Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
363 lines (359 sloc) 7.68 KB
/* !!!!!!! DO NOT EDIT THIS FILE !!!!!!!
This file is built by opcode.pl from its data. Any changes made here
will be lost!
*/
typedef enum opcode {
OP_NULL, /* 0 */
OP_STUB, /* 1 */
OP_SCALAR, /* 2 */
OP_PUSHMARK, /* 3 */
OP_WANTARRAY, /* 4 */
OP_CONST, /* 5 */
OP_GVSV, /* 6 */
OP_GV, /* 7 */
OP_GELEM, /* 8 */
OP_PADSV, /* 9 */
OP_PADAV, /* 10 */
OP_PADHV, /* 11 */
OP_PADANY, /* 12 */
OP_PUSHRE, /* 13 */
OP_RV2GV, /* 14 */
OP_RV2SV, /* 15 */
OP_AV2ARYLEN, /* 16 */
OP_RV2CV, /* 17 */
OP_ANONCODE, /* 18 */
OP_PROTOTYPE, /* 19 */
OP_REFGEN, /* 20 */
OP_SREFGEN, /* 21 */
OP_REF, /* 22 */
OP_BLESS, /* 23 */
OP_BACKTICK, /* 24 */
OP_GLOB, /* 25 */
OP_READLINE, /* 26 */
OP_RCATLINE, /* 27 */
OP_REGCMAYBE, /* 28 */
OP_REGCRESET, /* 29 */
OP_REGCOMP, /* 30 */
OP_MATCH, /* 31 */
OP_QR, /* 32 */
OP_SUBST, /* 33 */
OP_SUBSTCONT, /* 34 */
OP_TRANS, /* 35 */
OP_SASSIGN, /* 36 */
OP_AASSIGN, /* 37 */
OP_CHOP, /* 38 */
OP_SCHOP, /* 39 */
OP_CHOMP, /* 40 */
OP_SCHOMP, /* 41 */
OP_DEFINED, /* 42 */
OP_UNDEF, /* 43 */
OP_STUDY, /* 44 */
OP_POS, /* 45 */
OP_PREINC, /* 46 */
OP_I_PREINC, /* 47 */
OP_PREDEC, /* 48 */
OP_I_PREDEC, /* 49 */
OP_POSTINC, /* 50 */
OP_I_POSTINC, /* 51 */
OP_POSTDEC, /* 52 */
OP_I_POSTDEC, /* 53 */
OP_POW, /* 54 */
OP_MULTIPLY, /* 55 */
OP_I_MULTIPLY, /* 56 */
OP_DIVIDE, /* 57 */
OP_I_DIVIDE, /* 58 */
OP_MODULO, /* 59 */
OP_I_MODULO, /* 60 */
OP_REPEAT, /* 61 */
OP_ADD, /* 62 */
OP_I_ADD, /* 63 */
OP_SUBTRACT, /* 64 */
OP_I_SUBTRACT, /* 65 */
OP_CONCAT, /* 66 */
OP_STRINGIFY, /* 67 */
OP_LEFT_SHIFT, /* 68 */
OP_RIGHT_SHIFT, /* 69 */
OP_LT, /* 70 */
OP_I_LT, /* 71 */
OP_GT, /* 72 */
OP_I_GT, /* 73 */
OP_LE, /* 74 */
OP_I_LE, /* 75 */
OP_GE, /* 76 */
OP_I_GE, /* 77 */
OP_EQ, /* 78 */
OP_I_EQ, /* 79 */
OP_NE, /* 80 */
OP_I_NE, /* 81 */
OP_NCMP, /* 82 */
OP_I_NCMP, /* 83 */
OP_SLT, /* 84 */
OP_SGT, /* 85 */
OP_SLE, /* 86 */
OP_SGE, /* 87 */
OP_SEQ, /* 88 */
OP_SNE, /* 89 */
OP_SCMP, /* 90 */
OP_BIT_AND, /* 91 */
OP_BIT_XOR, /* 92 */
OP_BIT_OR, /* 93 */
OP_NEGATE, /* 94 */
OP_I_NEGATE, /* 95 */
OP_NOT, /* 96 */
OP_COMPLEMENT, /* 97 */
OP_ATAN2, /* 98 */
OP_SIN, /* 99 */
OP_COS, /* 100 */
OP_RAND, /* 101 */
OP_SRAND, /* 102 */
OP_EXP, /* 103 */
OP_LOG, /* 104 */
OP_SQRT, /* 105 */
OP_INT, /* 106 */
OP_HEX, /* 107 */
OP_OCT, /* 108 */
OP_ABS, /* 109 */
OP_LENGTH, /* 110 */
OP_SUBSTR, /* 111 */
OP_VEC, /* 112 */
OP_INDEX, /* 113 */
OP_RINDEX, /* 114 */
OP_SPRINTF, /* 115 */
OP_FORMLINE, /* 116 */
OP_ORD, /* 117 */
OP_CHR, /* 118 */
OP_CRYPT, /* 119 */
OP_UCFIRST, /* 120 */
OP_LCFIRST, /* 121 */
OP_UC, /* 122 */
OP_LC, /* 123 */
OP_QUOTEMETA, /* 124 */
OP_RV2AV, /* 125 */
OP_AELEMFAST, /* 126 */
OP_AELEM, /* 127 */
OP_ASLICE, /* 128 */
OP_EACH, /* 129 */
OP_VALUES, /* 130 */
OP_KEYS, /* 131 */
OP_DELETE, /* 132 */
OP_EXISTS, /* 133 */
OP_RV2HV, /* 134 */
OP_HELEM, /* 135 */
OP_HSLICE, /* 136 */
OP_UNPACK, /* 137 */
OP_PACK, /* 138 */
OP_SPLIT, /* 139 */
OP_JOIN, /* 140 */
OP_LIST, /* 141 */
OP_LSLICE, /* 142 */
OP_ANONLIST, /* 143 */
OP_ANONHASH, /* 144 */
OP_SPLICE, /* 145 */
OP_PUSH, /* 146 */
OP_POP, /* 147 */
OP_SHIFT, /* 148 */
OP_UNSHIFT, /* 149 */
OP_SORT, /* 150 */
OP_REVERSE, /* 151 */
OP_GREPSTART, /* 152 */
OP_GREPWHILE, /* 153 */
OP_MAPSTART, /* 154 */
OP_MAPWHILE, /* 155 */
OP_RANGE, /* 156 */
OP_FLIP, /* 157 */
OP_FLOP, /* 158 */
OP_AND, /* 159 */
OP_OR, /* 160 */
OP_XOR, /* 161 */
OP_COND_EXPR, /* 162 */
OP_ANDASSIGN, /* 163 */
OP_ORASSIGN, /* 164 */
OP_METHOD, /* 165 */
OP_ENTERSUB, /* 166 */
OP_LEAVESUB, /* 167 */
OP_LEAVESUBLV, /* 168 */
OP_CALLER, /* 169 */
OP_WARN, /* 170 */
OP_DIE, /* 171 */
OP_RESET, /* 172 */
OP_LINESEQ, /* 173 */
OP_NEXTSTATE, /* 174 */
OP_DBSTATE, /* 175 */
OP_UNSTACK, /* 176 */
OP_ENTER, /* 177 */
OP_LEAVE, /* 178 */
OP_SCOPE, /* 179 */
OP_ENTERITER, /* 180 */
OP_ITER, /* 181 */
OP_ENTERLOOP, /* 182 */
OP_LEAVELOOP, /* 183 */
OP_RETURN, /* 184 */
OP_LAST, /* 185 */
OP_NEXT, /* 186 */
OP_REDO, /* 187 */
OP_DUMP, /* 188 */
OP_GOTO, /* 189 */
OP_EXIT, /* 190 */
OP_OPEN, /* 191 */
OP_CLOSE, /* 192 */
OP_PIPE_OP, /* 193 */
OP_FILENO, /* 194 */
OP_UMASK, /* 195 */
OP_BINMODE, /* 196 */
OP_TIE, /* 197 */
OP_UNTIE, /* 198 */
OP_TIED, /* 199 */
OP_DBMOPEN, /* 200 */
OP_DBMCLOSE, /* 201 */
OP_SSELECT, /* 202 */
OP_SELECT, /* 203 */
OP_GETC, /* 204 */
OP_READ, /* 205 */
OP_ENTERWRITE, /* 206 */
OP_LEAVEWRITE, /* 207 */
OP_PRTF, /* 208 */
OP_PRINT, /* 209 */
OP_SYSOPEN, /* 210 */
OP_SYSSEEK, /* 211 */
OP_SYSREAD, /* 212 */
OP_SYSWRITE, /* 213 */
OP_SEND, /* 214 */
OP_RECV, /* 215 */
OP_EOF, /* 216 */
OP_TELL, /* 217 */
OP_SEEK, /* 218 */
OP_TRUNCATE, /* 219 */
OP_FCNTL, /* 220 */
OP_IOCTL, /* 221 */
OP_FLOCK, /* 222 */
OP_SOCKET, /* 223 */
OP_SOCKPAIR, /* 224 */
OP_BIND, /* 225 */
OP_CONNECT, /* 226 */
OP_LISTEN, /* 227 */
OP_ACCEPT, /* 228 */
OP_SHUTDOWN, /* 229 */
OP_GSOCKOPT, /* 230 */
OP_SSOCKOPT, /* 231 */
OP_GETSOCKNAME, /* 232 */
OP_GETPEERNAME, /* 233 */
OP_LSTAT, /* 234 */
OP_STAT, /* 235 */
OP_FTRREAD, /* 236 */
OP_FTRWRITE, /* 237 */
OP_FTREXEC, /* 238 */
OP_FTEREAD, /* 239 */
OP_FTEWRITE, /* 240 */
OP_FTEEXEC, /* 241 */
OP_FTIS, /* 242 */
OP_FTEOWNED, /* 243 */
OP_FTROWNED, /* 244 */
OP_FTZERO, /* 245 */
OP_FTSIZE, /* 246 */
OP_FTMTIME, /* 247 */
OP_FTATIME, /* 248 */
OP_FTCTIME, /* 249 */
OP_FTSOCK, /* 250 */
OP_FTCHR, /* 251 */
OP_FTBLK, /* 252 */
OP_FTFILE, /* 253 */
OP_FTDIR, /* 254 */
OP_FTPIPE, /* 255 */
OP_FTLINK, /* 256 */
OP_FTSUID, /* 257 */
OP_FTSGID, /* 258 */
OP_FTSVTX, /* 259 */
OP_FTTTY, /* 260 */
OP_FTTEXT, /* 261 */
OP_FTBINARY, /* 262 */
OP_CHDIR, /* 263 */
OP_CHOWN, /* 264 */
OP_CHROOT, /* 265 */
OP_UNLINK, /* 266 */
OP_CHMOD, /* 267 */
OP_UTIME, /* 268 */
OP_RENAME, /* 269 */
OP_LINK, /* 270 */
OP_SYMLINK, /* 271 */
OP_READLINK, /* 272 */
OP_MKDIR, /* 273 */
OP_RMDIR, /* 274 */
OP_OPEN_DIR, /* 275 */
OP_READDIR, /* 276 */
OP_TELLDIR, /* 277 */
OP_SEEKDIR, /* 278 */
OP_REWINDDIR, /* 279 */
OP_CLOSEDIR, /* 280 */
OP_FORK, /* 281 */
OP_WAIT, /* 282 */
OP_WAITPID, /* 283 */
OP_SYSTEM, /* 284 */
OP_EXEC, /* 285 */
OP_KILL, /* 286 */
OP_GETPPID, /* 287 */
OP_GETPGRP, /* 288 */
OP_SETPGRP, /* 289 */
OP_GETPRIORITY, /* 290 */
OP_SETPRIORITY, /* 291 */
OP_TIME, /* 292 */
OP_TMS, /* 293 */
OP_LOCALTIME, /* 294 */
OP_GMTIME, /* 295 */
OP_ALARM, /* 296 */
OP_SLEEP, /* 297 */
OP_SHMGET, /* 298 */
OP_SHMCTL, /* 299 */
OP_SHMREAD, /* 300 */
OP_SHMWRITE, /* 301 */
OP_MSGGET, /* 302 */
OP_MSGCTL, /* 303 */
OP_MSGSND, /* 304 */
OP_MSGRCV, /* 305 */
OP_SEMGET, /* 306 */
OP_SEMCTL, /* 307 */
OP_SEMOP, /* 308 */
OP_REQUIRE, /* 309 */
OP_DOFILE, /* 310 */
OP_ENTEREVAL, /* 311 */
OP_LEAVEEVAL, /* 312 */
OP_ENTERTRY, /* 313 */
OP_LEAVETRY, /* 314 */
OP_GHBYNAME, /* 315 */
OP_GHBYADDR, /* 316 */
OP_GHOSTENT, /* 317 */
OP_GNBYNAME, /* 318 */
OP_GNBYADDR, /* 319 */
OP_GNETENT, /* 320 */
OP_GPBYNAME, /* 321 */
OP_GPBYNUMBER, /* 322 */
OP_GPROTOENT, /* 323 */
OP_GSBYNAME, /* 324 */
OP_GSBYPORT, /* 325 */
OP_GSERVENT, /* 326 */
OP_SHOSTENT, /* 327 */
OP_SNETENT, /* 328 */
OP_SPROTOENT, /* 329 */
OP_SSERVENT, /* 330 */
OP_EHOSTENT, /* 331 */
OP_ENETENT, /* 332 */
OP_EPROTOENT, /* 333 */
OP_ESERVENT, /* 334 */
OP_GPWNAM, /* 335 */
OP_GPWUID, /* 336 */
OP_GPWENT, /* 337 */
OP_SPWENT, /* 338 */
OP_EPWENT, /* 339 */
OP_GGRNAM, /* 340 */
OP_GGRGID, /* 341 */
OP_GGRENT, /* 342 */
OP_SGRENT, /* 343 */
OP_EGRENT, /* 344 */
OP_GETLOGIN, /* 345 */
OP_SYSCALL, /* 346 */
OP_LOCK, /* 347 */
OP_THREADSV, /* 348 */
OP_SETSTATE, /* 349 */
OP_METHOD_NAMED,/* 350 */
OP_max
} opcode;
#define MAXO 351
Something went wrong with that request. Please try again.