Skip to content

Lokalizace

Michal Stanke edited this page Aug 18, 2019 · 1 revision

Lokalizaci (neboli překlad) Mintu zajišťuje český a slovenský na Launchpadu. Launchpad je webová aplikace pro překlad softwaru.

Pokud se chcete zapojit do překladů Mintu, navštivte stránku daného týmu na Launchpadu, kde najdete kontakt.

Odkazy

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.