2018 için yapılcaklar listesi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
python.md

README.md

2018 To-Do Listesi

 1. Not Tutma Akışkanlığı Kazanmak -> ✓ o iş tamam.
 2. İngilizce Öğrenme -> başlangıç
 3. Python Öğrenme -> Eğlenceli şuanda..
 4. Bash ile uygulamalar hazırlama
 5. Domain Manager v3 Hazırlama - https://github.com/life/domain-manager
 6. Domain Manager İçin Docker İmajı Hazırlama
 7. İslamın Kızına (kitabını okuma)✓
 8. Java - Yeni Başlayanlar için (kitabını okuma fikir sahibi olma)
 9. Centos Sistemleri ve Sunucu Yönetimi (kitabını okuma fikir sahibi olma)
 10. Android Studio ile Programlama (kitabını okuma fikir sahibi olma)
 11. Kişisel Gelişim Yayınlarının Ses Olarak Dinleme Uygulaması (Android)
 12. Opencv Öğrenme (fikir sahibi olma, ufak projeler geliştirme)
 13. Blog Sayfamı Güncel Yazılarla Hayata Geçirme (Ayda 3 Yazı)
 14. 521 Podcasts Yayınlarının Metine Dönüştürme - https://github.com/life/521-podcasts
 15. İnsanlık 2.0 (2. Baskı) (kitabını okuma)

Neden To-Do Listesi ?

Takip ettiğim çoğu zaman faydalandığım @tayfunerbilen nin web sitesinde gördüm ve olmalı böyle şeyler yapılmalı diyip bende kendi listemi oluşturdum. Kendisine böyle bir şeye vesile olduğu için teşekkür ediyorum :) Sizde kendi listenizi oluşturup kendinize yatırım yapın. Hemen şimdi :)

Kabuğundan Çık Dünyayı Değiştir - Yazılım Sohbetleri (Serdar Doğruyol) - https://www.youtube.com/watch?v=CXSudtF5qhA