Skip to content

Webové stránky

Michal Stanke edited this page Oct 19, 2019 · 10 revisions

Linux-Mint-Czech.cz

Subdomény

WWW (hlavní web)

Vydání nové verze Mintu

Na webu uvádíme ke stažení nejnovější podporovanou verzi Mintu. Jakmile je v mirroru dostupná nová verze, je třeba upravit texty a odkazy na stránce Stažení Linux Mintu.

  1. Přihlaste se do administrace (odkaz výše).
  2. V nabídce vyberte Stránky.
  3. U stránky Stažení Linux Mintu klepněte na Upravit.
  4. Pro každé tlačítko s grafickým prostředím:
    1. přepište číslo verze v textu tlačítka,
    2. aktualizujte odkaz ke stažení dané varianty Mintu (po umístění kurzoru do textu tlačítka se odkaz zobrazí pod ním).
  5. Stránku uložte tlačítkem Aktualizovat.

Fórum

Infrastruktura

Český hosting

Další služby

GitHub

Uptime Robot

Google Analytics

Google Search Console

Google reCAPTCHA

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.