Skip to content
for test case
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/test
.gitignore
README.md

README.md

test-group

Інструкція до програми “Першокурсники”:

Програма складена таким чином, що при старті виводить сама всі необхідні дані (нижче наведений приклад консолі).

У програмі створені наступні класи: студент, група, інститут, професор.

Студент має ім'я, та кілька властивостей: присутній чи ні, відмінник, дисциплінований
(властивості студентів та імена задаються за допомогою Random)

Старостою може буте обраний відмінник та дисциплінований учень, якщо таких нема, визначається випадково.

При старті, програма виводить динамічні дані по учням, професорам та групах. 

Професор має такі властивості як ім'я та назву дисципліни яку він викладає, теж виводиться.

У інституті є кілька професорів, тому рахують вони присутність студентів по черзі.

Набір студентів, груп та професорів заданий з похибкою на Random для більш динамічного відтворення картини.

Всі частини програми виконані з класів, методів, масивів та об'єктів... майже цілком в традиціях ООП.

-------------------------------------- Приклад роботи програми ------------------------------------------------
------ Welcome to create an institute !--------
Name of my institute is : STI

Creation of the population: 
3 professors 17 groups and 375 students.

That our professors :
Ms.Helena mathematics
Mr.Cool astronomy
Ms.God astronomy

Selection of the group leader, get them names: 

Group is : ZZ-18 Leader: Hulio 
Group is : YY-18 Leader: Alexa 
Group is : ZZ-18 Leader: Alex 
Group is : XX-18 Leader: Alex 
Group is : EI-18 Leader: Patrick 
Group is : EA-18 Leader: Huan 
Group is : BEA-18 Leader: Pedro 
Group is : YY-18 Leader: Hulio 
Group is : EA-18 Leader: Alex 
Group is : EI-18 Leader: Alex 
Group is : AI-18 Leader: Patrick 
Group is : KAI-18 Leader: Alex 
Group is : OP-18 Leader: Patrick 
Group is : EA-18 Leader: Alex 
Group is : EI-18 Leader: Sandra 
Group is : OP-18 Leader: Natali 
Group is : YY-18 Leader: Josef 

Proffesor Ms.Helena in mathematics, roll call:
On : 221 Off : 153

Proffesor Mr.Cool in astronomy, roll call:
On : 221 Off : 153

Proffesor Ms.God in astronomy, roll call:
On : 221 Off : 153
You can’t perform that action at this time.