Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1604 lines (1322 sloc) 59.293 kb
# Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: muffin.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-26 22:15+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-26 22:23+0300\n"
"Last-Translator: Ігар Грачышка <ihar.hrachyshka@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <i18n-bel-gnome@googlegroups.com>\n"
"Language: be\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:1
msgid "Windows"
msgstr "Вокны"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:2
msgid "View split on left"
msgstr "Падзяліць прагляд злева"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:3
msgid "View split on right"
msgstr "Падзяліць прагляд справа"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: ../src/compositor/compositor.c:492
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display \"%s"
"\"."
msgstr ""
"Іншы кампазітны кіраўнік вокнаў ужо абслугоўвае экран %i дысплея \"%s\"."
#: ../src/core/bell.c:307
msgid "Bell event"
msgstr "Падзея з сігналам"
#: ../src/core/core.c:157
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Невядомы запыт інфармацыі пра акно: %d"
#: ../src/core/delete.c:111
#, c-format
msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
msgstr "<tt>%s</tt> не адказвае на запыты."
#: ../src/core/delete.c:114
msgid "Application is not responding."
msgstr "Праграма не адказвае на запыты."
#: ../src/core/delete.c:119
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Вы можаце альбо крыху пачакаць адказу, альбо змусіць праграму да выхаду."
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Wait"
msgstr "_Пачакаць"
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Змусіць да выхаду"
#: ../src/core/display.c:361
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr ""
"Адсутнічае пашырэнне \"%s\", патрэбнае для ажыццяўлення кампазітнага вываду"
#: ../src/core/display.c:427
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Не ўдалося адкрыць X-дысплей аконнай сістэмы \"%s\"\n"
#: ../src/core/keybindings.c:852
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Нейкая іншая праграма ўжо выкарыстоўвае як скарот клавішу %s з "
"мадыфікатарамі %x\n"
#: ../src/core/main.c:206
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Выключыць злучэнне з кіраўніком сеансаў"
#: ../src/core/main.c:212
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Замяніць дзейнага кіраўніка вокнаў"
#: ../src/core/main.c:218
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Вызначыць ідэнтыфікатар для кіравання сеансам"
#: ../src/core/main.c:223
msgid "X Display to use"
msgstr "Патрэбны X-дысплей"
#: ../src/core/main.c:229
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Ініцыяваць сеанс з файла"
#: ../src/core/main.c:235
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Сінхронна выконваць выклікі X-сістэмы"
#: ../src/core/main.c:504
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Не ўдалося праглядзець каталог з матывамі аздаблення: %s\n"
#: ../src/core/main.c:520
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Не ўдалося адшукаць матыў аздаблення! Праверце, каб каталог %s існаваў і "
"змяшчаў звычайныя матывы.\n"
#: ../src/core/muffin.c:40
#, c-format
msgid ""
"muffin %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"muffin %s\n"
"Аўтарскія правы (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc. і інш.\n"
"Гэта свабоднае апраграмаванне. Умовы яго капіравання глядзіце ў выточным "
"кодзе праграмы.\n"
"Аўтары не даюць ніякіх гарантый, у тым ліку камерцыйнай вартасці праграмы і "
"наогул яе карысці.\n"
#: ../src/core/muffin.c:54
msgid "Print version"
msgstr "Вывесці нумар версіі праграмы"
#: ../src/core/muffin.c:60
msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
msgstr "Спіс плугінаў кампазітнага вываду, падзеленых коскамі"
#: ../src/core/prefs.c:1069
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Асаблівыя паводзіны для некаторых хібных праграм выключаныя. Некаторыя "
"праграмы могуць перастаць працаваць, як мае быць.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1144
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr "Не ўдалося разабраць азначэнне шрыфту \"%s\" з GSettings-ключа %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1210
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
"Значэнне \"%s\", знойдзенае ў базе канфігурацыйных даных, не азначае "
"мадыфікатар мышынай кнопкі\n"
#: ../src/core/prefs.c:1722
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
"Значэнне \"%s\", знойдзенае ў базе канфігурацыйных даных, не азначае "
"клавіятурны скарот \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:1819
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Прастора працы %d"
#: ../src/core/screen.c:730
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Экран %d на дысплеі \"%s\" хібны\n"
#: ../src/core/screen.c:746
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Экран %d на дысплеі \"%s\" ужо мае аконнага кіраўніка. Каб замяніць яго "
"новым, дадайце опцыю --replace.\n"
#: ../src/core/screen.c:773
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Не ўдалося пераняць вылучэнне кіраўніка вокнаў для экрана %d дысплея \"%s\"\n"
#: ../src/core/screen.c:828
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Экран %d на дысплеі \"%s\" ужо мае кіраўніка вокнаў\n"
#: ../src/core/screen.c:1013
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Не ўдалося вызваліць экран %d на дысплеі \"%s\"\n"
#: ../src/core/session.c:843 ../src/core/session.c:850
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Не ўдалося стварыць каталог \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:860
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Не ўдалося адкрыць файл сеанса \"%s\" для запісу: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1001
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Не ўдалося запісаць файл сеанса \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1006
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Не ўдалося закрыць файл сеанса \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1136
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Не ўдалося разабраць захаваны файл сеанса: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1185
#, c-format
msgid "<muffin_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"сустрэты атрыбут <muffin_session>, але мы ўжо маем ідэнтыфікатар сеанса"
#: ../src/core/session.c:1198 ../src/core/session.c:1273
#: ../src/core/session.c:1305 ../src/core/session.c:1377
#: ../src/core/session.c:1437
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Элемент <%2$s> мае невядомы атрыбут %1$s"
#: ../src/core/session.c:1215
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "укладзены тэг <window>"
#: ../src/core/session.c:1457
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Невядомы элемент %s"
#: ../src/core/session.c:1809
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Гэтыя вокны не падтрымліваюць функцыі захавання дзейнага ладу працы, і таму "
"іх прыйдзецца запусціць уручную пасля наступнага ўваходу ў сістэму."
#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Не ўдалося адкрыць адладачны журнал: %s\n"
#: ../src/core/util.c:121
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Не ўдалося выканаць fdopen() для журнальнага файла %s: %s\n"
#: ../src/core/util.c:127
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Журнальны файл %s адкрыты\n"
#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/muffin-message.c:149
#, c-format
msgid "Muffin was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
"Праграма \"Muffin\" была скампіляваная без падтрымкі падрабязнага "
"пратакаліравання\n"
#: ../src/core/util.c:290
msgid "Window manager: "
msgstr "Кіраўнік вокнаў: "
#: ../src/core/util.c:438
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Хіба ў кіраўніку вокнаў: "
#: ../src/core/util.c:471
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Перасцярога ад кіраўніка вокнаў: "
#: ../src/core/util.c:499
msgid "Window manager error: "
msgstr "Памылка кіраўніка вокнаў: "
#. first time through
#: ../src/core/window.c:7224
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"Акно %s прызначыла SM_CLIENT_ID для сябе, а не для акна WM_CLIENT_LEADER, як "
"таго вымагае спецыфікацыя ICCCM.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7887
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Акно %s уключыла для сябе MWM-уласцівасць, якая азначае незмяняльнасць "
"памеру, але разам з гэтым прызначыла для сябе мінімальны памер %d x %d і "
"максімальны памер %d x %d. Такія паводзіны не маюць сэнсу.\n"
#: ../src/core/window-props.c:309
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Праграма прызначыла памылковае значэнне _NET_WM_PID %lu\n"
#: ../src/core/window-props.c:426
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (на %s)"
#: ../src/core/window-props.c:1481
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Для %2$s вызначана хібнае акно WM_TRANSIENT_FOR 0x%1$lx.\n"
#: ../src/core/window-props.c:1492
#, c-format
msgid "WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx for %s would create loop.\n"
msgstr "WM_TRANSIENT_FOR акно 0x%lx для %s стварыла б цыкл.\n"
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
"Акно 0x%lx мае ўласцівасць %s,\n"
"якая мусіла мець тып %s, фармат %d,\n"
"а ў сапраўднасці мае тып %s, фармат %d, n_items %d.\n"
"Відаць, гэта хіба самой праграмы, а не кіраўніка вокнаў.\n"
"Акно мае загаловак=\"%s\", клас=\"%s\", назву=\"%s\"\n"
#: ../src/core/xprops.c:411
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Уласцівасць %s акна 0x%lx змяшчала хібныя для UTF-8 знакі\n"
#: ../src/core/xprops.c:494
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Уласцівасць %s акна 0x%lx змяшчала хібныя для UTF-8 знакі ў складніку %d "
"спіса\n"
#: ../src/muffin.desktop.in.h:1 ../src/muffin-wm.desktop.in.h:1
msgid "Muffin"
msgstr "Muffin"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:1
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr ""
"Клавіша-мадыфікатар для доступу да пашыраных аперацый кіравання вокнамі"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
"overview and application launching system. The default is intended to be the "
"\"Windows key\" on PC hardware. It's expected that this binding either the "
"default or set to the empty string."
msgstr ""
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:3
msgid "Attach modal dialogs"
msgstr "Прычапляць мадальныя дыялогавыя акенцы"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
"the parent window."
msgstr ""
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:5
msgid "Live Hidden Windows"
msgstr "Дзейныя схаваныя вокны"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
"other workspaces than the current one) should be kept alive."
msgstr ""
"Вызначае, ці трэба захоўваць дзейнымі схаваныя вокны (напрыклад, "
"мінімалізаваныя або вокны з іншых прастор працы)."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:7
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
"area. Dropping windows on the top screen edge maximizes them completely."
msgstr ""
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:9
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Працоўныя прасторы толькі на галоўным экране"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
"monitors or only for windows on the primary monitor."
msgstr ""
"Вызначае, ці трэба пераменьваць прасторы працы для вокнаў на ўсіх маніторах "
"або толькі на першым."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:11
msgid "No tab popup"
msgstr "Няма выплыўнога акенца"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Determines whether the use of popup and highlight frame should be disabled "
"for window cycling."
msgstr ""
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:13
msgid "Draggable border width"
msgstr "Шырыня аблямоўкі для перацягвання"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"The amount of total draggable borders. If the theme's visible borders are "
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
msgstr ""
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:15
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Выбраць акно з выплыўнога акенца"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:16
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Закрыць выплыўное акенца"
#: ../src/tools/muffin-message.c:123
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Правілы выкарыстання: %s\n"
#: ../src/ui/frames.c:1157
msgid "Close Window"
msgstr "Закрыць акно"
#: ../src/ui/frames.c:1160
msgid "Window Menu"
msgstr "Меню акна"
#: ../src/ui/frames.c:1163
msgid "Minimize Window"
msgstr "Мінімалізаваць акно"
#: ../src/ui/frames.c:1166
msgid "Maximize Window"
msgstr "Максімалізаваць акно"
#: ../src/ui/frames.c:1169
msgid "Restore Window"
msgstr "Аднавіць былы памер акна"
#: ../src/ui/frames.c:1172
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Скруціць акно ў загаловак"
#: ../src/ui/frames.c:1175
msgid "Unroll Window"
msgstr "Раскруціць акно з загалоўка"
#: ../src/ui/frames.c:1178
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Трымаць акно над астатнімі"
#: ../src/ui/frames.c:1181
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Прыбраць акно з верху"
#: ../src/ui/frames.c:1184
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Заўсёды на бачнай прасторы працы"
#: ../src/ui/frames.c:1187
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Змясціць акно на адзінай прасторы працы"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:69
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Мінімалізаваць"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:71
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ма_ксімалізаваць"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:73
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Скасаваць ма_ксімалізацыю"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:75
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Скруціць акно ў загаловак"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:77
msgid "_Unroll"
msgstr "Рас_круціць акно з загалоўка"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:79
msgid "_Move"
msgstr "_Перамясціць акно"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:81
msgid "_Resize"
msgstr "_Змяніць памер акна"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:83
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Перамясціць загаловак акна па _экране"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:86 ../src/ui/menu.c:88
msgid "Always on _Top"
msgstr "Заўсёды _наверсе"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:90
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Заўсёды на _бачнай прасторы працы"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:92
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Толькі на гэтай прасторы працы"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:94
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Перамясціць на прастору працы з_лева"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:96
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Перамясціць на прастору працы с_права"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:98
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Перамясціць на прастору працы з_верху"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:100
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Перамясціць на прастору працы з_нізу"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:104
msgid "_Close"
msgstr "_Закрыць акно"
#: ../src/ui/menu.c:204
#, c-format
msgid "Workspace %d%n"
msgstr "Прастора працы %d%n"
#: ../src/ui/menu.c:214
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Прастора працы 1_0"
#: ../src/ui/menu.c:216
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Прастора працы %s%d"
#: ../src/ui/menu.c:397
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "П_ерамясціць на іншую прастору працы"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:77
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:83
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:89
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:95
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:101
msgid "Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:107
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:113
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:119
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:125
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:131
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
#. * the width of the window and the second is the height.
#.
#: ../src/ui/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: ../src/ui/theme.c:253
msgid "top"
msgstr "верхнюю"
#: ../src/ui/theme.c:255
msgid "bottom"
msgstr "ніжнюю"
#: ../src/ui/theme.c:257
msgid "left"
msgstr "левую"
#: ../src/ui/theme.c:259
msgid "right"
msgstr "правую"
#: ../src/ui/theme.c:286
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "апісанне геаметрыі рамкі акна не вызначае %s граніцу"
#: ../src/ui/theme.c:305
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr ""
"апісанне геаметрыі рамкі акна не вызначае %s граніцу для аблямоўкі \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:342
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Прапорцыі кнопкі %g не маюць сэнсу"
#: ../src/ui/theme.c:354
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Апісанне геаметрыі рамкі акна не вызначае памер кнопак"
#: ../src/ui/theme.c:1067
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Градыент мусіць мець прынамсі два колеры"
#: ../src/ui/theme.c:1219
#, c-format
msgid ""
"GTK custom color specification must have color name and fallback in "
"parentheses, e.g. gtk:custom(foo,bar); could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Уласная спецыфікацыя колеру GTK мусіць змяшчаць назвы асноўнага і запаснога колераў "
"у дужках, напрыклад, gtk:custom(foo,bar). Не ўдалося разабраць \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1235
#, c-format
msgid ""
"Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-z0-9-"
"_ are valid"
msgstr ""
"Хібны знак \"%c\" у параметры color_name спецыфікацыі gtk:custom, дазволеныя толькі A-Za-z0-9-"
"_"
#: ../src/ui/theme.c:1249
#, c-format
msgid ""
"Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not "
"fit the format"
msgstr ""
"Фармат gtk:custom: \"gtk:custom(назва_колеру,запасны_колер)\"; \"%s\" не адпавядае "
"фармату"
#: ../src/ui/theme.c:1294
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Спецыфікацыя колеру GTK мусіць мець стан у квадратных дужках, напрыклад, gtk:"
"fg[NORMAL], дзе NORMAL - гэта стан. Не ўдалося разабраць \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1308
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Спецыфікацыя колеру GTK мусіць мець закрытыя квадратныя дужкі пасля стану, "
"напрыклад, gtk:fg[NORMAL], дзе NORMAL - гэта стан. Не ўдалося разабраць \"%s"
"\""
#: ../src/ui/theme.c:1319
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Незразумелы стан \"%s\" у спецыфікацыі колеру"
#: ../src/ui/theme.c:1332
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Незразумелы складнік колеру \"%s\" у спецыфікацыі колеру"
#: ../src/ui/theme.c:1361
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
"Фармат змяшанага колеру - \"blend/bg_color/fg_color/alpha\". \"%s\" не "
"адпавядае фармату."
#: ../src/ui/theme.c:1372
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Не ўдалося разабраць значэнне альфа \"%s\" ў змяшаным колеры"
#: ../src/ui/theme.c:1382
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""
"Значэнне альфа \"%s\" у змяшаным колеры не ўваходзіць у дыяпазон ад 0.0 да "
"1.0"
#: ../src/ui/theme.c:1429
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Фармат ценю - \"shade/base_color/factor\". \"%s\" не адпавядае фармату."
#: ../src/ui/theme.c:1440
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Не ўдалося разабраць каэфіцыент ценю \"%s\" у зацененым колеры"
#: ../src/ui/theme.c:1450
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Каэфіцыент ценю \"%s\" у зацененым колеры адмоўны"
#: ../src/ui/theme.c:1479
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Не ўдалося разабраць колер \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1790
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Каардынатны выраз змяшчае забаронены знак \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1817
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Каардынатны выраз змяшчае незразумелы лік з нефіксаванай коскай \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1831
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Каардынатны выраз змяшчае незразумелы цэлы лік \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1953
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Каардынатны выраз змяшчае невядомы аператар у пачатку гэтага тэксту: \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:2010
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Каардынатны выраз пусты ці незразумелы"
#: ../src/ui/theme.c:2121 ../src/ui/theme.c:2131 ../src/ui/theme.c:2165
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Каардынатны выраз вымагае дзялення на нуль"
#: ../src/ui/theme.c:2173
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Каардынатны выраз спрабуе ўжыць аператар дзялення па модулі для ліку з "
"нефіксаванай коскай"
#: ../src/ui/theme.c:2229
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"У каардынатным выразе ўжыты аператар \"%s\" там, дзе мусіў быць аперанд"
#: ../src/ui/theme.c:2238
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "У каардынатным выразе ўжыты аперанд там, дзе мусіў быць аператар"
#: ../src/ui/theme.c:2246
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Каардынатны выраз заканчваецца аператарам, а не аперандам"
#: ../src/ui/theme.c:2256
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"У каардынатным выразе за аператарам \"%c\" ідзе аператар \"%c\", але паміж "
"імі няма аперанда"
#: ../src/ui/theme.c:2407 ../src/ui/theme.c:2452
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "У каардынатным выразе невядомая зменная альбо канстанта \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:2506
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Прылада для разбору каардынатных выразаў перапоўніла свой буфер."
#: ../src/ui/theme.c:2535
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"У каардынатным выразе ўжытыя дужкі, якія закрываюцца, але няма тых, якія б "
"адкрываліся"
#: ../src/ui/theme.c:2599
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"У каардынатным выразе ўжытыя дужкі, якія адкрываюцца, але няма тых, якія б "
"закрываліся"
#: ../src/ui/theme.c:2610
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "У каардынатным выразе няма ні аператараў, ні аперандаў"
#: ../src/ui/theme.c:2822 ../src/ui/theme.c:2842 ../src/ui/theme.c:2862
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Матыў аздаблення змяшчае выраз, які стаў прычынай памылкі: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4533
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""
"Для гэтага стылю рамкі трэба вызначыць <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"whatever\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5066 ../src/ui/theme.c:5091
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Няма <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"што-небудзь\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5139
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Не ўдалося загрузіць матыў аздаблення \"%s\": %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:5275 ../src/ui/theme.c:5282 ../src/ui/theme.c:5289
#: ../src/ui/theme.c:5296 ../src/ui/theme.c:5303
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Для матыву аздаблення \"%2$s\" не прызначана <%1$s>"
#: ../src/ui/theme.c:5311
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"Стыль рамкі не вызначаны для вокнаў тыпу \"%s\" для матыву аздаблення \"%s\". Дадайце <window "
"type=\"%s\" style_set=\"штосьці\"/>."
#: ../src/ui/theme.c:5709 ../src/ui/theme.c:5771 ../src/ui/theme.c:5834
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Назвы канстантаў, вызначаных карыстальнікам, мусяць пачынацца з вялікай літары. \"%s\" не адпавядае гэтаму патрабаванню."
#: ../src/ui/theme.c:5717 ../src/ui/theme.c:5779 ../src/ui/theme.c:5842
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Канстанта \"%s\" ужо азначана"
#. Translators: This means that an attribute which should have been found
#. * on an XML element was not in fact found.
#.
#: ../src/ui/theme-parser.c:236
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Элемент <%2$s> не мае атрыбута \"%1$s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:265 ../src/ui/theme-parser.c:283
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Радок %d, знак %d: %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:479
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Атрыбут \"%s\" двойчы азначаны для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:503 ../src/ui/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "У гэтым кантэксце атрыбут \"%s\" элемента <%s> з'яўляецца хібным"
#: ../src/ui/theme-parser.c:594
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Не ўдалося інтэрпрэтаваць \"%s\" як цэлы лік"
#: ../src/ui/theme-parser.c:603 ../src/ui/theme-parser.c:658
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Спатканыя незразумелыя знакі \"%s\" у канцы ланцужка \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:613
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Цэлы лік %ld мусіць быць дадатным"
#: ../src/ui/theme-parser.c:621
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Цэлы лік %ld надта вялікі, максімальна дазволенае значэнне роўнае %d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:649 ../src/ui/theme-parser.c:765
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr ""
"Не ўдалося разабраць значэнне \"%s\" як дробны лік з нефіксаванай коскай"
#: ../src/ui/theme-parser.c:680 ../src/ui/theme-parser.c:708
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr ""
"Булева зменная можа мець значэнне \"true\" або \"false\", але не \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:735
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Вугал можа мець значэнне ад 0.0 да 360.0, а не %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:798
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Вартасць альфа мусіць быць ад 0.0 (нябачная) да 1.0 (поўнасцю непразрыстая), "
"а пададзена %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:863
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
"Хібны маштаб загалоўка \"%s\" (магчымыя значэнні: xx-small, x-small, small, "
"medium, large, x-large, xx-large)\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1019 ../src/ui/theme-parser.c:1082
#: ../src/ui/theme-parser.c:1116 ../src/ui/theme-parser.c:1219
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "Назва <%s> \"%s\" ужытая другі раз"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1031 ../src/ui/theme-parser.c:1128
#: ../src/ui/theme-parser.c:1231
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Продак <%s> \"%s\" не азначаны"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1141
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Памеры віджэта <%s> \"%s\" не азначаны"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1154
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> мусіць вызначыць або памеры віджэта, або продка, які мае памеры"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1196
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Трэба вызначыць фон для значэння альфа, каб яно мела сэнс"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1264
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Невядомы тып \"%s\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1275
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Невядомае значэнне style_set \"%s\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1283
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Тыпу акна \"%s\" ужо прызначаны збор стыляў"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1313 ../src/ui/theme-parser.c:1377
#: ../src/ui/theme-parser.c:1603 ../src/ui/theme-parser.c:2838
#: ../src/ui/theme-parser.c:2884 ../src/ui/theme-parser.c:3034
#: ../src/ui/theme-parser.c:3273 ../src/ui/theme-parser.c:3311
#: ../src/ui/theme-parser.c:3349 ../src/ui/theme-parser.c:3387
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Элемент <%s> забаронены ніжэй за <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1427 ../src/ui/theme-parser.c:1441
#: ../src/ui/theme-parser.c:1486
msgid ""
"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
"for buttons"
msgstr ""
"Немагчыма вызначыць для кнопак адначасова \"button_width\"/\"button_height\" "
\"aspect_ratio\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1450
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Адлегласць \"%s\" невядомая"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1495
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Каэфіцыент прапарцыянальнасці \"%s\" невядомы"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1557
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Аблямоўка \"%s\" невядомая"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1868
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Няма атрыбутаў \"start_angle\" ці \"from\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1875
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Няма атрыбутаў \"extent_angle\" ці \"to\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2115
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Незразумелае значэнне \"%s\" для тыпу градыента"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2193 ../src/ui/theme-parser.c:2568
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Незразумелы тып запаўнення \"%s\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2360 ../src/ui/theme-parser.c:2443
#: ../src/ui/theme-parser.c:2506
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Незразумелы стан \"%s\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2370 ../src/ui/theme-parser.c:2453
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Незразумелы цень \"%s\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2380
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Незразумелая стрэлка \"%s\" для элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2694 ../src/ui/theme-parser.c:2790
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "<draw_ops> з назвай \"%s\" не азначаны"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2706 ../src/ui/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Уключэнне тут draw_ops \"%s\" створыць цыклічную адсылку"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2917
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Невядомая пазіцыя \"%s\" для кавалка рамкі"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2925
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "У стылі рамкі ўжо ёсць кавалак у пазіцыі %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2942 ../src/ui/theme-parser.c:3019
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "<draw_ops> з назвай \"%s\" не азначаны"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2972
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Невядомая функцыя \"%s\" для кнопкі"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Функцыя кнопкі \"%s\" не існуе ў гэтай версіі (%d, патрэбна %d)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2994
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Невядомы стан \"%s\" для кнопкі"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3002
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "У стылі рамкі ўжо ёсць кнопка для функцыі %s, стану %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3073
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" - няправільнае значэнне для атрыбута \"focus\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3082
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" - няправільнае значэнне для атрыбута \"state\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3092
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Стыль \"%s\" не азначаны"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3113 ../src/ui/theme-parser.c:3136
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" - няправільнае значэнне для атрыбута \"resize\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
"Для максімалізаванага і зацененага стану нельга мець атрыбут \"resize\" у "
"элеменце <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3161
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Для максімалізаванага стану нельга мець атрыбут \"resize\" у элеменце <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3175 ../src/ui/theme-parser.c:3222
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Стыль для state %s, resize %s, focus %s ужо вызначаны"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3186 ../src/ui/theme-parser.c:3197
#: ../src/ui/theme-parser.c:3208 ../src/ui/theme-parser.c:3233
#: ../src/ui/theme-parser.c:3244 ../src/ui/theme-parser.c:3255
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Стыль для state %s, focus %s ужо вызначаны"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3294
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Немагчыма двойчы ўжыць draw_ops для элемента <piece> (матыў аздаблення "
"вызначыў атрыбут draw_ops, а таксама элемент <draw_ops>, або вызначыў два "
"элементы)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3332
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Немагчыма двойчы ўжыць draw_ops для элемента <button> (матыў аздаблення "
"вызначыў атрыбут draw_ops, а таксама элемент <draw_ops>, або вызначыў два "
"элементы)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3370
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Немагчыма двойчы ўжыць draw_ops для элемента <menu_icon> (матыў аздаблення "
"вызначыў атрыбут draw_ops, а таксама элемент <draw_ops>, або вызначыў два "
"элементы)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3434
#, c-format
msgid "Bad version specification '%s'"
msgstr "Хібная спецыфікацыя версіі \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3507
msgid ""
"\"version\" attribute cannot be used in metacity-theme-1.xml or metacity-"
"theme-2.xml"
msgstr ""
"Атрыбут \"version\" не можа быць ужыты ў metacity-theme-1.xml ці metacity-"
"theme-2.xml"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3530
#, c-format
msgid "Theme requires version %s but latest supported theme version is %d.%d"
msgstr "Матыў аздаблення патрабуе версію %s, але апошняя версія матываў, якая падтрымліваецца, - гэта %d.%d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3562
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr ""
"Самы вонкавы элемент у матыве аздаблення мусіць быць <metacity_theme>, а не <"
"%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3582
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Элемент <%s> забаронены ўнутры элементаў name/author/date/description"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3587
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Элемент <%s> забаронены ўнутры элемента <constant>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3599
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Элемент <%s> забаронены ўнутры элементаў distance/border/aspect_ratio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3621
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Элемент <%s> забаронены ўнутры элемента аперацыі малявання"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3631 ../src/ui/theme-parser.c:3661
#: ../src/ui/theme-parser.c:3666 ../src/ui/theme-parser.c:3671
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Элемент <%s> забаронены ўнутры элемента <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3899
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Для кавалка рамкі не вызначана элементаў draw_ops"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3914
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Для кнопкі не вызначана элементаў draw_ops"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3968
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Выкарыстанне тэксту ўнутры элемента <%s> забаронена"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4026 ../src/ui/theme-parser.c:4038
#: ../src/ui/theme-parser.c:4050 ../src/ui/theme-parser.c:4062
#: ../src/ui/theme-parser.c:4074
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
msgstr "<%s> двойчы вызначаны для гэтага матыву аздаблення"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Памылка пошуку правільнага файла для матыву аздаблення %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:99
msgid "_Windows"
msgstr "_Вокны"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:100
msgid "_Dialog"
msgstr "_Дыялогавае акенца"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:101
msgid "_Modal dialog"
msgstr "_Мадальнае дыялогавае акенца"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:102
msgid "_Utility"
msgstr "_Дапаможная праграма"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:103
msgid "_Splashscreen"
msgstr "_Экранная застаўка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:104
msgid "_Top dock"
msgstr "_Верхняя ўбудова"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:105
msgid "_Bottom dock"
msgstr "_Ніжняя ўбудова"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:106
msgid "_Left dock"
msgstr "_Левая ўбудова"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:107
msgid "_Right dock"
msgstr "_Правая ўбудова"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:108
msgid "_All docks"
msgstr "_Усе ўбудовы"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:109
msgid "Des_ktop"
msgstr "_Стол"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:115
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Адкрыць чарговае з гэтых вокнаў"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:117
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Гэта дэманстрацыйная кнопка са значком \"Адкрыць\""
#: ../src/ui/theme-viewer.c:119
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Гэта дэманстрацыйная кнопка са значком \"Выйсці\""
#: ../src/ui/theme-viewer.c:248
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Гэта ўзорнае паведамленне ва ўзорным дыялогавым акенцы"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:328
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Несапраўдны пункт меню %d\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Border-only window"
msgstr "Акно толькі з аблямоўкай"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:365
msgid "Bar"
msgstr "Стужка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:382
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Звычайнае акно праграмы"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:386
msgid "Dialog Box"
msgstr "Дыялогавае акенца"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Мадальнае дыялогавае акенца"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
msgid "Utility Palette"
msgstr "Дапаможная палітра"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Адчэпленае меню"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Аблямоўка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:406
msgid "Attached Modal Dialog"
msgstr "Прычапленае мадальнае дыялогавае акенца"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:739
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Выпрабаванне размяшчэння кнопак %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:768
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g мілісекунд, каб намаляваць адну рамку акна"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Правілы карыстання: metacity-theme-viewer [НАЗВА_МАТЫВУ]\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:820
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Памылка загрузкі матыву аздаблення: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:826
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Матыў аздаблення \"%s\" загружаны за %g секунд\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Звычайны шрыфт загалоўка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Small Title Font"
msgstr "Маленькі шрыфт загалоўка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:882
msgid "Large Title Font"
msgstr "Вялікі шрыфт загалоўка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:887
msgid "Button Layouts"
msgstr "Размяшчэнне кнопак"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:892
msgid "Benchmark"
msgstr "Выпрабаванне"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:944
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Месца для загалоўка акна"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1047
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"Намалявана %d рамак цягам %g секунд кліенцкага часу (%g мілісекунд на рамку) "
"і %g секунд каляндарнага часу, уключна з рэсурсамі X-сервера (%g мілісекунд "
"на рамку)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "выпрабаванне выразу пазіцыі вярнула TRUE, але паведаміла аб памылцы"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1268
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"выпрабаванне выразу пазіцыі вярнула FALSE, але не паведаміла аб памылцы"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1272
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Чакалася памылка, але звесткі не атрыманыя"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Чакалася памылка %d, але атрымана %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Атрымана нечаканая памылка: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1284
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "X-значэнне было %d, а чакалася %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1287
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "Y-значэнне было %d, а чакалася %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1352
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d каардынатных выразаў разабраныя за %g секунд (у сярэднім %g секунд)\n"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.