Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

Find Error Logs

Belirlediğiniz Ana Klasör altındaki error_logs dosyalarını bulup belirtiğiniz yere taşıyan basit bir kodcuk :) Şuanlık manuel açıp dosyaları okumanız gerekiyor :)

About

Find Error Logs

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages