Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1890 lines (1516 sloc) 61.4 KB
# Hungarian translation of muffin
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the muffin package.
#
# Andras Timar <timar at gnome dot hu>, 2002, 2003.
# Gabor Sari <saga at externet dot hu>, 2003.
# Laszlo Dvornik <dvornik at gnome dot hu>, 2004.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: muffin master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-16 16:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-16 16:43+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:1
msgid "View split on left"
msgstr "Bal oldali felosztás megjelenítése"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:2
msgid "View split on right"
msgstr "Jobb oldali felosztás megjelenítése"
#: ../src/50-muffin-windows.xml.in.h:3
msgid "Windows"
msgstr "Ablakok"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: ../src/compositor/compositor.c:492
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display \"%s"
"\"."
msgstr ""
"Már fut egy másik kompozitáláskezelő a(z) %i képernyőn a(z) „%s” "
"megjelenítőn."
#: ../src/core/bell.c:307
msgid "Bell event"
msgstr "Csengetés esemény"
#: ../src/core/core.c:157
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Ismeretlen ablakinformáció-kérés: %d"
#: ../src/core/delete.c:111
#, c-format
msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
msgstr "<tt>%s</tt> nem válaszol."
#: ../src/core/delete.c:114
msgid "Application is not responding."
msgstr "Az alkalmazás nem válaszol."
#: ../src/core/delete.c:119
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Várhat egy kicsit a folytatódására, vagy kikényszerítheti az alkalmazás "
"teljes kilépését."
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Wait"
msgstr "Vá_rakozás"
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Erőltetett kilépés"
#: ../src/core/display.c:387
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Hiányzik a kompozit ablakkezeléshez szükséges %s kiterjesztés"
#: ../src/core/display.c:453
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nem sikerült megnyitni a(z) „%s” X Window rendszer képernyőt\n"
#: ../src/core/keybindings.c:852
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Valamely másik program már használja a(z) %s billentyűt %x módosítókkal "
"összekötve\n"
#: ../src/core/main.c:206
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "A munkamenet-kezelőhöz való csatlakozás tiltása"
#: ../src/core/main.c:212
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "A futó ablakkezelő helyettesítése"
#: ../src/core/main.c:218
msgid "Specify session management ID"
msgstr "A munkamenet-kezelő azonosítójának megadása"
#: ../src/core/main.c:223
msgid "X Display to use"
msgstr "A használandó X megjelenítő"
#: ../src/core/main.c:229
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "A munkamenet előkészítése a mentési fájlból"
#: ../src/core/main.c:235
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Az X-hívások szinkronná tétele"
#: ../src/core/main.c:504
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Témakönyvtár beolvasása sikertelen: %s\n"
#: ../src/core/main.c:520
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Nem található téma! Bizonyosodjon meg róla hogy a(z) %s létezik és "
"tartalmazza a szokásos témákat.\n"
#: ../src/core/muffin.c:40
#, c-format
msgid ""
"muffin %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"muffin %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., és mások\n"
"Ez egy szabad szoftver; lásd a forrást a másolás feltételeiről.\n"
"NINCS garancia; még az ELADHATÓSÁGRA vagy EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA "
"vonatkozólag sem.\n"
#: ../src/core/muffin.c:54
msgid "Print version"
msgstr "Verzió kinyomtatása"
#: ../src/core/muffin.c:60
msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
msgstr "Kompozitáló bővítmények vesszőkkel elválasztott listája"
#: ../src/core/prefs.c:1077
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"A hibás alkalmazások hibáinak megkerülése nincs engedélyezve. Néhány "
"alkalmazás lehet, hogy nem fog helyesen működni.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1152
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr ""
"Nem sikerült feldolgozni a(z) „%s” betűkészlet leírását a(z) „%s” GSettings "
"kulcsból\n"
#: ../src/core/prefs.c:1218
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
"A konfigurációs adatbázisban talált „%s” érvénytelen érték az egérgomb "
"módosítóhoz\n"
#: ../src/core/prefs.c:1739
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
"A konfigurációs adatbázisban talált „%s” nem érvényes érték a következő "
"billentyűkombinációhoz: „%s”\n"
#: ../src/core/prefs.c:1836
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "%d. munkaterület"
#: ../src/core/screen.c:730
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "A(z) %d képernyő a(z) „%s” megjelenítőn érvénytelen\n"
#: ../src/core/screen.c:746
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"A(z) %d képernyő a(z) „%s” megjelenítőn már rendelkezik egy ablakkezelővel; "
"próbálja a --replace opcióval helyettesíteni a jelenlegi ablakkezelőt.\n"
#: ../src/core/screen.c:773
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Nem sikerült beolvasni az ablakkezelő kiválasztását a(z) %d képernyőn a(z) "
"„%s” megjelenítőn\n"
#: ../src/core/screen.c:828
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "A(z) %d képernyőnek a(z) „%s” megjelenítőn már van ablakkezelője\n"
#: ../src/core/screen.c:1013
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nem sikerült elengedni a(z) %d képernyőt a(z) „%s” kijelzőn\n"
#: ../src/core/session.c:843 ../src/core/session.c:850
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nem lehet létrehozni a(z) „%s” könyvtárat: %s\n"
#: ../src/core/session.c:860
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nem sikerült a(z) „%s” munkamenet fájlt írásra megnyitni: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1001
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Hiba történt a(z) „%s” munkamenet fájl írása közben: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1006
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Hiba történt a(z) „%s” munkamenet fájl lezárása közben: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1136
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nem sikerült feldolgozni a mentett munkamenet fájlt: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1185
#, c-format
msgid "<muffin_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "A <muffin_session> attribútum megjelent, de már van munkamenet-azonosító"
#: ../src/core/session.c:1198 ../src/core/session.c:1273
#: ../src/core/session.c:1305 ../src/core/session.c:1377
#: ../src/core/session.c:1437
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Ismeretlen %s attribútum a(z) <%s> elemen"
#: ../src/core/session.c:1215
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "beágyazott <window> tag"
#: ../src/core/session.c:1457
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ismeretlen elem: %s"
#: ../src/core/session.c:1809
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Az alábbi ablakok nem támogatják az &quot;aktuális beállítások "
"mentését&quot;, emiatt ezeket a legközelebbi bejelentkezéskor manuálisan "
"újra kell indítania."
#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nem sikerült megnyitni a hibakeresési naplót: %s\n"
#: ../src/core/util.c:121
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nem sikerült megnyitni az fdopen()-nel a(z) „%s” naplófájlt: %s\n"
#: ../src/core/util.c:127
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "%s naplófájl megnyitva\n"
#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/muffin-message.c:149
#, c-format
msgid "Muffin was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "A Muffin ablakkezelőt a részletes mód támogatása nélkül fordították\n"
#: ../src/core/util.c:290
msgid "Window manager: "
msgstr "Ablakkezelő: "
#: ../src/core/util.c:438
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Hiba az ablakkezelőben: "
#: ../src/core/util.c:471
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Figyelmeztetés az ablakkezelőtől: "
#: ../src/core/util.c:499
msgid "Window manager error: "
msgstr "Hibaüzenet az ablakkezelőtől: "
#. first time through
#: ../src/core/window.c:7269
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"%s ablak az ICCCM specifikációval ellentétben a SM_CLIENT_ID-t magára "
"állította be, a WM_CLIENT_LEADER helyett.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7932
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"A(z) %s ablak egy MWM javaslatot állít be, ami szerint nem méretezhető át, "
"de mégis %d x %d minimális és %d x %d maximális értéket ad meg, amelynek így "
"nincs értelme.\n"
#: ../src/core/window-props.c:309
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Az alkalmazás hibás _NET_WM_PID-értéket állított be: %lu\n"
#: ../src/core/window-props.c:426
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (ezen: %s)"
#: ../src/core/window-props.c:1481
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr ""
"Érvénytelen WM_TRANSIENT_FOR ablak (0x%lx) került megadásra a következőhöz: "
"%s.\n"
#: ../src/core/window-props.c:1492
#, c-format
msgid "WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx for %s would create loop.\n"
msgstr "A WM_TRANSIENT_FOR ablak (0x%lx) ciklust hozna létre a következőhöz: %s.\n"
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
"A 0x%lx ablak %s tulajdonsággal rendelkezik\n"
"ennek %s típusúnak és %d formátumúnak kellett volna lennie, de\n"
"jelenleg %s típusú és %d formátumú a %d n_items.\n"
"Ez valószínűleg az alkalmazás hibája, nem pedig az ablakkezelőé.\n"
"Az ablak címe=„%s” osztálya=„%s” neve=„%s”\n"
#: ../src/core/xprops.c:411
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "A(z) %s tulajdonság a 0x%lx ablakon érvénytelen UTF-8 adatot tartalmazott\n"
#: ../src/core/xprops.c:494
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"A(z) %s tulajdonság a 0x%lx ablakon érvénytelen UTF-8 adatot tartalmazott a "
"lista %d. elemében\n"
#: ../src/muffin.desktop.in.h:1 ../src/muffin-wm.desktop.in.h:1
msgid "Muffin"
msgstr "Muffin"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:1
msgid "Attach modal dialogs"
msgstr "Kizárólagos párbeszédablakok csatolása"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:2
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Tab felugró kikapcsolása"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:3
msgid ""
"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
"other workspaces than the current one) should be kept alive."
msgstr ""
"Megadja, hogy a rejtett ablakok (minimalizált ablakok és a más "
"munkaterületeken lévő ablakok) életben maradjanak-e."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"Determines whether the use of popup and highlight frame should be disabled "
"for window cycling."
msgstr ""
"Megadja, hogy a felugró ablak és a kiemelő keret letiltandó-e az ablakok "
"közti lépkedéskor."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:5
msgid ""
"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
"monitors or only for windows on the primary monitor."
msgstr ""
"A munkaterület-váltás minden monitor ablakaihoz, vagy csak az elsődleges "
"monitor ablakaihoz történjen meg."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there's a "
"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
"gnome.desktop.wm.preferences)."
msgstr "A munkaterületek dinamikusan vannak-e kezelve, vagy a számuk rögzített (ezt a num-workspaces kulcs adja meg az org.gnome.desktop.wm.preferences fájlban)."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:7
msgid "Draggable border width"
msgstr "Húzható szegély szélessége"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:8
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr "Szélek csempézésének engedélyezése ablakok képernyőszélekre ejtésekor"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
"area. Dropping windows on the top screen edge maximizes them completely."
msgstr ""
"Ha engedélyezett, akkor a függőleges képernyőélekre ejtett ablakok "
"függőlegesen maximalizálva lesznek, vízszintesen pedig az elérhető terület "
"felét fogják elfoglalni. Az ablakok felső képernyőszélre ejtése teljesen "
"maximalizálja azokat."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:10
msgid "Live Hidden Windows"
msgstr "Élő rejtett ablakok"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:11
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "A kiterjesztett ablakkezelési műveletekhez használandó módosító"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:12
msgid "No tab popup"
msgstr "Nincs tab felugró"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:13
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Ablakok kiválasztása tab billentyűre felugró ablakból"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"The amount of total draggable borders. If the theme's visible borders are "
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
msgstr ""
"A húzható szegélyek teljes mennyisége. Ha a téma látható szegélyei nem "
"elegendők, akkor láthatatlan szegélyek kerülnek hozzáadásra ezen érték "
"eléréséhez."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:15
msgid ""
"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
"overview and application launching system. The default is intended to be the "
"\"Windows key\" on PC hardware. It's expected that this binding either the "
"default or set to the empty string."
msgstr ""
"Ez a kulcs indítja az „átfedést”, amely egy kombinációs ablakáttekintés és "
"alkalmazásindító rendszer. Az alapértelmezés a „Windows” billentyű PC "
"hardver esetén. Ezt vagy az alapértelmezetten, vagy üresen kell hagyni."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
"the parent window."
msgstr ""
"Ha igazra van állítva, akkor a kizárólagos ablakok nem önálló címsorral, "
"hanem a szülőablak címsorához csatolva jelennek meg, és a szülőablakkal "
"együtt kerülnek mozgatásra."
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:17
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Munkaterületek dinamikus kezelése"
#: ../src/org.cinnamon.muffin.gschema.xml.in.h:18
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Munkaterületek csak az elsődlegese"
#: ../src/tools/muffin-message.c:123
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Használat: %s\n"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:69
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Mi_nimalizálás"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:71
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizálás"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:73
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Eredeti méret"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:75
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Felgördítés"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:77
msgid "_Unroll"
msgstr "_Legördítés"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:79
msgid "_Move"
msgstr "Át_helyezés"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:81
msgid "_Resize"
msgstr "Át_méretezés"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:83
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "_Címsor mozgatása a képernyőn"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:86 ../src/ui/menu.c:88
msgid "Always on _Top"
msgstr "Mindig _felül"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:90
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Mindig a látható m_unkaterületen"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:92
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Csak ezen a munkaterületen"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:94
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Áthelyezés a bal ol_dali munkaterületre"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:96
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Áthelyezés a j_obb oldali munkaterületre"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:98
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Áthelyezés a fel_ső munkaterületre"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:100
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Áthelyezés az _alsó munkaterületre"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:104
msgid "_Close"
msgstr "_Bezárás"
#: ../src/ui/menu.c:204
#, c-format
msgid "Workspace %d%n"
msgstr "%d%n. munkaterület"
#: ../src/ui/menu.c:214
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "1_0. munkaterület"
#: ../src/ui/menu.c:216
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "%s%d. munkaterület"
#: ../src/ui/menu.c:397
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Áthelyezés mási_k munkaterületre"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:77
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:83
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:89
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:95
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:101
msgid "Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:107
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:113
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:119
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:125
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:131
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
#. * the width of the window and the second is the height.
#.
#: ../src/ui/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: ../src/ui/theme.c:253
msgid "top"
msgstr "fent"
#: ../src/ui/theme.c:255
msgid "bottom"
msgstr "lent"
#: ../src/ui/theme.c:257
msgid "left"
msgstr "bal"
#: ../src/ui/theme.c:259
msgid "right"
msgstr "jobb"
#: ../src/ui/theme.c:286
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "a keretgeometria nem határoz meg „%s” dimenziót"
#: ../src/ui/theme.c:305
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "a keretgeometria nem határoz meg „%s” dimenziót „%s” szegélynek"
#: ../src/ui/theme.c:342
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "%g gomb méretaránya nem fogadható el"
#: ../src/ui/theme.c:354
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "A keretgeometria nem határozza meg a gombok méretét"
#: ../src/ui/theme.c:1067
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "A színátmenetnek legalább két színűnek kell lennie"
#: ../src/ui/theme.c:1219
#, c-format
msgid ""
"GTK custom color specification must have color name and fallback in "
"parentheses, e.g. gtk:custom(foo,bar); could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Az egyéni GTK színmeghatározásnál kötelező zárójelbe tenni a szín nevét és a "
"tartalékot, például gtk:custom(foo,bar); nem sikerült értelmezni a "
"következőt: „%s”"
#: ../src/ui/theme.c:1235
#, c-format
msgid ""
"Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-z0-9-"
"_ are valid"
msgstr ""
"Érvénytelen karakter („%c”) a gtk:custom color_name paraméterében, csak az A-"
"Za-z0-9-_ érvényes"
#: ../src/ui/theme.c:1249
#, c-format
msgid ""
"Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not "
"fit the format"
msgstr ""
"A Gtk:custom formátuma: „gtk:custom(színnév,tartalék)”, „%s” nem felel meg "
"ennek"
#: ../src/ui/theme.c:1294
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK szín meghatározásnál az állapotnak szögletes zárójelben kell lennie, pl."
"gtk:fg[NORMAL] ahol NORMAL az állapot; nem lehetett feldolgozni a "
"következőt: „%s”"
#: ../src/ui/theme.c:1308
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"A GTK színmeghatározásnál kötelező záró szögletes zárójelet tenni az állapot "
"után, például gtk:fg[NORMAL], ahol NORMAL az állapot; nem sikerült "
"értelmezni a következőt: „%s”"
#: ../src/ui/theme.c:1319
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Nem sikerült a(z) „%s” állapotot értelmezni a szín meghatározásban"
#: ../src/ui/theme.c:1332
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Nem sikerült értelmezni „%s” színösszetevőt a színmeghatározásban"
#: ../src/ui/theme.c:1361
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
"A keverés formátuma: „blend/bg_color/fg_color/alpha”, „%s” nem felel meg "
"ennek"
#: ../src/ui/theme.c:1372
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Nem sikerült értelmezni a(z) „%s” alfa értéket a kevert színben"
#: ../src/ui/theme.c:1382
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "A(z) „%s” alfa érték a kevert színben nem 0.0 és 1.0 között van"
#: ../src/ui/theme.c:1429
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Az árnyék formátuma: „shade/base_color/factor”, „%s” nem felel meg ennek"
#: ../src/ui/theme.c:1440
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Nem sikerült a(z) „%s” árnyéktényezőt feldolgozni az árnyékolt színben"
#: ../src/ui/theme.c:1450
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "„%s” árnyéktényező az árnyékolt színben negatív"
#: ../src/ui/theme.c:1479
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nem sikerült feldolgozni a(z) „%s” színt"
#: ../src/ui/theme.c:1790
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "A koordinátakifejezés „%s” karaktert tartalmaz, ami nem megengedett"
#: ../src/ui/theme.c:1817
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""
"A koordinátakifejezés „%s” lebegőpontos számot tartalmaz, amit nem sikerült "
"feldolgozni"
#: ../src/ui/theme.c:1831
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"A koordinátakifejezés „%s” egész számot tartalmaz, amit nem sikerült "
"feldolgozni"
#: ../src/ui/theme.c:1953
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"A koordinátakifejezés ismeretlen operátort tartalmaz ennek a szövegnek az "
"elején: „%s”"
#: ../src/ui/theme.c:2010
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "A koordinátakifejezés üres vagy értelmezhetetlen volt"
#: ../src/ui/theme.c:2121 ../src/ui/theme.c:2131 ../src/ui/theme.c:2165
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "A koordinátakifejezés nullával való osztást okozott"
#: ../src/ui/theme.c:2173
#, c-format
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "A koordinátakifejezés mod operátort próbált használni lebegőpontos számon"
#: ../src/ui/theme.c:2229
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "A koordinátakifejezésben egy operandus helyén „%s” operátor volt"
#: ../src/ui/theme.c:2238
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "A koordinátakifejezésben a várt operátor helyett operandus szerepelt"
#: ../src/ui/theme.c:2246
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "A koordinátakifejezés operátorral végződött, nem operandussal"
#: ../src/ui/theme.c:2256
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"A koordinátakifejezésben „%c” operátort „%c” operátor követi úgy, hogy nincs "
"köztük operandus"
#: ../src/ui/theme.c:2407 ../src/ui/theme.c:2452
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "A koordinátakifejezésben „%s” változó vagy állandó ismeretlen volt"
#: ../src/ui/theme.c:2506
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "A koordinátakifejezés-elemző túlcsordította a pufferét."
#: ../src/ui/theme.c:2535
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "A koordinátakifejezésben záró zárójel szerepelt kezdő nélkül"
#: ../src/ui/theme.c:2599
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "A koordinátakifejezésben kezdő zárójel szerepelt záró nélkül"
#: ../src/ui/theme.c:2610
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "A koordinátakifejezésben úgy tűnik nincsenek sem operátorok, sem operandusok"
#: ../src/ui/theme.c:2822 ../src/ui/theme.c:2842 ../src/ui/theme.c:2862
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "A téma által tartalmazott kifejezés hibát okozott: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4533
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""
"Ehhez a keretstílushoz meg kell határozni a következő elemet: <button "
"function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"bármi\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5066 ../src/ui/theme.c:5091
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Hiányzó <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"bármi\"/> elem"
#: ../src/ui/theme.c:5139
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Hiba a(z) „%s” téma betöltése közben: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:5275 ../src/ui/theme.c:5282 ../src/ui/theme.c:5289
#: ../src/ui/theme.c:5296 ../src/ui/theme.c:5303
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Nincs <%s> beállítva a(z) „%s” témához"
#: ../src/ui/theme.c:5311
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"Nincs keretstílus beállítva a(z) „%s” ablaktípushoz a(z) „%s” témában, adjon "
"hozzá egy <window type=\"%s\" style_set=\"bármi\"/> elemet"
#: ../src/ui/theme.c:5709 ../src/ui/theme.c:5771 ../src/ui/theme.c:5834
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"A felhasználó által meghatározott konstansoknak nagybetűvel kell kezdődniük, "
"a(z) „%s” nem ilyen"
#: ../src/ui/theme.c:5717 ../src/ui/theme.c:5779 ../src/ui/theme.c:5842
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "A(z) „%s” konstans már definiálva van"
#. Translators: This means that an attribute which should have been found
#. * on an XML element was not in fact found.
#.
#: ../src/ui/theme-parser.c:236
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Nincs „%s” attribútuma a(z) <%s> elemnek"
#: ../src/ui/theme-parser.c:265 ../src/ui/theme-parser.c:283
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "%d. sor %d. karakter: %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:479
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "„%s” attribútum kétszer lett megismételve ugyanazon a(z) <%s> elemen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:503 ../src/ui/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "„%s” attribútum <%s> elemen érvénytelen ebben a szövegkörnyezetben"
#: ../src/ui/theme-parser.c:594
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "„%s” nem értelmezhető egész számként"
#: ../src/ui/theme-parser.c:603 ../src/ui/theme-parser.c:658
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nem lehetett „%s” zárókaraktereket értelmezni a(z) „%s” karakterláncban"
#: ../src/ui/theme-parser.c:613
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "%ld egész számnak pozitívnak kell lennie"
#: ../src/ui/theme-parser.c:621
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "%ld egész szám túl nagy, a jelenlegi maximum %d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:649 ../src/ui/theme-parser.c:765
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "„%s” nem dolgozható fel lebegőpontos számként"
#: ../src/ui/theme-parser.c:680 ../src/ui/theme-parser.c:708
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "A logikai értékek „true” vagy „false” kell legyenek, nem pedig „%s”"
#: ../src/ui/theme-parser.c:735
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Szögnek 0.0 és 360.0 között kell lennie, %g volt\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:798
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Az alfának 0.0 (átlátszó) és 1.0 (teljesen átlátszatlan) között kell lennie, "
"%g volt\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:863
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
" „%s” érvénytelen címméret (lehetséges értékek: xx-small,x-small,small,"
"medium,large,x-large,xx-large)\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1019 ../src/ui/theme-parser.c:1082
#: ../src/ui/theme-parser.c:1116 ../src/ui/theme-parser.c:1219
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s> „%s” név másodszor lett használva"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1031 ../src/ui/theme-parser.c:1128
#: ../src/ui/theme-parser.c:1231
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> „%s” szülő nincs meghatározva"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1141
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s> „%s” geometria nincs meghatározva"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1154
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
"<%s> vagy meg kell határozni a geometriát vagy szükség van egy szülőre "
"aminek van geometriája"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1196
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Meg kell adnia egy hátteret, hogy az alfa értéknek értelme legyen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1264
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "„%s” típus ismeretlen a(z) <%s> elemen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1275
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "„%s” ismeretlen style_set a(z) <%s> elemen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1283
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "„%s” ablak típushoz már hozzá van rendelve egy stílus beállítás"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1313 ../src/ui/theme-parser.c:1377
#: ../src/ui/theme-parser.c:1603 ../src/ui/theme-parser.c:2838
#: ../src/ui/theme-parser.c:2884 ../src/ui/theme-parser.c:3034
#: ../src/ui/theme-parser.c:3273 ../src/ui/theme-parser.c:3311
#: ../src/ui/theme-parser.c:3349 ../src/ui/theme-parser.c:3387
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "<%s> elem nem engedélyezett <%s> alatt"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1427 ../src/ui/theme-parser.c:1441
#: ../src/ui/theme-parser.c:1486
msgid ""
"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
"for buttons"
msgstr ""
"Nem lehet egyszerre megadni a gombok „button_width” vagy „button_height” és "
"az „aspect_ratio” paraméterét"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1450
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "„%s” távolság ismeretlen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1495
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "„%s” méretarány ismeretlen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1557
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "„%s” határ ismeretlen"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1868
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "A(z) <%s> elemnek nincs „start_angle” vagy „from” attribútuma"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1875
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "A(z) <%s> elemnek nincs „extent_angle” vagy „to” attribútuma"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2115
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Nem sikerült „%s” értéket értelmezni színátmenet típusaként"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2193 ../src/ui/theme-parser.c:2568
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nem sikerült a(z) „%s” fájltípust értelmezni a(z) <%s> elem számára"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2360 ../src/ui/theme-parser.c:2443
#: ../src/ui/theme-parser.c:2506
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nem sikerült értelmezni a(z) „%s” állapotot a(z) <%s> elem számára"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2370 ../src/ui/theme-parser.c:2453
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nem sikerült „%s” árnyékot értelmezni a(z) <%s> elem számára"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2380
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nem sikerült értelmezni a(z) „%s” nyilat a(z) <%s> elem számára"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2694 ../src/ui/theme-parser.c:2790
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nincsen „%s” nevű <draw_ops> meghatározva"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2706 ../src/ui/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "„%s” draw_ops ide beépítésével körkörös hivatkozás alakulna ki"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2917
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "„%s” pozíció ismeretlen a keretdarabhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2925
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "A keretstílusnak már van egy darabja a(z) „%s” pozícióban"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2942 ../src/ui/theme-parser.c:3019
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nincs „%s” nevű <draw_ops> meghatározva"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2972
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "„%s” funkció ismeretlen a gombhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "A(z) „%s” gombfunkció nem létezik ebben a verzióban (%d, szükséges: %d)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2994
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "„%s” állapot ismeretlen a gombhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3002
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "A keretstílusnak már van gombja a(z) „%s” funkcióra a(z) „%s” állapotban"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3073
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "„%s” érték érvénytelen a fókusz attribútumhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3082
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "„%s” érték érvénytelen az állapot attribútumhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3092
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "„%s” nevű stílus nincs meghatározva"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3113 ../src/ui/theme-parser.c:3136
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "„%s” érték érvénytelen az átméretezés attribútumhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
"A(z) <%s> elemnek nem szabadna „resize” attribútummal rendelkeznie a teljes "
"méretű/felgördített állapothoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3161
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"A(z) <%s> elemnek nem szabadna „resize” attribútummal rendelkeznie a teljes "
"méretű állapothoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3175 ../src/ui/theme-parser.c:3222
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "%s állapothoz, %s átméretezéshez és %s fókuszhoz már meg van határozva stílus"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3186 ../src/ui/theme-parser.c:3197
#: ../src/ui/theme-parser.c:3208 ../src/ui/theme-parser.c:3233
#: ../src/ui/theme-parser.c:3244 ../src/ui/theme-parser.c:3255
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "%s állapothoz és %s fókuszhoz már meg van határozva stílus"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3294
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Nem lehet két draw_ops-a egy <piece> elemnek (a téma meghatározott egy "
"draw_ops attribútumot és egy <draw_ops> elemet, vagy két elemet határozott "
"meg)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3332
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Nem lehet két draw_ops-a egy <button> elemnek (a téma meghatározott egy "
"draw_ops attribútumot és egy <draw_ops> elemet, vagy két elemet)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3370
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Nem lehet két draw_ops-a egy <menu_icon> elemnek (a téma meghatározott egy "
"draw_ops attribútumot és egy <draw_ops> elemet, vagy két elemet)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3434
#, c-format
msgid "Bad version specification '%s'"
msgstr "Hibás verziómeghatározás: „%s”"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3507
msgid ""
"\"version\" attribute cannot be used in metacity-theme-1.xml or metacity-"
"theme-2.xml"
msgstr ""
"A „version” attribútum nem használható a metacity-theme-1.xml vagy metacity-"
"theme-2.xml fájlban"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3530
#, c-format
msgid "Theme requires version %s but latest supported theme version is %d.%d"
msgstr "A téma a(z) %s verziót igényli, de az utolsó támogatott témaverzió %d.%d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3562
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "A téma legkülső eleme <metacity_theme> kell legyen, nem pedig <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3582
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "A(z) <%s> elem nem megengedett egy name/author/date/description elemen belül"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3587
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "A(z) <%s> elem nem megengedett egy <constant> elemen belül"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3599
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "<%s> elem nem megengedett egy distance/border/aspect_ratio elemen belül"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3621
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "<%s> elem nem megengedett egy rajzoló művelet elemen belül"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3631 ../src/ui/theme-parser.c:3661
#: ../src/ui/theme-parser.c:3666 ../src/ui/theme-parser.c:3671
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "<%s> elem nem megengedett egy <%s> elemen belül"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3899
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Nincsen draw_ops a keretdarabhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3914
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Nincs draw_ops megadva a gombhoz"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3968
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Nincs szöveg engedélyezve a(z) <%s> elemen belül"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4026 ../src/ui/theme-parser.c:4038
#: ../src/ui/theme-parser.c:4050 ../src/ui/theme-parser.c:4062
#: ../src/ui/theme-parser.c:4074
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
msgstr "<%s> kétszer lett megadva ehhez a témához"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Nem található érvényes fájl a következő témához: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:99
msgid "_Windows"
msgstr "_Ablakok"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:100
msgid "_Dialog"
msgstr "_Párbeszédablak"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:101
msgid "_Modal dialog"
msgstr "_Kizárólagos párbeszédablak"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:102
msgid "_Utility"
msgstr "_Segédprogram"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:103
msgid "_Splashscreen"
msgstr "_Indítóképernyő"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:104
msgid "_Top dock"
msgstr "_Felső dokk"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:105
msgid "_Bottom dock"
msgstr "_Alsó dokk"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:106
msgid "_Left dock"
msgstr "_Bal dokk"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:107
msgid "_Right dock"
msgstr "_Jobb dokk"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:108
msgid "_All docks"
msgstr "Össz_es dokk"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:109
msgid "Des_ktop"
msgstr "_Asztal"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:115
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Egy újabb példány megnyitása ezekből az ablakokból"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:117
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Ez egy mintagomb a „Megnyitás” ikonnal"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:119
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Ez egy mintagomb a „Kilépés” ikonnal"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:248
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Ez egy mintaüzenet egy minta párbeszédben"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:328
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "%d. hamis menüelem\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Border-only window"
msgstr "Csak keretes ablak"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:365
msgid "Bar"
msgstr "Sáv"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:382
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normál alkalmazásablak"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:386
msgid "Dialog Box"
msgstr "Párbeszédablak"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Kizárólagos párbeszéd doboz"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
msgid "Utility Palette"
msgstr "Eszközpaletta"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Leválasztott menü"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Szegély"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:406
msgid "Attached Modal Dialog"
msgstr "Csatolt kizárólagos párbeszédablak"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:739
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Gombelrendezés teszt %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:768
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g ezredmásodpercig tartott egy ablakkeret kirajzolása"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Használat: metacity-theme-viewer [TÉMANÉV]\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:820
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Hiba történt a téma betöltése közben: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:826
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "A(z) „%s” téma %g másodperc alatt betöltve\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normál cím betűtípus"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Small Title Font"
msgstr "Kicsi cím betűtípus"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:882
msgid "Large Title Font"
msgstr "Nagy cím betűtípus"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:887
msgid "Button Layouts"
msgstr "Gombelrendezések"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:892
msgid "Benchmark"
msgstr "Teljesítményteszt"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:944
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Ide kerül az ablak címe"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1047
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"%d keret kirajzolása %g kliens-oldali másodperc alatt (%g ezredmásodperc "
"képkeretenként) és %g összes idő beleértve az X szerver erőforrásokat (%g "
"ezredmásodperc képkeretenként)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "a pozíció kifejezés teszt IGAZ értéket adott vissza, de hiba történt"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1268
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "a pozíció kifejezés teszt HAMIS értéket adott vissza, de nem történt hiba"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1272
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Hibát vártunk, de nem történt egy sem"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "A(z) %d hibát vártuk, de a(z) %d hiba következett be"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Nem várt hiba következett be: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1284
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x értéke %d volt, de a várt érték %d volt"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1287
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y értéke %d volt, de a várt érték %d volt"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1352
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"A %d koordináta kifejezések %g másodperc alatt lettek feldolgozva (átlagosan "
"%g másodperc)\n"
#~ msgid "Close Window"
#~ msgstr "Ablak bezárása"
#~ msgid "Window Menu"
#~ msgstr "Ablak menü"
#~ msgid "Minimize Window"
#~ msgstr "Ablak minimalizálása"
#~ msgid "Maximize Window"
#~ msgstr "Ablak maximalizálása"
#~ msgid "Restore Window"
#~ msgstr "Ablak visszaállítása"
#~ msgid "Roll Up Window"
#~ msgstr "Ablak felgördítése"
#~ msgid "Unroll Window"
#~ msgstr "Ablak lenyitása"
#~ msgid "Keep Window On Top"
#~ msgstr "Ablak legfelül tartása"
#~ msgid "Remove Window From Top"
#~ msgstr "Ablak eltávolítása legfelülről"
#~ msgid "Always On Visible Workspace"
#~ msgstr "Mindig a látható munkaterületen"
#~ msgid "Put Window On Only One Workspace"
#~ msgstr "Ablak kirakása csak egy munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 1"
#~ msgstr "Átváltás az 1. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 2"
#~ msgstr "Átváltás a 2. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 3"
#~ msgstr "Átváltás a 3. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 4"
#~ msgstr "Átváltás a 4. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 5"
#~ msgstr "Átváltás az 5. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 6"
#~ msgstr "Átváltás a 6. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 7"
#~ msgstr "Átváltás a 7. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 8"
#~ msgstr "Átváltás a 8. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 9"
#~ msgstr "Átváltás a 9. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 10"
#~ msgstr "Átváltás a 10. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 11"
#~ msgstr "Átváltás a 11. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace 12"
#~ msgstr "Átváltás a 12. munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
#~ msgstr "Átváltás a jelenlegitől balra lévő munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
#~ msgstr "Átváltás a jelenlegitől jobbra lévő munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace above the current workspace"
#~ msgstr "Átváltás a jelenlegi feletti munkaterületre"
#~ msgid "Switch to workspace below the current workspace"
#~ msgstr "Átváltás a jelenlegi alatti munkaterületre"
#~ msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
#~ msgstr "Váltás egy alkalmazás ablakai között felugró ablakkal"
#~ msgid ""
#~ "Move backward between windows of an application, using a popup window"
#~ msgstr "Váltás hátrafelé egy alkalmazás ablakai között felugró ablakkal"
#~ msgid "Move between windows, using a popup window"
#~ msgstr "Váltás ablakok között felugró ablakkal"
#~ msgid "Move backward between windows, using a popup window"
#~ msgstr "Váltás hátrafelé ablakok között felugró ablakkal"
#~ msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
#~ msgstr "Váltás a panelek és az asztal között felugró ablakkal"
#~ msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
#~ msgstr "Váltás hátrafelé a panelek és az asztal között felugró ablakkal"
#~ msgid "Move between windows of an application immediately"
#~ msgstr "Váltás egy alkalmazás ablakai között azonnal"
#~ msgid "Move backward between windows of an application immediately"
#~ msgstr "Váltás hátrafelé egy alkalmazás ablakai között azonnal"
#~ msgid "Move between windows immediately"
#~ msgstr "Váltás az ablakok között azonnal"
#~ msgid "Move backward between windows immediately"
#~ msgstr "Váltás hátrafelé az ablakok között azonnal"
#~ msgid "Move between panels and the desktop immediately"
#~ msgstr "Váltás a panelek és az asztal között azonnal"
#~ msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
#~ msgstr "Váltás hátrafelé a panelek és az asztal között azonnal"
#~ msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
#~ msgstr "Minden normál ablak elrejtése és fókusz átvitele az asztalra"
#~ msgid "Show the panel's main menu"
#~ msgstr "A panel főmenüjének megjelenítése"
#~ msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
#~ msgstr "A panel „Alkalmazás futtatása” párbeszédablakának megjelenítése"
#~ msgid "Start or stop recording the session"
#~ msgstr "A munkamenet felvételének indítása vagy leállítása"
#~ msgid "Take a screenshot"
#~ msgstr "Képernyőkép készítése"
#~ msgid "Take a screenshot of a window"
#~ msgstr "Képernyőkép készítése egy ablakról"
#~ msgid "Run a terminal"
#~ msgstr "Terminál nyitása"
#~ msgid "Activate the window menu"
#~ msgstr "Ablakmenü aktiválása"
#~ msgid "Toggle fullscreen mode"
#~ msgstr "Teljes képernyős üzemmód"
#~ msgid "Toggle maximization state"
#~ msgstr "Maximalizált állapot átváltása"
#~ msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
#~ msgstr "Az ablak mindig látható lesz más ablakok fölött"
#~ msgid "Maximize window"
#~ msgstr "Ablak maximalizálása"
#~ msgid "Restore window"
#~ msgstr "Ablak visszaállítása"
#~ msgid "Toggle shaded state"
#~ msgstr "Felgördített állapot átváltása"
#~ msgid "Minimize window"
#~ msgstr "Ablak minimalizálása"
#~ msgid "Close window"
#~ msgstr "Ablak bezárása"
#~ msgid "Move window"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése"
#~ msgid "Resize window"
#~ msgstr "Ablak átméretezése"
#~ msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
#~ msgstr "Ablak megjelenítése minden munkaterületen vagy csak az egyiken"
#~ msgid "Move window to workspace 1"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése az 1. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 2"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 2. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 3"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 3. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 4"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 4. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 5"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése az 5. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 6"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 6. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 7"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 7. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 8"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 8. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 9"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 9. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 10"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 10. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 11"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 11. munkaterületre"
#~ msgid "Move window to workspace 12"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a 12. munkaterületre"
#~ msgid "Move window one workspace to the left"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a balra lévő munkaterületre"
#~ msgid "Move window one workspace to the right"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a jobbra lévő munkaterületre"
#~ msgid "Move window one workspace up"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése egy munkaterülettel feljebb"
#~ msgid "Move window one workspace down"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése egy munkaterülettel lejjebb"
#~ msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
#~ msgstr "Fedett ablak előtérbe hozása, egyébként háttérbe küldése"
#~ msgid "Raise window above other windows"
#~ msgstr "Ablak más ablakok elé hozása"
#~ msgid "Lower window below other windows"
#~ msgstr "Ablak más ablakok mögé küldése"
#~ msgid "Maximize window vertically"
#~ msgstr "Ablak függőleges maximalizálása"
#~ msgid "Maximize window horizontally"
#~ msgstr "Ablak vízszintes maximalizálása"
#~ msgid "Move window to north-west (top left) corner"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése az északnyugati (bal felső) sarokba"
#~ msgid "Move window to north-east (top right) corner"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése az északkeleti (jobb felső) sarokba"
#~ msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a délnyugati (bal alsó) sarokba"
#~ msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a délkeleti (jobb alsó) sarokba"
#~ msgid "Move window to north (top) side of screen"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a képernyő északi (felső) oldalához"
#~ msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a képernyő déli (alsó) oldalához"
#~ msgid "Move window to east (right) side of screen"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a képernyő keleti (jobb) oldalához"
#~ msgid "Move window to west (left) side of screen"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a képernyő nyugati (bal) oldalához"
#~ msgid "Move window to center of screen"
#~ msgstr "Ablak áthelyezése a képernyő közepére"
#~ msgid ""
#~ "There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Hiba történt a(z) <tt>%s</tt> futtatása közben:\n"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgid "No command %d has been defined.\n"
#~ msgstr "Nincs %d parancs meghatározva.\n"
#~ msgid "No terminal command has been defined.\n"
#~ msgstr "Nincs terminálparancs meghatározva.\n"
#~ msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
#~ msgstr "„%s” GConf kulcs érvénytelen értékre van állítva\n"
#~ msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
#~ msgstr ""
#~ "%d, ami a(z) %s GConf kulcsban van tárolva, a tartományon (%d - %d) kívül "
#~ "van\n"
#~ msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
#~ msgstr "„%s” GConf kulcs érvénytelen típusú\n"
#~ msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "A(z) %s GConf-kulcs már használatban van, és nem használható %s "
#~ "felülbírálására\n"
#~ msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
#~ msgstr "A GConf-kulcs nem bírálható felül, %s nem található\n"
#~ msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Hiba a munkaterületek számának beállításánál a következőre: %d: %s\n"
#~ msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Hiba a(z) %d. munkaterület nevének beállításánál a következőre: „%s”: %s\n"
#~ msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
#~ msgstr "Hiba az élő rejtett ablakok állapot beállításakor: %s\n"
#~ msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
#~ msgstr "Hiba a nincs tab felugró állapot beállításakor: %s\n"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.