Skip to content

Latest commit

 

History

History
43 lines (31 loc) · 2.54 KB

glosy-wprowadzenie.md

File metadata and controls

43 lines (31 loc) · 2.54 KB
title Summary sidebar permalink folder
Standard WCAG i komentarze
glosy_sidebar
glosy-wprowadzenie
glosy

Cel i struktura działu Standard WCAG i komentarze

Celem tego działu jest pomoc w zrozumieniu wymagań dostępności - przybliżenie wszystkim standardu WCAG oraz objaśnienie różnych aspektów dostępności.

Znajdą się tutaj:

O glosach

Wytyczne dla dostępności internetowej (WCAG) zostały napisane językiem trudnym nawet dla specjalistów. Wymagają przełożenia nie tylko z języka angielskiego na polski, ale przede wszystkim na język prosty, zrozumiały dla „zwykłego” człowieka, a na pewno przez osoby, którym powierzono zadania związane z zapewnianiem dostępności cyfrowej, choć nie posiadają w tej mierze żadnego wykształcenia.

Temu celowi będą służyć glosy - objaśnienia standardu WCAG - zasad, wytycznych, kryteriów sukcesu, pojęć.

Słowo glosa oznacza odręczny dopisek czytelnika albo kopisty zawierający uwagę, komentarz do tekstu albo wyjaśnienie wyrazu lub miejsca w tekście. Współcześnie używa się go najczęściej na oznaczenie naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych lub tekstów prawniczych, zawierających ich analizę.

To znaczenie słowa glosa doskonale oddaje koncepcję objaśnień problemów dostępności oraz komentarzy do określonych przez WCAG kryteriów sukcesu, które opisują wymagania dostępności.

Budowa glosy

Glosy będą tworzone według takiego samego planu:

 • Tytuł - krótkie określenie problemu lub wymogu dostępności
 • Dlaczego to jest ważne? - wskazanie korzyści, jakie z rozwiązania problemu odniosą różne grupy użytkowników
 • Jak zapewnić dostępność?
  • powiązane kryterium sukcesu WCAG i zwięzłe objaśnienie
  • opis sposobu zapewnienia dostępności lub rozwiązania prroblemu
 • Zasoby
  • Techniki WCAG - łącza do odpowiednich Technik WCAG
  • Inne zasoby - łącza do zasobów rozważających opisywany problem

Jak możesz pomóc?

 • Zostań współtwórcą - napisz glosę. Prześlij nam swoją propozycję na Github.
 • Zgłoś poprawki, uwagi - skorzystaj z przycisku Popraw mnie pod tytułem opublikowanej glosy. Łącze skieruje Cie na stronę Github, na której możesz zaproponować poprawiony tekst lub dodać komentarz.