Linux Kafası'nın websitesi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Linux Kafası

Jekyll version MIT license Twitter Follow

Linux haberlerini takip edebileceğin bir haber platformu

Başlarken

Linux Kafası'nın web sitesi, Markdown formatında metin dosyaları oluşturalarak, Jekyll statik site üreticisi (Static Site Generator - SSG) sayesinde render ediliyor ve GitHub Pages üzerinde barındırılıyor.

Markdown formatında ki metin dosyaları elbette bilgisayarlar tarafından otomatik oluşmuyor — ileri aşamada belki 😧. Kısaca, katkıda bulunmak istiyorsanız katkıda bulunma (Contributing) rehberinden ne tür katkılarda bulunabileceğinizi görebilirsiniz ve aşağıda ki kurulum rehberine devam edebilirsiniz.

Gereksinimler

Kurulum

GitHub üstünde ki Wiki de Ruby, RubyGems, GCC ve Make kurulum detaylarını bulacaksınız.

git kod deposunun kopyasını makinamıza git clone ile alalım

$ git clone https://github.com/linuxkafasi/linuxkafasi.org.git
$ cd linuxkafasi.org

Ardından favori metin editörünüzü açın

$ atom .

Linux Kafası'nın ön izlemesini yapmak istiyorsanız aşağıda ki komutları da ayrıca çalıştırmanız gerek

$ bundle install --path vendor/bundle
$ bundle exec jekyll server

Arından internet tarayıcınızdan http://127.0.0.1:4000 e gidip yapacağınız değişiklikleri görebilirsiniz.

Lisans

Bu proje MIT Lisansı ile lisanslanmıştır - Daha fazla detay için LICENSE'e bakın

Aynı zamanda içerikler (Resimler, Videolar ve metinler) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.