Skip to content
Szablon jekyll-bloga dostosowany do Sigmy.
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
_layouts
_posts
css
images
.gitignore
README.markdown
_config.yml
atom.xml
index.html

README.markdown

Szablon jekyll-bloga

Dostosowany do konfiguracji serwera Sigma szablon bloga. Statyczne strony bloga generujemy za pomocą programu jekyll.

Instalacja

Klikamy w ikonkę fork i natępnie klonujemy sforkowanego bloga na swoje konto na serwerze Sigma. Klona umieszczamy w katalogu public_git, który musimy wcześniej utworzyć.

Cała procedura może wyglądać tak:

mkdir -p ~/public_git/
cd ~/public_git/
git clone git@github.com:⟨twój login na githubie⟩/jblog.git sp

gdzie nazwa katalogu sp to skrót (modulo polskie literki) od nazwy wykładu „Środowisko programisty”.

Jak zacząć?

Wpisy do bloga umieszczamy w katalogu _posts. Nazwy plików z postami tworzymy według schematu:

rok-miesiąc-dzień-tytuł.markdown

na przykład:

2009-06-12-jekyll-howto.markdown

Po napisaniu posta generujemy statyczną wersję bloga wykonując z katalogu z blogiem, czyli z katalogu ~/public_git/sp/ polecenie:

jekyll ~/public_html/sp

Po wykonaniu polecenia blog jest dostępny pod URI:

http://sigma.inf.ug.edu.pl/~⟨twój login na sigmie⟩/sp/

Kończymy instalację

W jBlogu jest kilka napisów, które należy wymienić na swoje, na przykład, w pliku index.html znajdziemy:

title: WB_Blog

w plikach _layouts/default.html i :_layouts/index.html

<meta name="author" content="Włodek Bzyl" />.
...

w pliku atom.xml:

<title>Włodek Bzyl</title>
<link href="http://inf.ug.edu.pl/~wbzyl/atom.xml" rel="self"/>
...

Logo przygotowałem w programie inkscape. Plik images/logo.svg w formacie SVG zawiera nazwę mojego bloga WB@jBlog. W pliku SVG literki składane są fontem OTF Cyklop. Komputerową wersję tego fontu przygotował Janusz M. Nowacki.

Gałąź nologo

Oczywiście można też przygotowac samemu logo. Ale przygotowanie fajnego logo może nieco potrwać.

Dlatego dopóki w jakimś programie graficznym nie przygotujemy sobie takiego logo, będziemy korzystać z tekstowego logo.

Na gałęzi nologo jest wersja jBloga z logo tekstowym. Wystarczy zamienić tekst logo w elemencie a w plikach default.html oraz index.html

<div id="logo" class="push-1 span-7">
  <a href="/sp/">WB@BLOG</a>
</div>

aby nowe logo pojawiło się na blogu.

Krótkie howto z zarządzania gałęziami

Zaczynamy od utworzenia gałęzi i przejścia na nią:

git branch -a nologo

Sprawdzamy, czy jesteśmy na nowej gałęzi:

git branch
master
* nologo

Gwiazdka * przy nologo pokazuje, że tak.

Dodajemy do arkusza stylów font wykorzystany w pliku png z logo:

@font-face {
  font-family: "Cyklop";
  src: url(fonts/Cyklop-Italic.otf) format("opentype");
  font-style: italic;
}

Przegladarka skorzysta z tego fontu o ile obsługuje web fonts.

Po tych i kilku innych poprawkach w kodzie wykonujemy polecenie:

git status

i jeśli wszystko jest OK, to:

git add .
git commit -m "gotowy kod z logo tekstowym"

Pozostaje tylko przesłać gałąź nologo na github.com:

git push origin nologo
Something went wrong with that request. Please try again.