@katste katste released this Mar 24, 2016 · 9 commits to master since this release

Assets 2

Denna release inkluderar följande förändringar:

 • Skolbibliotek har fått skolenhetskod från Skolverket som externt id, som kommer med i export av öppet data till excel-fil
 • Tydligare meddelande när något inmatningsfält fått valideringsfel vid sparning och inskickning av enkäten
 • Variabel Elan104 (antal sökningar i licensierade bibliografiska databaser) visas i rapporter
 • Möjlighet att söka på bibliotekssigel i enkätlistningen på administrationssidan

@katste katste released this Feb 29, 2016 · 21 commits to master since this release

Assets 2

Buggfix i rapportsystemet. Vid hämtning av värden från tidigare års enkäter används i första hand sigel och i andra hand exakt matchning på biblioteksnamn (case-insensitive) för att söka fram enkäter.

@katste katste released this Feb 17, 2016 · 23 commits to master since this release

Assets 2
 • Överblick över insamlingen filtrerar bort samredovisade enkäter

@niklasl niklasl released this Jan 20, 2016 · 36 commits to master since this release

Assets 2
 • Visa även föregående år i formuläret för skapa utskick.
 • Fix av bugg som begränsar antalet enkäter i excel-exporter till 300.

@katste katste released this Jan 13, 2016 · 41 commits to master since this release

Assets 2

Releasen innehåller flera buggfixar och förbättrad kontroll av numerisk logik i enkätformuläret:

 • antal kursböcker på fråga 14 summeras
 • möjlighet att kopiera förklaringstexter i enkäten
 • förbättrad validering vid e-postinmatning
 • summeringskoll vid korssummering av totalsumma på fråga 12 i enkäten
 • fråga 10 och fråga 23 i enkäten: kontroll av "varav-siffror"
 • buggfix, inputfält visades inte ibland pga felaktig default tecken encoding
 • inmatningsfält för uppgifter som KB fyller i visas nu bara för inloggad admin-användare
 • i administrationsdelens översikt över insamling visas siffror både för rapporterande bibliotek samt alla enkäter
 • versionssnummer, länk till releasenotes samt miljö visas nu på första sidan
 • buggfix, förskjutning av variabelvärden vid export av enkätdata i administrationssystemet
 • PuL-info i enkätens introtext
 • buggfix, samredovisade bibliotek sorteras inte bort i administrationssystemet
 • fixad progress bar i enkäten

@katste katste released this Dec 9, 2015 · 65 commits to master since this release

Assets 2
 • Fix av bugg i conflicting_libraries-funktion som gjort att samma bibliotek dykt upp flera gånger i listning över vilka bibliotek som ingår i enkäten
 • Förbättrad säkerhet med hashat lösenord för uppdatering av biblioteksdata till surveys/update_library
 • Länk till karta över Sveriges alla offentligt finansierade bibliotek
 • Script för att ersätta sigel baserat på mappning i excelfil
 • Sigel syns i bibliotekstabellen på administrationssidan
 • Förändring av nycketltalsberäkning för aktiva låntagare

@katste katste released this Nov 13, 2015 · 75 commits to master since this release

Assets 2
 • ändrad domän bibstat.libris.kb.se -> bibstat.kb.se
 • apache gzip-komprimering för snabbare överföring av filer
 • uppdateringar för att anpassa systemet till ny enkätomgång
 • i enkäten: möjlighet att fylla i ’-’ i de fall där värdet inte är relevant, varning i form av modalruta om summor och delvärden inte stämmer överens, varning vid spara/skicka om summorna inte stämmer överens på fråga 14 samt fixar i validering och spara- och skicka-interaktionen
 • varning för gammal webbläsare (IE9 eller äldre)
 • varning om användaren lämnar sidan med osparade ändringar
 • sortering i enkät-administrationstabellen och tillägg av kolumn för när enkäten senast ändrats
 • variablers enhet syns i termer-tabellen
 • möjlighet att ta ut biblioteksdata till excel-fil via python commando-script
 • tester - fixar i python script och uppdaterade end-to-end-tester
 • lagt till script för piwik-analytics

@katste katste released this Oct 13, 2015 · 120 commits to master since this release

Assets 2

Optimering av excelexport av enkäter från adminsidan

@katste katste released this Oct 8, 2015 · 121 commits to master since this release

Assets 2

Buggfixar och optimering av excelexport av enkäter från administrationssidan. Implementation av end-to-end-tester av enkätformuläret.

Assets 2
 • Buggfix - validering gör att webbläsaren hänger sig. Oifyllda summeringsfält ger inte längre valideringsfel vid spara, utan bara vid inskickning, om fältet är obligatoriskt.
 • Buggfix - efter inskickning av enkäten visas ett meddelande längst upp i enkäten, i stället för alert
 • Nytt python-management-kommando för att exportera enkäter till Excelfil (som kan användas som separat script, t ex för schedulerad körning nattetid)
 • Refaktorisering av filstruktur för Excel-exportfiler

Verifierat på bibstat-stg.libris.kb.se
Funktionstestat i Internet Explorer 9 på Windows och i Firefox 38 och Chrome 45 på Mac