Skip to content

Podpora uživatelů

Michal Stanke edited this page Aug 18, 2019 · 1 revision

Podpora uživatelů probíhá na fóru Linut Mint CZ&SK.

Pokud už jste zkušeným uživatelem Mintu a znáte odpovědi na pokládané otázky, neváhejte na ně rovnou odpovídat. Není k tomu potřeba žádné speciální oprávnění nebo schválení od ostatních členů. Pokud jste na fóru pravidelně a chtěli byste se o něj starat coby moderátor, kontaktujte prosím administrátorský tým.

Odkazy

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.