckning i taget kan bli utskriven eller exporterad till PDF."
#: ElectronClient/gui/NoteToolbar/NoteToolbar.js:32
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1656
#, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "I: %s"
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:290
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Remove tag \"%s\" from all notes?"
msgstr "Ta bort den här taggen från alla anteckningar?"
#: ElectronClient/gui/SideBar.min.js:304
#, fuzzy
msgid "New sub-notebook"
msgstr "Ny anteckningsbok"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:39
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr "Token har kopierats till urklipp!"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:69
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr "Web clipper-tjänsten är aktiverad och inställd för automatisk start."
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:76
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr "Tillstånd: Startad på port %d"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:82
#, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Tillstånd: %s"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:88
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr "Inaktivera Web Clipper-tjänsten"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:94
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr "Web clipper-tjänsten är inte aktiverad."
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:99
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr "Aktivera Web Clipper-tjänsten"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:122
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
"Joplin Web Clipper gör det möjligt att spara webbsidor och skärmdumpar från "
"din webbläsare till Joplin."
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:127
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr "För att kunna använda web Clipper måste du göra följande:"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:135
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr "Steg 1: Aktivera Clipper-tjänsten"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:140
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
"Denna tjänst tillåter webbläsarens tillägg att kommunicera med Joplin. När "
"du aktiverar den kan din brandvägg be dig ge tillstånd till Joplin att "
"lyssna på en viss port."
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:154
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr "Steg 2: Installera tillägget"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:159
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr "Hämta och installera det relevanta tillägget för din webbläsare:"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:174
msgid "Advanced options"
msgstr "Avancerade alternativ"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:179
msgid "Authorisation token:"
msgstr "Auktoriserings token:"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:189
msgid "Copy token"
msgstr "Kopiera token"
#: ElectronClient/gui/ClipperConfigScreen.min.js:195
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
"Denna auktorisering behövs endast för att tillåta tredjepartsprogram att "
"integrera med Joplin."
#: ElectronClient/gui/Root.min.js:89
msgid "OneDrive Login"
msgstr "OneDrive-inloggning"
#: ElectronClient/gui/Root.min.js:90
msgid "Dropbox Login"
msgstr "Dropbox-inloggning"
#: ElectronClient/gui/Root.min.js:91 ElectronClient/app.js:673
#: ElectronClient/app.js:724
msgid "Import"
msgstr "Importera"
#: ElectronClient/gui/Root.min.js:92 ElectronClient/app.js:561
msgid "Options"
msgstr "Inställningar"
#: ElectronClient/gui/Root.min.js:93
#, fuzzy
msgid "Note attachments"
msgstr "Bifoga fil"
#: ElectronClient/gui/Root.min.js:94 ElectronClient/app.js:500
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Synkroniseringstillstånd"
#: ElectronClient/gui/ExtensionBadge.min.js:10
msgid "Firefox Extension"
msgstr "Firefox Tillägg"
#: ElectronClient/gui/ExtensionBadge.min.js:17
msgid "Chrome Web Store"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/ExtensionBadge.min.js:44
msgid "Get it now:"
msgstr "Hämta den nu:"
#: ElectronClient/gui/ImportScreen.min.js:62
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr ""
"Ny anteckningsbok \"%s\" kommer att skapas och filen \"%s\" kommer att "
"importeras till den"
#: ElectronClient/gui/DropboxLoginScreen.min.js:67
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/dropbox-login.js:68
msgid "Submit"
msgstr "Skicka"
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:147
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:152
msgid "Custom order"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:147
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:152
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:147
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:152
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:370
msgid "Sort notes by"
msgstr "Sortera anteckningar efter"
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:147
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:152
#, javascript-format
msgid ""
"To manually sort the notes, the sort order must be changed to \"%s\" in the "
"menu \"%s\" > \"%s\""
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:148
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:153
#, fuzzy
msgid "Do it now"
msgstr "Hämta den nu:"
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:452
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:425
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr "Inga anteckningar här. Skapa en genom att klicka på \"Ny anteckning\"."
#: ElectronClient/gui/NoteList.min.js:452
#: ElectronClient/gui/NoteList/NoteList.min.js:425
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr ""
"Det finns för närvarande ingen anteckningsbok. Skapa en genom att klicka på "
"\"Ny anteckningsbok\"."
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:37
#: ReactNativeClient/lib/components/screen-header.js:362
msgid "Duplicate"
msgstr "Duplikat"
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:42
#, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "%s - Kopiera"
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:62
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Växla mellan antecknings- och att-göra-typ"
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:91
#, fuzzy
msgid "Switch to note type"
msgstr "Växla mellan antecknings- och att-göra-typ"
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:100
#, fuzzy
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Växla mellan antecknings- och att-göra-typ"
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:110
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:855
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Kopiera Markdown-länk"
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:178
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Delete note \"%s\"?"
msgstr "Ta bort anteckningar?"
#: ElectronClient/gui/utils/NoteListUtils.js:180
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Delete these %d notes?"
msgstr "Ta bort dessa anteckningar?"
#: ElectronClient/gui/FolderPropertiesDialog.min.js:22
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: ElectronClient/gui/FolderPropertiesDialog.min.js:23
msgid "Icon"
msgstr "Icon"
#: ElectronClient/gui/FolderPropertiesDialog.min.js:272
#, fuzzy
msgid "Notebook properties"
msgstr "Anteckningens egenskaper"
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:781
#, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Den här filen kunde inte öppnas: %s"
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1551
msgid "emphasized text"
msgstr "betonad text"
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1792
msgid "Click to stop external editing"
msgstr "Klicka för att stoppa extern redigering"
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1793
msgid "Watching..."
msgstr "Observerar..."
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1801
#: ElectronClient/commands/startExternalEditing.js:18
msgid "Edit in external editor"
msgstr "Redigera i extern redigerare"
#: ElectronClient/gui/NoteText.min.js:1852
#, fuzzy
msgid "Content Properties"
msgstr "Anteckningens egenskaper"
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:95
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:125
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:144
msgid "Master keys that need upgrading"
msgstr "Huvudnycklar behöver upgraderas"
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:149
msgid ""
"The following master keys use an out-dated encryption algorithm and it is "
"recommended to upgrade them. The upgraded master key will still be able to "
"decrypt and encrypt your data as usual."
msgstr ""
"Följande huvudnycklar använder en utdaterad krypteringsalgoritm, det är "
"rekommenderat att uppgradera dem. Den uppgraderade huvudnyckeln kommer "
"fortfarande att dekryptera och kryptera din data som vanligt. "
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:168
msgid "Upgrade"
msgstr "Uppgradera"
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:181
#, fuzzy
msgid "Re-encrypt data"
msgstr "Välj datum"
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:183
msgid ""
"The default encryption method has been changed to a more secure one and it "
"is recommended that you apply it to your data."
msgstr ""
"Standard krypteringsmetod har ändrats till en säkrare och det är "
"rekommenderat att du tillämpar den på din data."
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:183
msgid ""
"You may use the tool below to re-encrypt your data, for example if you know "
"that some of your notes are encrypted with an obsolete encryption method."
msgstr ""
"Du kan använda verktyget nedan för att omkryptera din data, exempelvis om du "
"vill veta om vissa av dina anteckningar är krypterade med en gammal "
"krypteringsmetod."
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:185
#, javascript-format
msgid ""
"In order to do so, your entire data set will have to be encrypted and "
"synchronised, so it is best to run it overnight.\n"
"\n"
"To start, please follow these instructions:\n"
"\n"
"1. Synchronise all your devices.\n"
"2. Click \"%s\".\n"
"3. Let it run to completion. While it runs, avoid changing any note on your "
"other devices, to avoid conflicts.\n"
"4. Once sync is done on this device, sync all your other devices and let it "
"run to completion.\n"
"\n"
"Important: you only need to run this ONCE on one device."
msgstr ""
"För att göra detta måste all din datauppsättning vara krypterad och "
"synkroniserad, det är bäst köra processen över natten.\n"
"\n"
"För att starta processen, följ dessa instruktioner:\n"
"\n"
"1. Synkronisera alla dina enheter.\\n\n"
"2. Klicka \\\"%s\\\"\n"
"3. Låt den köra färdigt. Medan den kör, undvik att göra ändringar i några "
"anteckningar på dina andra enheter för att undvika konflikter.\n"
"4. När synkroniseringen är färdig på denna enhet, synkronisera alla dina "
"andra enheter och låt processen köra färdigt.\n"
"\n"
"Viktigt: du behöver bara köra denna process EN gång på en enhet."
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:432
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:279
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/status.js:142
msgid "Status"
msgstr "Tillstånd"
#: ElectronClient/gui/EncryptionConfigScreen.min.js:437
msgid "Encryption is:"
msgstr "Kryptering är:"
#: ElectronClient/gui/StatusScreen.min.js:33
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Välj vart synkroniseringstillståndet ska exporteras till"
#: ElectronClient/gui/StatusScreen.min.js:71
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/status.js:112
msgid "Retry All"
msgstr "Försök alla igen"
#: ElectronClient/gui/StatusScreen.min.js:96
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/status.js:118
msgid "Retry"
msgstr "Försök igen"
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:165
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Skapa en anteckningsbok först."
#: ElectronClient/gui/MainScreen.min.js:171
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Skapa en anteckningsbok först"
#: ElectronClient/gui/PromptDialog.min.js:249
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:76
msgid "Words"
msgstr "Ord"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:77
msgid "Characters"
msgstr "Tecken"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:78
msgid "Characters excluding spaces"
msgstr "Tecken exklusive mellanslag"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:79
msgid "Lines"
msgstr "Rader"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:98
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:355
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:356
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:357
#, fuzzy
msgid "Editor"
msgstr "Redigera"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:99
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:355
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:356
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:358
#, fuzzy
msgid "Viewer"
msgstr "Visa"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:107
#, fuzzy
msgid "Statistics"
msgstr "Tillstånd"
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:111
#, javascript-format
msgid "Read time: %s min"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/NoteContentPropertiesDialog.js:112
#: ElectronClient/gui/ShareNoteDialog.js:175
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:82
msgid "This will open a new screen. Save your current changes?"
msgstr ""
"Det här kommer öppna ett nytt fönster. Vill du spara nurvarande förändringar?"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:170
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:307
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Kontrollera synkroniseringskonfigurationen"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:179
#, fuzzy
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd flagga: %s"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:183
#, fuzzy
msgid "Checking..."
msgstr "Avbryter..."
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:187
#: ReactNativeClient/lib/models/Resource.js:320
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Endast fel"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:198
msgid ""
"The Joplin Nextcloud App is either not installed or misconfigured. Please "
"see the full error message below:"
msgstr ""
"Joplin Nextcloud App finns antingen inte installerat eller är felinställd. "
"Vänligen se hela felmeddelandet nedan:"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:211
#, fuzzy
msgid "Show Log"
msgstr "Visa alla"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:224
msgid "Joplin Nextcloud App status:"
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:238
#, fuzzy
msgid "Check Status"
msgstr "Tillstånd"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:245
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:264
#, fuzzy
msgid "Show Advanced Settings"
msgstr "Avancerade alternativ"
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:521
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."
#: ElectronClient/gui/ConfigScreen.min.js:761
msgid "Apply"
msgstr "Tillämpa"
#: ElectronClient/gui/Header.min.js:267
#: ElectronClient/gui/Header/Header.min.js:253
msgid "Usage"
msgstr "Användning"
#: ElectronClient/gui/NoteList/commands/focusElementNoteList.js:15
#, fuzzy
msgid "Note list"
msgstr "Anteckningsboken"
#: ElectronClient/gui/Header/commands/focusSearch.js:15
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Sök i alla anteckningarna"
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:31
#, fuzzy
msgid "Title"
msgstr "titel"
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:35
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:39
#, fuzzy
msgid "Action"
msgstr "Plats"
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:42
#: ReactNativeClient/lib/path-utils.js:65
#: ReactNativeClient/lib/path-utils.js:101
#: ReactNativeClient/lib/models/BaseItem.js:720
msgid "Untitled"
msgstr "Utan titel"
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:93
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Delete attachment \"%s\"?"
msgstr "Ta bort anteckningar?"
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:139
msgid ""
"This is an advanced tool to show the attachments that are linked to your "
"notes. Please be careful when deleting one of them as they cannot be "
"restored afterwards."
msgstr ""
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:140
#, fuzzy
msgid "Please wait..."
msgstr "Kontrollerar... vänta."
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:142
msgid "No resources!"
msgstr "Inga resurser!"
#: ElectronClient/gui/ResourceScreen.js:144
#, javascript-format
msgid "Warning: not all resources shown for performance reasons (limit: %s)."
msgstr ""
"Varning: alla resurser visas inte för förbättrad prestanda (limit: %s)."
#: ElectronClient/gui/ShareNoteDialog.js:158
#, fuzzy
msgid "Synchronising..."
msgstr "Synkronisering"
#: ElectronClient/gui/ShareNoteDialog.js:160
#, fuzzy
msgid "Generating link..."
msgid_plural "Generating links..."
msgstr[0] "Skapar ny %s..."
msgstr[1] "Skapar ny %s..."
#: ElectronClient/gui/ShareNoteDialog.js:162
#, fuzzy
msgid "Link has been copied to clipboard!"
msgid_plural "Links have been copied to clipboard!"
msgstr[0] "Token har kopierats till urklipp!"
msgstr[1] "Token har kopierats till urklipp!"
#: ElectronClient/gui/ShareNoteDialog.js:165
msgid ""
"Note: When a note is shared, it will no longer be encrypted on the server."
msgstr ""
"Notera: När en anteckning delas kan den inte längre krypteras på servern."
#: ElectronClient/gui/ShareNoteDialog.js:170
#, fuzzy
msgid "Share Notes"
msgstr "Dela"
#: ElectronClient/gui/ShareNoteDialog.js:172
#, fuzzy
msgid "Copy Shareable Link"
msgid_plural "Copy Shareable Links"
msgstr[0] "Dela"
msgstr[1] "Dela"
#: ElectronClient/commands/stopExternalEditing.js:16
#, fuzzy
msgid "Stop external editing"
msgstr "Klicka för att stoppa extern redigering"
#: ElectronClient/commands/startExternalEditing.js:29
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Fel vid öppning av anteckning i redigeraren: %s"
#: ElectronClient/app.js:460
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Importerar från \"%s\" som \"%s\" format. Vänta..."
#: ElectronClient/app.js:522
#, fuzzy
msgid "Create note from template"
msgstr "Infoga datumtid"
#: ElectronClient/app.js:528
msgid "Create to-do from template"
msgstr "Skapa att göra-lista från mall"
#: ElectronClient/app.js:534
#, fuzzy
msgid "Insert template"
msgstr "Infoga datumtid"
#: ElectronClient/app.js:541
#, fuzzy
msgid "Open template directory"
msgstr "Joplin-exporteringskatalog"
#: ElectronClient/app.js:548
#, fuzzy
msgid "Refresh templates"
msgstr "Infoga datumtid"
#: ElectronClient/app.js:574
#, fuzzy
msgid "Note attachments..."
msgstr "Bifoga fil"
#: ElectronClient/app.js:596
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Revision: %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
#: ElectronClient/app.js:603
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
#: ElectronClient/app.js:605
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Client ID: %s"
msgstr "Slutfört: %s"
#: ElectronClient/app.js:606
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Sync Version: %s"
msgstr "Ny version: %s"
#: ElectronClient/app.js:607
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Profile Version: %s"
msgstr "Ny version: %s"
#: ElectronClient/app.js:608
#, javascript-format
msgid "Keychain Supported: %s"
msgstr ""
#: ElectronClient/app.js:630 ElectronClient/app.js:706
msgid "&File"
msgstr ""
#: ElectronClient/app.js:636 ElectronClient/app.js:905
msgid "About Joplin"
msgstr "Om Joplin"
#: ElectronClient/app.js:643
msgid "Preferences..."
msgstr "Inställningar..."
#: ElectronClient/app.js:653 ElectronClient/app.js:887
msgid "Check for updates..."
msgstr "Sök efter uppdateringar..."
#: ElectronClient/app.js:666 ElectronClient/app.js:719
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"
#: ElectronClient/app.js:692
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Dölj %s"
#: ElectronClient/app.js:699
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#: ElectronClient/app.js:712
msgid "Close Window"
msgstr "Stäng fönster"
#: ElectronClient/app.js:757
msgid "&Edit"
msgstr ""
#: ElectronClient/app.js:776
#, fuzzy
msgid "&View"
msgstr "Visa"
#: ElectronClient/app.js:782
msgid "Layout button sequence"
msgstr "Knappordning"
#: ElectronClient/app.js:822
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: ElectronClient/app.js:828
msgid "Actual Size"
msgstr "Faktiskt storlek"
#: ElectronClient/app.js:839 ElectronClient/app.js:845
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"
#: ElectronClient/app.js:852
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"
#: ElectronClient/app.js:860
#, fuzzy
msgid "&Note"
msgstr "Anteckning"
#: ElectronClient/app.js:870
#, fuzzy
msgid "&Tools"
msgstr "Verktyg"
#: ElectronClient/app.js:874
#, fuzzy
msgid "&Help"
msgstr "Hjälp"
#: ElectronClient/app.js:877
msgid "Website and documentation"
msgstr "Webbplats och dokumentation"
#: ElectronClient/app.js:881
#, fuzzy
msgid "Joplin Forum"
msgstr "Joplin v%s"
#: ElectronClient/app.js:884
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:495
msgid "Make a donation"
msgstr "Gör en donation"
#: ElectronClient/app.js:894
#, fuzzy
msgid "Toggle development tools"
msgstr "Anteckningsboken"
#: ElectronClient/app.js:1037
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Öppna %s"
#: ElectronClient/app.js:1039
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"
#: ReactNativeClient/lib/onedrive-api-node-utils.js:85
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Programmet har godkänts - du kan nu stänga den här webbläsarfliken."
#: ReactNativeClient/lib/onedrive-api-node-utils.js:87
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Programmet har godkänts."
#: ReactNativeClient/lib/onedrive-api-node-utils.js:115
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Öppna följande webbadress i webbläsaren för att verifiera programmet. "
"Programmet skapar en katalog i \"Apps/Joplin\" och kommer endast att läsa "
"och skriva filer i den här katalogen. Det kommer inte att ha tillgång till "
"några filer utanför den här katalogen eller till någon annan personlig "
"information. Ingen data kommer att delas med någon tredjepart."
#: ReactNativeClient/lib/registry.js:156
#, fuzzy
msgid ""
"Could not synchronise with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Det gick inte att synkronisera med OneDrive.\n"
"\n"
"Det här felet händer ofta när du använder OneDrive for Business, vilket "
"tyvärr inte kan stödjas.\n"
"\n"
"Tänk på att använda ett vanligt OneDrive-konto."
#: ReactNativeClient/lib/logger.js:178
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Okänd loggnivå: %s"
#: ReactNativeClient/lib/logger.js:187
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Okänt nivå-ID: %s"
#: ReactNativeClient/lib/SyncTargetAmazonS3.js:28
msgid "AWS S3"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/SyncTargetDropbox.js:25
msgid "Dropbox"
msgstr "Dropbox"
#: ReactNativeClient/lib/shim-init-node.js:90
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:523
#, javascript-format
msgid ""
"You are about to attach a large image (%dx%d pixels). Would you like to "
"resize it down to %d pixels before attaching it?"
msgstr ""
"Du håller på att bifoga en stor bild (%dx%d pixlar). Vill du ändra storleken "
"till %d pixlar innan du bifogar den?"
#: ReactNativeClient/lib/shim-init-node.js:156
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Kan inte komma åt %s"
#: ReactNativeClient/lib/models/Folder.js:28
#: ReactNativeClient/lib/models/Note.js:25
msgid "title"
msgstr "titel"
#: ReactNativeClient/lib/models/Folder.js:29
#: ReactNativeClient/lib/models/Note.js:26
msgid "updated date"
msgstr "uppdaterad datum"
#: ReactNativeClient/lib/models/Folder.js:89
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"
#: ReactNativeClient/lib/models/Folder.js:374
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Kan inte flytta anteckningsbok till den här platsen"
#: ReactNativeClient/lib/models/Folder.js:426
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr ""
"Anteckningsböcker kan inte namnges \"%s\", vilket är en reserverad titel."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:39
#, fuzzy
msgid "yes"
msgstr "Ja"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:39
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:40
#, javascript-format
msgid "(wysiwyg: %s)"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:40
#, fuzzy
msgid "no"
msgstr "n"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:43
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
"OBS! Om du ändrar denna plats så se till att du har en kopia på allt "
"innehåll innan du synkroniserar. Annars kommer samtliga filer att raderas. "
"Läs FAQ för mer information: %s"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:51
msgid "Light"
msgstr "Ljus"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:52
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:53
msgid "Dracula"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:54
msgid "Solarised Light"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:55
msgid "Solarised Dark"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:56
msgid "Nord"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:57
msgid "Aritim Dark"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:58
#, fuzzy
msgid "OLED Dark"
msgstr "Mörk"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:80
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Synkroniseringsmål"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:82
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Målet att synkronisera till. Varje synkroniseringsmål kan ha ytterligare "
"parametrar som heter `sync.NUM.NAME` (alla dokumenterade nedan)."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:104
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Katalog för att synkronisera med (absolut sökväg)"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:116
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Nextcloud-WebDAV-webbadress"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:127
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nextcloud-användarnamn"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:137
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Nextcloud-lösenord"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:149
msgid "WebDAV URL"
msgstr "WebDAV-webbadress"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:160
msgid "WebDAV username"
msgstr "WebDAV-användarnamn"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:170
msgid "WebDAV password"
msgstr "WebDAV-lösenord"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:189
msgid "AWS S3 bucket"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:200
msgid "AWS key"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:210
msgid "AWS secret"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:224
msgid "Attachment download behaviour"
msgstr "Beteende för nedladdning av bilaga"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:225
msgid ""
"In \"Manual\" mode, attachments are downloaded only when you click on them. "
"In \"Auto\", they are downloaded when you open the note. In \"Always\", all "
"the attachments are downloaded whether you open the note or not."
msgstr ""
"I \"Manuellt\" läge, bilagor laddas bara ner när du klickar på dem. I "
"\"Automatiskt\" laddas de ner när du öppnar anteckningen. I \"Alltid\" "
"laddas alla bilagor ner oavsett om du öppnar anteckningen eller inte."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:228
msgid "Always"
msgstr "Alltid"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:229
msgid "Manual"
msgstr "Manuellt"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:230
msgid "Auto"
msgstr "Automatiskt"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:247
msgid "Max concurrent connections"
msgstr "Max antal samtida anslutningar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:256
msgid "Language"
msgstr "Språk"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:266
msgid "Date format"
msgstr "Datumformat"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:285
msgid "Time format"
msgstr "Tidsformat"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:304
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:315
msgid "Automatically switch theme to match system theme"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:327
msgid "Preferred light theme"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:341
msgid "Preferred dark theme"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:346
#, fuzzy
msgid "Show note counts"
msgstr "Visa fältikon"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:355
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:357
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:358
msgid "Split View"
msgstr "Dela vy"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:355
#, fuzzy, javascript-format
msgid "%s / %s / %s"
msgstr "%s = %s (%s)"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:356
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:357
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:358
#, javascript-format
msgid "%s / %s"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:361
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Inte slutförda att-göra högst upp"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:362
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Visa slutförda att-göra"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:387
msgid "Auto-pair braces, parenthesis, quotations, etc."
msgstr "Para automatiskt hakparenteser, paranteser, situationstecken, etc."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:395
msgid "Use CodeMirror as the code editor (WARNING: BETA)."
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:397
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:415
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Omvänd sorteringsordning"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:404
#, fuzzy
msgid "Sort notebooks by"
msgstr "Sortera anteckningar efter"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:416
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Spara geolokalisering med anteckningar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:435
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "När du skapar en ny att-göra:"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:438
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:453
msgid "Focus title"
msgstr "Fokus på titel"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:439
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:454
msgid "Focus body"
msgstr "Fokus på huvuddel"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:450
msgid "When creating a new note:"
msgstr "När du skapar en ny anteckning:"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:464
msgid "Enable soft breaks"
msgstr "Aktivera mjuk radbrytning"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:465
msgid "Enable typographer support"
msgstr "Aktivera fast radbrytning"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:466
#, fuzzy
msgid "Enable math expressions"
msgstr "Aktivera kryptering"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:467
msgid "Enable Fountain syntax support"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:468
msgid "Enable Mermaid diagrams support"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:470
msgid "Enable ==mark== syntax"
msgstr "Aktivera ==mark== syntax"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:471
msgid "Enable footnotes"
msgstr "Aktivera fotnoter"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:472
msgid "Enable table of contents extension"
msgstr "Aktivera innehållsförteckningen"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:473
msgid "Enable ~sub~ syntax"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:474
msgid "Enable ^sup^ syntax"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:475
msgid "Enable deflist syntax"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:476
msgid "Enable abbreviation syntax"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:477
msgid "Enable markdown emoji"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:478
msgid "Enable ++insert++ syntax"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:479
msgid "Enable multimarkdown table extension"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:491
msgid "Show tray icon"
msgstr "Visa fältikon"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:493
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr "Obs: Fungerar inte i alla skrivbordsmiljöer."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:493
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
"Detta tillåter Joplin att köra i bakgrunden. Det är rekommenderat att "
"tillåta detta så att anteckningarna synkroniseras löpande. På det sättet "
"minskas risken för konflikter."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:497
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr "Starta programmet minimerat"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:516
msgid "Editor font size"
msgstr "Redigerarens teckenstorlek"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:524
#, fuzzy
msgid "Editor font"
msgstr "Redigerarens teckenstorlek"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:548
msgid "Editor font family"
msgstr "Redigerarens typsnittsfamilj"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:550
#, fuzzy
msgid ""
"This should be a *monospace* font or some elements will render incorrectly. "
"If the font is incorrect or empty, it will default to a generic monospace "
"font."
msgstr ""
"Detta måste vara *monospace*-typsnitt eller så kommer det inte att fungera "
"korrekt. Om typsnittet är felaktigt eller tomt, kommer ett standard generisk "
"monospace-typsnitt användas."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:589
msgid "Custom stylesheet for Joplin-wide app styles"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:595
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Uppdatera programmet automatiskt"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:596
msgid "Get pre-releases when checking for updates"
msgstr "Inkludera även förhandsversionen vid uppdateringar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:596
#, javascript-format
msgid "See the pre-release page for more details: %s"
msgstr "Se sidan för förhandsversioner för mer information: %s"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:604
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Synkroniseringsintervall"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:608
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:609
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:610
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d minuter"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:611
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d timme"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:612
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:613
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d timmar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:622
msgid "Text editor command"
msgstr "Textredigeringskommando"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:622
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Redigeringskommandot (kan inkludera argument) som används för att öppna en "
"anteckning. Om inget tillhandahålls försöker det automatiskt identifiera "
"standardredigeraren."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:623
msgid "Page size for PDF export"
msgstr "Sidstorlek för export till PDF"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:625
msgid "A4"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:626
msgid "Letter"
msgstr "Brev"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:627
msgid "A3"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:628
msgid "A5"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:629
msgid "Tabloid"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:630
msgid "Legal"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:633
msgid "Page orientation for PDF export"
msgstr "Sidorientering för export till PDF"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:635
msgid "Portrait"
msgstr "Lodrätt(Porträtt)"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:636
msgid "Landscape"
msgstr "Vågrätt(Landskap)"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:647
msgid "Keyboard Mode"
msgstr "Tangentbordsläge"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:650
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "Standard: %s"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:651
msgid "Emacs"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:652
msgid "Vim"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:667
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr "Anpassade TLS-certifikat"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:668
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
"Kommaseparerad lista över sökvägar till kataloger för att läsa certifikaten "
"från eller sökvägen till enskilda cert-filer. Till exempel: /my/cert_dir,/"
"other/custom.pem. Observera att om du ändrar TLS-inställningarna måste du "
"spara dina ändringar innan du klickar på \"Kontrollera "
"synkroniseringskonfiguration\"."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:680
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr "Ignorera TLS-certifikatfel"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:689
msgid "Fail-safe"
msgstr "Felsäker"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:690
msgid ""
"Fail-safe: Do not wipe out local data when sync target is empty (often the "
"result of a misconfiguration or bug)"
msgstr ""
"Felsäkert: Rensa inte lokal data när synkroniseringsmålet är tomt (beror "
"oftast på felkonfigurering eller en bugg)"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:694
msgid ""
"Specify the port that should be used by the API server. If not set, a "
"default will be used."
msgstr ""
"Specificera porten som ska användas av API-servern. Om det inte skrivs "
"kommer standardport att användas."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:702
#, fuzzy
msgid "Enable note history"
msgstr "Aktivera kryptering"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:712
msgid "days"
msgstr "dagar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:712
#, javascript-format
msgid "%d days"
msgstr "%d dagar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:714
msgid "Keep note history for"
msgstr "Spara anteckningshistorik i"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:741
msgid "Notebook list growth factor"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:743
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:756
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:769
msgid ""
"The factor property sets how the item will grow or shrink to fit the "
"available space in its container with respect to the other items. Thus an "
"item with a factor of 2 will take twice as much space as an item with a "
"factor of 1.Restart app to see changes."
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:754
msgid "Note list growth factor"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:767
msgid "Note area growth factor"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:919
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "Ogiltigt inställningsvärde: \"%s\". Möjliga värden är: %s."
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1247
#, fuzzy
msgid "General"
msgstr "Allmänna inställningar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1248
msgid "Synchronisation"
msgstr "Synkronisering"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1249
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1250
msgid "Note"
msgstr "Anteckning"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1251
msgid "Plugins"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1252
msgid "Application"
msgstr "Avslutar programmet"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1254
#, fuzzy
msgid "Encryption"
msgstr "Kryptering är:"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1255
#, fuzzy
msgid "Web Clipper"
msgstr "Web clipper-inställningar"
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1260
msgid ""
"These plugins enhance the Markdown renderer with additional features. Please "
"note that, while these features might be useful, they are not standard "
"Markdown and thus most of them will only work in Joplin. Additionally, some "
"of them are *incompatible* with the WYSIWYG editor. If you open a note that "
"uses one of these plugins in that editor, you will lose the plugin "
"formatting. It is indicated below which plugins are compatible or not with "
"the WYSIWYG editor."
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Setting.js:1261
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Anteckningar och inställningar lagras i: %s"
#: ReactNativeClient/lib/models/Resource.js:317
msgid "Not downloaded"
msgstr "Inte nedladdad"
#: ReactNativeClient/lib/models/Resource.js:318
#, fuzzy
msgid "Downloading"
msgstr "Laddar ned resurser..."
#: ReactNativeClient/lib/models/Resource.js:319
msgid "Downloaded"
msgstr "Nedladdad"
#: ReactNativeClient/lib/models/Resource.js:371
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Attachment conflict: \"%s\""
msgstr "Bifoga fil"
#: ReactNativeClient/lib/models/Resource.js:372
#, fuzzy, javascript-format
msgid ""
"There was a [conflict](%s) on the attachment below.\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Något blev fel vid nedladdningen av denna bilaga:"
#: ReactNativeClient/lib/models/Tag.js:384
#, fuzzy
msgid "Cannot move tag to this location."
msgstr "Kan inte flytta anteckningsbok till den här platsen"
#: ReactNativeClient/lib/models/Tag.js:429
msgid "Tag name cannot start or end with a `/`."
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Tag.js:431
msgid "Tag name cannot contain `//`."
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Tag.js:482
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr "Taggen \"%s\" finns redan. Välj ett annat namn."
#: ReactNativeClient/lib/models/Note.js:27
msgid "created date"
msgstr "skapad datum"
#: ReactNativeClient/lib/models/Note.js:28
msgid "custom order"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/models/Note.js:92
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Denna anteckning har inte geolokaliseringsinformation."
#: ReactNativeClient/lib/models/Note.js:466
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan inte kopiera anteckning till \"%s\" anteckningsbok"
#: ReactNativeClient/lib/models/Note.js:477
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan inte flytta anteckning till \"%s\" anteckningsbok"
#: ReactNativeClient/lib/models/BaseItem.js:719
msgid "Encrypted"
msgstr "Krypterad"
#: ReactNativeClient/lib/models/BaseItem.js:779
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Krypterade objekt kan inte ändras"
#: ReactNativeClient/lib/SyncTargetOneDriveDev.js:15
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (Endast för testning)"
#: ReactNativeClient/lib/BaseApplication.js:139
#: ReactNativeClient/lib/BaseApplication.js:152
#: ReactNativeClient/lib/BaseApplication.js:183
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Användning: %s"
#: ReactNativeClient/lib/BaseApplication.js:218
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Okänd flagga: %s"
#: ReactNativeClient/lib/SyncTargetOneDrive.js:25
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
#: ReactNativeClient/lib/components/select-date-time-dialog.js:65
msgid "Clear alarm"
msgstr "Ta bort alarm"
#: ReactNativeClient/lib/components/select-date-time-dialog.js:68
msgid "Save alarm"
msgstr "Spara alarm"
#: ReactNativeClient/lib/components/select-date-time-dialog.js:86
msgid "Select date"
msgstr "Välj datum"
#: ReactNativeClient/lib/components/select-date-time-dialog.js:88
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: ReactNativeClient/lib/components/CameraView.js:180
msgid "Permission to use camera"
msgstr "Tillåtelse att använda kameran"
#: ReactNativeClient/lib/components/CameraView.js:181
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr "Du måste ge tillåtelse att använda kameran."
#: ReactNativeClient/lib/components/screen-header.js:185
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Ta bort dessa anteckningar?"
#: ReactNativeClient/lib/components/screen-header.js:392
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Flytta till anteckningsbok..."
#: ReactNativeClient/lib/components/screen-header.js:433
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Flytta %d anteckningar till anteckningsboken \"%s\"?"
#: ReactNativeClient/lib/components/screen-header.js:451
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Tryck för att ställa in dekrypteringslösenordet."
#: ReactNativeClient/lib/components/screen-header.js:452
#, fuzzy
msgid "Some items cannot be synchronised. Press for more info."
msgstr "Några objekt kan inte synkroniseras."
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:126
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Notebook: %s"
msgstr "Anteckningsböcker"
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:132
#, fuzzy
msgid "Encrypted notebooks cannot be renamed"
msgstr "Krypterade objekt kan inte ändras"
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:312
#, fuzzy
msgid "New Notebook"
msgstr "Ny anteckningsbok"
#: ReactNativeClient/lib/components/side-menu-content.js:316
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:549
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
#: ReactNativeClient/lib/components/note-list.js:97
#, fuzzy
msgid "You currently have no notebooks."
msgstr "Ingen aktiv anteckningsbok."
#: ReactNativeClient/lib/components/note-list.js:101
#, fuzzy
msgid "Create a notebook"
msgstr "Skapar en ny anteckningsbok."
#: ReactNativeClient/lib/components/note-list.js:105
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr ""
"Det finns för närvarande inga anteckningar. Skapa en genom att klicka på (+)-"
"knappen."
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/config-shared.js:46
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "Kontrollerar... vänta."
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/config-shared.js:48
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Lyckades! Synkroniseringsinställningarna verkar vara korrekta."
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/config-shared.js:50
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
"Fel. Verifiera att URL, användarnamn, lösenord etc. är korrekta och att "
"destinationen är tillgänglig. Rapporterat fel var:"
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/dropbox-login-shared.js:39
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "Programmet har blivit godkänt!"
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/dropbox-login-shared.js:43
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
"Kunde inte auktorisera programmet:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Försök igen."
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/encryption-config-shared.js:31
msgid ""
"Please confirm that you would like to re-encrypt your complete database."
msgstr "Bekräfta att du vill omkryptera hela din databas."
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/encryption-config-shared.js:37
msgid "Your data is going to be re-encrypted and synced again."
msgstr "Din data kommer att omkrypteras och synkroniseras igen."
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/encryption-config-shared.js:47
msgid ""
"Please enter your password in the master key list below before upgrading the "
"key."
msgstr ""
"Uppge lösenordet i huvudnyckellistan nedan innan du uppgraderar nyckeln."
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/encryption-config-shared.js:56
msgid "The master key has been upgraded successfully!"
msgstr "Huvudnyckeln har framgångsrikt uppgraderats!"
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/encryption-config-shared.js:58
#, javascript-format
msgid "Could not upgrade master key: %s"
msgstr "Lyckades inte uppgradera huvudnyckel: %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/shared/encryption-config-shared.js:110
#, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Antal dekrypterade objekt: %s / %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/folder.js:87
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Anteckningsboken kunde inte sparas: %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/folder.js:109
msgid "Edit notebook"
msgstr "Redigera anteckningsbok"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/folder.js:110
#, fuzzy
msgid "Enter notebook title"
msgstr "Titel på anteckningsbok:"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/onedrive-login.js:109
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Logga in med OneDrive"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/onedrive-login.js:120
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/log.js:109
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/status.js:144
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/NoteTagsDialog.js:163
msgid "New tags:"
msgstr "Nya taggar:"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/NoteTagsDialog.js:178
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Skriv nya taggar eller välj från listan"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/dropbox-login.js:55
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Logga in med Dropbox"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/dropbox-login.js:66
msgid "Enter code here"
msgstr "Ange kod här"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:119
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Huvudnyckel %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:120
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:773
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Skapad: %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:122
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:151
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:137
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Lösenordet kan inte vara tomt"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:139
#, fuzzy
msgid "Confirm password cannot be empty"
msgstr "Lösenordet kan inte vara tomt"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:150
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Aktivera kryptering betyder att *alla* dina anteckningar och bilagor kommer "
"att synkroniseras och skickas krypterade till synkroniseringsmålet. Förlora "
"inte lösenordet eftersom det i säkerhetssyfte är det *enda* sättet att "
"dekryptera data! För att aktivera kryptering, ange ditt lösenord nedan."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:177
msgid "Enable"
msgstr "Aktivera"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:248
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Saknade huvudnycklar"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:249
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Huvudnycklarna med dessa ID används för att kryptera några av dina objekt, "
"men programmet har inte tillgång till dem. Det är troligt att de så "
"småningom kommer att hämtas via synkronisering."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:258
msgid "Disable encryption"
msgstr "Inaktivera kryptering"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:258
msgid "Enable encryption"
msgstr "Aktivera kryptering"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:264
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:316
msgid "Encryption Config"
msgstr "Kryptering-konfiguration"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/encryption-config.js:268
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advice on how to "
"enable it please check the documentation:"
msgstr ""
"För mer information om End-to-End Encryption (E2EE) och råd om hur du "
"aktiverar det finns i dokumentationen:"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/log.js:100
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:439
msgid "Log"
msgstr "Logg"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/log.js:117
msgid "Show all"
msgstr "Visa alla"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/log.js:117
msgid "Errors only"
msgstr "Endast fel"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:50
msgid "Warning"
msgstr "Varning"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:50
msgid ""
"In order to use file system synchronisation your permission to write to "
"external storage is required."
msgstr ""
"För att använda filsystemsynkronisering krävs din behörighet att skriva till "
"extern lagring."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:436
#, fuzzy
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:438
#, fuzzy
msgid "Sync Status"
msgstr "Tillstånd"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:441
#, fuzzy
msgid "Creating report..."
msgstr "Skapar ny %s..."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:441
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Exportera felsökningsrapport"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:443
msgid "Fixing search index..."
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:443
msgid "Fix search index"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:443
msgid ""
"Use this to rebuild the search index if there is a problem with search. It "
"may take a long time depending on the number of notes."
msgstr ""
"Använd detta för att återuppbygga sökindex om det finns sökproblem. Det kan "
"ta lång tid beroende på antal anteckningar."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:446
#, fuzzy
msgid "Exporting profile..."
msgstr "Importerar anteckningar..."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:446
#, fuzzy
msgid "Export profile"
msgstr "Joplin-exporteringsfil"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:446
msgid "For debugging purpose only: export your profile to an external SD card."
msgstr "Endast för felsökning: exportera din profil till ett externt SD-kort."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:461
#, fuzzy
msgid "More information"
msgstr "Konfiguration"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:471
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
"För att fungera korrekt behöver appen följande behörigheter. Aktivera dem i "
"dina telefoninställningar, i Appar > Joplin > Behörigheter"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:474
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
"- Lagring: för att tillåta att du bifoga filer till anteckningar och för att "
"aktivera filsystemsynkronisering."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:477
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr ""
"- Kamera: för att tillåta att du tar en bild och bifogar den till en "
"anteckning."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:480
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr ""
"- Plats: för att tillåta att information om geografisk plats läggs till i en "
"anteckning."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:509
msgid "Joplin website"
msgstr "Joplin-webbplats"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:537
#, javascript-format
msgid "Database v%s"
msgstr "Databas v%s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/config.js:543
#, javascript-format
msgid "FTS enabled: %d"
msgstr "FTS aktiverat: %d"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:97
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Denna anteckning har ändrats:"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:97
msgid "Save changes"
msgstr "Spara ändringar"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:97
msgid "Discard changes"
msgstr "Kassera ändringar"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:161
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr "Inget objekt med ID %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:180
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr "Denna bilaga är inte nedladdad eller ännu inte dekrypterad."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:184
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr ""
"Den mobila appen Joplin stöder för närvarande inte denna typ av länk: %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:188
#, javascript-format
msgid "Links with protocol \"%s\" are not supported"
msgstr "Länkar med protokoll \"%s\" stöds ej"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:618
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Bildstorlek som inte stöds: %s"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:774
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Updated: %s"
msgstr "Uppdaterad: %d."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:778
msgid "View on map"
msgstr "Visa på karta"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:785
msgid "Go to source URL"
msgstr "Gå till källans URL"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:813
#, fuzzy
msgid "Attach..."
msgstr "Sök..."
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:815
#, fuzzy
msgid "Choose an option"
msgstr "Visa avancerade inställningar"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:815
msgid "Take photo"
msgstr "Ta ett foto"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:815
msgid "Attach photo"
msgstr "Bifoga foto"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:815
msgid "Attach any file"
msgstr "Bifoga en fil"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:834
msgid "Share"
msgstr "Dela"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:848
msgid "Convert to note"
msgstr "Konvertera till anteckning"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:848
msgid "Convert to todo"
msgstr "Konvertera till att-göra"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:862
#, fuzzy
msgid "Properties"
msgstr "Anteckningens egenskaper"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:1042
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:1100
msgid "Add body"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/note.js:1150
#, fuzzy
msgid "Add title"
msgstr "titel"
#: ReactNativeClient/lib/components/screens/search.js:163
msgid "Search"
msgstr "Sök"
#: ReactNativeClient/lib/onedrive-api.js:342
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Kan inte uppdatera token: autentiseringsdata saknas. Om du startar "
"synkroniseringen igen kan det lösa problemet."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:94
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Skapade lokala objekt: %d."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:95
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Uppdaterade lokala objekt: %d."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:96
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Skapade fjärrobjekt: %d."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:97
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Uppdaterade fjärrobjekt: %d."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:98
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Borttagna lokala objekt: %d."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:99
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Borttagna fjärrobjekt: %d."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:100
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Hämtade objekt: %d/%d."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:102
msgid "Cancelling..."
msgstr "Avbryter..."
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:103
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Slutfört: %s"
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:104
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Senaste fel: %s"
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:204
msgid "Idle"
msgstr "Inaktiv"
#: ReactNativeClient/lib/synchronizer.js:205
msgid "In progress"
msgstr "Pågår"
#: ReactNativeClient/lib/JoplinServerApi.js:71
#, javascript-format
msgid ""
"Could not connect to the Joplin Nextcloud app. Please check the "
"configuration in the Synchronisation config screen. Full error was:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte ansluta till Joplin Nextcloud app. Kontrollera konfigurationen i "
"synkroniseringinställningarna. Fullständigt fel var:\n"
"\n"
"%s"
#: ReactNativeClient/lib/SyncTargetNextcloud.js:26
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
#: ReactNativeClient/lib/SyncTargetWebDAV.js:23
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#: ReactNativeClient/lib/SyncTargetFilesystem.js:18
msgid "File system"
msgstr "Filsystem"
#: ReactNativeClient/lib/commands/historyForward.js:16
msgid "Forward"
msgstr ""
#: ReactNativeClient/lib/commands/synchronize.js:17
#, fuzzy
msgid "Synchronize"
msgstr "Synkronisera"
#: ReactNativeClient/lib/services/InteropService_Exporter_Jex.js:29
msgid "There is no data to export."
msgstr "Det finns ingen data att exportera."
#: ReactNativeClient/lib/services/RevisionService.js:215
msgid "Restored Notes"
msgstr "Återställda anteckningar"
#: ReactNativeClient/lib/services/InteropService_Importer_Md.js:29
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Ange anteckningsboken som anteckningarna ska importeras till."
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:121
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Objekt som inte kan synkroniseras"
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:123
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Dessa objekt kommer att vara kvar på enheten men kommer inte att skickas "
"till synkroniseringsmålet. För att hitta dessa objekt, sök antingen efter "
"titel eller ID (som visas i parentes ovan)."
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:130
#, fuzzy, javascript-format
msgid "%s (%s) could not be uploaded: %s"
msgstr "Den här filen kunde inte öppnas: %s"
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:132
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Item \"%s\" could not be downloaded: %s"
msgstr "Den här filen kunde inte öppnas: %s"
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:142
#, fuzzy
msgid "Items that cannot be decrypted"
msgstr "Objekt som inte kan synkroniseras"
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:144
msgid ""
"Joplin failed to decrypt these items multiple times, possibly because they "
"are corrupted or too large. These items will remain on the device but Joplin "
"will no longer attempt to decrypt them."
msgstr ""
"Joplin misslyckades att dekryptera objekt flera gånger, möjligen på grund av "
"att de är korrupta eller för stora. Dessa objekt kommer finnas kvar på "
"enheten men Joplin kommer inte längre försöka dekryptera dem."
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:182
#, fuzzy
msgid "Attachments"
msgstr "Bifoga fil"
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:190
msgid "Downloaded and decrypted"
msgstr "Nedladdade och dekrypterade"
#: ReactNativeClient/lib/services/report.js:190